0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хто виступає обвинувачувачем злочинця в суді

Професія «юрист»

Суддя призначається на посаду.

Рішенням Вищої ради правосуддя

Постановою Верховної Ради України

Указом Президента України

Постановою Кабінету Міністрів України

Якими є основні повноваження прокурора

Підтримання державного обвинувачення в суді

Захист інтересів громадян держави в суді

Загальний нагляд за додерженням законодавства

Представництво інтересів громадян в суді

Які посадові особи мають право впливати на прийняття рішення судом?

Генеральний прокурор України

Судову владу в Україні здійснюють виключно

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Які є вимоги до осіб, які претендують на посаду судді?

Особа, яка досягла 18 років

Стаж професійної діяльності у сфері права — 3 роки

Хто очолює Прокуратуру України?

Прокурор Київської області

Хто виступає обвинувачувачем злочинця в суді?

Який суд розглядає питання відповідності нормативних актів Конституції України?

Верховний Суд України

Господарський суд України

Конституційний суд України

Військовий суд України

З запропонованих варіантів оберіть той, де перераховані лише юридичні професії

Адвокат, прокурор, суддя, поліцейський, нотаріус, провізор

Прокурор, нотаріус, суддя, юрисконсульт, слідчий

Слідчий, поліцейський, аналітик, нотаріус, суддя

Суддя, адвокат, прокурор, слідчий, логіст

Декілька правильних відповідей.

Оберіть з переліку вимоги, яких повинен дотриматися кандидат на посаду судді.

Знання кількох іноземних мов

Вища юридична освіта

Стаж роботи у галузі права не менше 5 років

Фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування, це —

Оберіть юридичні професії:

Добровільне недержавне професійне об’єднання що надає юридичну допомогу називається.

Хто може бути адвокатом?

мати повну вищу юридичну освіту

стаж роботи у галузі права не менше 5 років

отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

Хто виступає в суді, обвинувачуючи злочинця?

Обери вимоги до кандидата на посаду прокурора:

повинен бути громадянином України

володіє державною мовою

стаж роботи не менше 5 років

має вищу юридичну освіту

бути на державній службі

Хто під час здійснення кримінального судочинства виступає від імені держави?

Статья в тему:  Как выбить деньги с должника через суд

Орган, до якого має звернутися слідчий для оскарження відмови прокурора затвердити складений ним обвинувальний акт

Прокуратура вищого рівня

офіс Президента України

Службова особа, яка здійснює слідство — це.

Слідчі мають право:

займатися інструкторською діяльністю

можуть бути членами громадських об,єднань,що мають політичну мету

займатися суддівською практикою із спорту

займатися підприємницькою діяльністю

Чи правильне твердження: Для того, щоб стати слідчим, потрібно закінчити вищий юридичний навчальний заклад, факультет підготовки слідчих.

Вам треба зареєструвати заповіт. Ви повинні звернутися до:

посвідчувати факти, що мають юридичне значення

проводять досудове слідство

підтримують державне обвинувачення у суді

вчиняти нотаріальні дії передбачені законом

належати до професійної спілки

займатися науковою діяльністю

брати участь в акціяї, мітингах. демонстраціях

Правильно заповніть пропуски у реченні. Призначення на посаду судді здійснює . за поданням . у порядку, визначеному законом.

Вища рада правосуддя; Президента України

Президент України; Вищої ради правосуддя

Президент України; Національної школи суддів

Генеральний прокурор України; Вищої ради правосуддя

Хто здійснює функції правового забезпечення діяльності державної чи недержавної установи?

Вам треба скласти позовну заяву до суду, ви повинні звернутися до:

Хто проводять досудове розслідування кримінальної справи, збирають інформацію про скоєний злочин, установлюють винуватця злочину?

Укажіть, які ситуації потребують нотаріальних дій:

1.Батьки дарують молодятам на весілля домашній кінотеатр;

2.Вчителька просить оформити дозвіл батьків на екскурсійну поїздку їх доньки у Стокгольм ;

3.Подружжя склало шлюбний договір;

4.Наталія здала в оренду кіоск;

5.Громадянка М. заповіла свою колекцію картин музею;

Как учитывается признание вины по уголовному делу?

Адвокат Антонов А.П.

Безусловно, само по себе признание вины, как и явка с повинной, не может быть главным доказательством совершения лицом преступления. В любом случае, все показания лица нуждаются в дополнительном проверке и подтверждении объективными фактами: осмотром места происшествия, заключениями экспертов и др.. Кроме того, в отечественных реалиях, к сожалению, достаточно часто встречаются случаи давления со стороны сотрудников правоохранительных органов с целью принуждения лица к даче признательных показаний, не соответствующих действительности.

Необходимо помнить, что признание вины не всегда влечет за собой вынесение обвинительного приговора, если показания лица противоречат иным доказательствам. Поэтому, если лицо дает ложные признательные показания по каким-либо причинам (стресс, испуг, внешнее давление, стремление взять вину за другое лицо на себя), оно в любом момент может изменить свои показания. Никакой ответственности изменение показаний не повлечет. Однако, чтобы у суда были основания доверять таким показаниям, необходимо пояснить причину. То же самое касается случаев, когда ранее лицо отрицало совершение им преступления, а затем решило признаться.

Статья в тему:  Какие уголовные дела рассматривает мировой суд

Если правоохранительные органы еще не знают о совершении Вами преступления, Вы можете написать явку с повинной. Для этого нужно явиться в отделение полиции и сказать, что Вам нужно написать явку с повинной. Так как такой документ значительно облегчает работу сотрудникам правоохранительных органов, препятствовать Вам не будут. В явке с повинной нужно будет правдиво изложить все обстоятельства совершенного деяния. Явку с повинной также можно сделать в присутствии адвоката, это будет являться еще одним доказательством добровольности явки.

Если производство по уголовному делу уже ведется, Вы можете в любой момент, в том числе в суде, дать признательные показания. Это можно сделать не только при допросе, но и самостоятельно изъявить желание дать показания, что является правом подозреваемого (обвиняемого).

В этом случае признание вины и явка с повинной будет учитываться в силу ч.1 ст.62 УК РФ и при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не будет больше 2/3 от максимального. Также суд может по собственной инициативе назначить Вам наказание ниже минимального в силу ст.64 УК РФ, в том числе и при наличии отягчающих обстоятельств. Также признание вины учитывается при выборе вида наказания, избрании дополнительного наказания, возможности осудить условно и т.д.

Законодательство предусматривает и другие формы признания вины, например, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в случае, если было совершено преступление небольшой или средней тяжести, подсудимый полностью признает свою вину и прокурор не возражает против такого порядка рассмотрения дела. В этом случае суд практически не исследует доказательства, кроме тех, которые касаются личности подсудимого. Однако, если не Вы совершили преступление, или оно квалифицировано неверно, соглашаться на написание такого ходатайства нельзя, так как впоследствии такой приговор очень трудно обжаловать. В любом случае, назначенное наказание не может быть больше 2/3 от максимального.

Еще одной формой признания вины является заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. В этом случае при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может быть больше половины от максимального. Если же в качестве наказания предусмотрено пожизненное лишение свободы, то оно не применяется, а наказание не может быть больше 2/3 от максимального срока лишения свободы (не пожизненного).

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Статья в тему:  До какой суммы рассматривает арбитражный суд

Укрывательство судом уголовного преступления как разновидность пособничества или содействие и защита одной из стороны судебного дела

В России, с её развитой системой государственного кривосудия, довольно часто встречаются эпизоды, когда судьи оказывают одной из сторон в судебном деле консультации и даже содействие в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств»

Является ли это противоправными действиями со стороны судей .

Ну, это с какой стороны посмотреть.

Если посмотреть со стороны обычного человека с нормальными морально-нравственными устоями, то такие действия судей не только противоправны, но являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями против правосудия и основ конституционного правопорядка в Российской Федерации.

А если посмотреть со стороны существующих норм давно устаревшего Уголовного кодекса, который почти в неизменном виде перешел к нам из времён сталинского террора, то такое пособничество судей и укрывательство ими уголовных преступлений прямо в ходе судебных дел вроде как и не является противоправным деянием. Поскольку в нынешнем Уголовном кодексе пока нет ни одной статьи по такому составу преступления судей и других сотрудников судебных органов. Если ещё не предусмотрено в нынешнем законодательстве ответственности судей за такие преступления, то почему бы им (судьям) не пользоваться возможностью безнаказанно оказывать содействие стороне дела и даже прикрыть её от уголовного преследования за фальсификацию доказательств.

Вот конкретный пример, как председатель суда и судья пособничают в укрывательстве уголовного преступления по фальсификации доказательств, прямо в ходе рассмотрения этого дела.

09 июля 2019 года — в Климовском городском суде Московской области было начато рассмотрение гражданского дела № 2-592/2019 на основании искового заявления Дзюбы С.А. к ответчику муниципальной управляющей организации МУП «СЕЗ» Климовска о понуждении к заключению договора на коммунальное обслуживание квартиры, собственником которой является истец Дзюба С.А., во вновь построенном многоквартирном доме.

Многоквартирный дом уже обслуживает эта управляющая организация на основании соответствующих результатов конкурса. Право собственности истца на квартиру в соответствии с законом зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ответчик МУП «СЕЗ», в лице представителя Мельничук Н.А., отказались признать исковые требования собственника квартиры Дзюбы С.А. на том основании, что они не считают истца собственником этой квартиры. И это несмотря на официальные и подтверждённые данные о законной регистрации его права собственности на эту квартиру.

Далее представитель ответчика МУП «СЕЗ» предоставила в суд заведомо фальшивый договор коммунального обслуживания этой самой квартиры, только заключённый с другим человеком, который в этом договоре указан как собственник этой квартиры. Хотя на самом деле, эта квартира принадлежит истцу Дзюбе С.А. на праве собственности. Причём договор коммунального обслуживания этой квартиры с другим человеком был подписан намного позже, чем Дзюба С.А. оформил своё право собственности на эту квартиру.

Статья в тему:  Какие типы воздушных судов эксплуатируются в авиакомпании

Копия этого заведомо фальшивого договора была приобщена к материалам судебного дела.

Под запись в протоколе судебного заседания эта представитель ответчика засвидетельствовала, что этот договор был подписан руководителем управляющей организации на основании выписки из ЕГРН, которую предоставил другой человек о его праве собственности на эту квартиру. Поэтому они, как управляющая организация, не могут подписать ещё один Договор коммунального обслуживания этой же квартиры с настоящим собственником Дзюбой С.А.

Тогда судья запросила в Росреестре всё регистрационное дело на эту квартиру.

Эти документы из Росреестра также были приобщены к материалам данного дела. Из их содержания следует, что единственным и законным собственником указанной квартиры является истец Дзюба С.А.

Казалось бы, ситуация полностью прояснилась в ходе рассмотрения дела и у судьи нет никаких препятствий для принятия законного решения в пользу истца Дзюбы С.А., с обязанием управляющей организации заключить с ним договор на коммунальное обслуживание его квартиры, собственником которой он является, и который управляющая организация обязана заключить в силу закона.

Но не тут-то было,

Представитель ответчика управляющей организации МУП «СЕЗ» заявила ходатайство о приостановлении рассмотрения данного дела № 2-592/2019 по той причине, что другой человек (с которым у них сейчас подписан заведомо фальшивый договорна коммунальное обслуживание) хочет оспорить факт регистрации права собственности на квартиру истца Дзюбы С.А.

Как не странно, но судья удовлетворила это ходатайство ответчика, несмотря на возражения истца, и 10.09.2019 года вынесла определение о приостановлении рассмотрения данного дела. Истцу Дзюбе С.А. ничего не оставалось, как в установленном порядке обжаловать заведомо неправосудное определение судьи о приостановлении данного дела.

Тут следует отметить, что никакое другое судебное дело, даже по искам третьих лиц, не может повлиять на текущий спор по делу № 2-592/2019 между управляющей организацией и законным собственником квартиры.

Таким образом, это определение ещё не вступило в законную силу, поскольку оно было обжаловано и ждёт своей очереди рассмотрения в Мособлсуде.

Истец со своим представителем внимательно ознакомились с материалами данного дела и точно выяснили, что тут имеются однозначно фальшивые доказательства, которые представитель ответчика приобщила к материалам дела, но также имеются её явные лжесвидетельства под запись в протоколы судебных заседаний.

Статья в тему:  Как проходит суд по 130 статье

24.09.2019 года истец письменно заявил судье об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ «Фальсификация доказательств» лицом, участвующим в деле или его представителем.

И в этом своём заявлении истец предложил суду выполнить нормы процессуального законодательства, предусмотренного статьёй 226 ГПК РФ, согласно которым суд может и даже обязан вынести частное определение об обнаружении в действиях стороны ответчика признаков уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса РФ.

Тем более, что данное преступление является завершенным и полностью доказанным, имеющимися в судебном деле документами.

Суд обязан для соблюдения законности это своё частное определение по ст. 226 ГПК РФ незамедлительно направить в органы дознания или предварительного следствия для принятия мер в соответствии с уголовным законодательством.

Но судья, получив от истца Дзюбы С.А. заявление об обнаруженном им уголовном преступлении, просто промолчала, а потом и вовсе срулила в отпуск. Проигнорировав это заявление истца.

В случае такого вопиющего бездействия судьи истец Дзюба С.А. был вынужден уже обратиться к Председателю Климовского городского суда Синицыну Борису Николаевичу с заявлением о недопустимости волокиты и нарушения судом закона при рассмотрении гражданского дела № 2-592/2019 и потребовал от Председателя суда вынести частное определение по ст.226 ГПК РФ, если это не может (не хочет) сделать судья. И тем самым соблюсти законность, дабы не было со стороны суда укрывательства и пособничества в совершении уголовного преступления в ходе этого судебного дела.

Но председатель Климовского суда Синицын Б.Н., также как и судья по этому делу, своим бездействием, решил оказать содействие представителю ответчика, чтобы скрыть уголовное преступление, которая та совершила, предоставив в судебное дело заведомо фальшивые доказательства. (ст.303 УК РФ)

В результате, не судья, не Председатель Климовского городского суда, до сих пор, не выполнили нормы статьи 226 ГПК РФ, не вынесли частное определение и не направили его в органы следствия, по факту наличия в материалах дела зафиксированного уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ, совершенное представителем ответчика МУП «СЕЗ» Климовска.

Кстати, председатель этого суда Синицин Б.Н. имеет 12 лет стажа работы в милиции и с 1993 года уже был назначен судьёй. Ему ли не знать, как правильно поступать в случае обнаружения уголовного преступления, а тем более при наличие от пострадавшей стороны письменного заявления об уголовном преступлении.

Статья в тему:  Как работают новые кассационные суды

В Ы В О Д:

Сложно что-то посоветовать в это ситуации стороне судебного дела, пострадавшей не только от уголовного преступления другой недобросовестной стороны, но и от судейского произвола по укрывательству уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ, которое было совершено в ходе рассмотрения этого дела.

Разве что, самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением в Следственный комитет, ну и конечно к Президенту России В.В. Путину. Даже интересно, что ответят из администрации Президента РФ по этим фактам противоправных действий судей Климовского городского суда, которых он сам лично, как Президент утверждает в должности судей.

Супругу обвинили в краже в кондитерской и увезли на допрос в полицию

Мою супругу в местной кондитерской однажды обвинили в оплате заказа чужой картой. Судя по камерам, она покупала на кассе кофе с собой примерно в то время, когда по той, чужой карте произошли транзакции.

Супруга пришла в кондитерскую несколько дней спустя, ничего не подозревая, а персонал вызвал полицию. Полиция уже занималась этим делом после заявления потерпевшей — женщины, которая эту карту якобы потеряла. Обвинения выглядели так: это точно вы, мы вас помним, и по камерам после вас у нас в кондитерской никого не было!

При этом показания свидетелей были, скорее, в нашу пользу. Кассир сбивчиво указывала на мою супругу, оплата заказа по пропавшей карте нигде не была зафиксирована, оплата кофе и мошеннические транзакции по той карте не совпадали по времени. Всего транзакций по пропавшей карте было четыре, а на видеокамерах из кондитерской четко видно, как моя жена прикладывает телефон к банковскому терминалу только один раз, чтобы оплатить свой кофе.

В общем, обвинения явно были ложными и дело «шито белыми нитками». Мы проконсультировались с адвокатами и обратились в прокуратуру. Спустя месяц нам позвонили из полиции и сказали «забыть об этом случае» без объяснений и пояснений.

Но как нам теперь про это забыть? Мы месяц всей семьей переживали за тот день. Представьте, прямо в заведении мою супругу, маму в декрете с четырехмесячной грудной дочкой в коляске, попросили «оставить ребенка кому-то из знакомых» и увезли в отделение на трехчасовой допрос. А на допросе, конечно, давили морально, уговаривали написать признание, отобрали телефон — и все прочие «радости» времяпровождения в полиции. А после этого еще весь месяц звонили, звали на процедуру «полиграф» — это такой многочасовой тест на детекторе лжи, снова уговаривали сознаться и не портить дочери жизнь своей будущей статьей после заведения дела! Жесть как она есть! И все это пришлось пережить молодой кормящей матери в течение месяца.

Статья в тему:  Как разменять неприватизированную квартиру через суд

На нервной почве у супруги начались проблемы со здоровьем и сбои в кормлении дочки. Мы подняли всех знакомых и друзей, возмущению не было предела. Нам посоветовали стоять на своем, объявить войну жуликоватому персоналу и безучастному руководству кондитерской в соцсетях через знакомых местных блогеров и СМИ. Еще нам порекомендовали подать в суд на злополучное заведение, потребовать солидную компенсацию морального ущерба за ложные обвинения, нарушение прав потребителя и все остальное.

Уважаемая редакция, подскажите, как в нашей ситуации поступить? Как правильно оформить иск? Нужно ли предварительно уведомить о нем владельцев кондитерской, которые были в курсе ситуации, но не отнеслись к ней серьезно? Вместо того чтобы уладить ситуацию, внимательно просмотреть записи с камер и искать мошенников у себя за кассовым аппаратом, они лишь отмахивались от разбирательств и по сей день не думают извиняться.

Будем благодарны за ответ.

С уважением, поклонники Т⁠—⁠Ж

Это замечательно, что ситуация разрешилась удачно. И компенсацию вы вправе потребовать — только выплачивать ее вам, возможно, будет не администрация кафе, а государство.

Если ваша супруга была подозреваемой по уголовному делу, у нее есть право на реабилитацию.

Что вообще произошло

Судя по тому, что вы рассказываете, у какой-то женщины украли банковскую карточку. Она подала заявление в полицию, там возбудили уголовное дело.

Потом с этой банковской карточки списали деньги в кафе, где делала покупки ваша супруга. Сотрудники кафе дали показания, что платежи в период списания денег делала только она.

Соответственно, полиция на основании этих показаний заподозрила вашу супругу в том, что это именно она расплачивалась украденной банковской карточкой.

Из этого следует, что сотрудники кафе вашу супругу в краже не обвиняли. Маловероятно, что они присутствовали при факте кражи и могли показать на кого-либо — вот смотрите, мы видели, как этот человек вытащил из сумочки карточку и расплатился. Они лишь дали показания, что ваша супруга расплачивалась картой.

С точки зрения полиции, женщина, у которой украли карточку, — потерпевшая. Сотрудники кафе — свидетели. А ваша супруга — подозреваемая. И свидетельские показания — не в пользу супруги.

Статья в тему:  Как установить отцовство через суд в рк

Сотрудники кафе никого не обвиняют, а говорят: «Это точно вы, мы вас помним, и по камерам после вас никого не было». Говорят они, скорее всего, это в полиции. Следователь или дознаватель записывает их показания в протокол.

Полиции кажется, что дело раскрыто — есть свидетельские показания. Чтобы подкрепить позицию обвинения, следователь изымает записи с видеокамер — он считает, что это точно подтвердит вину вашей супруги.

Но все наоборот — на записях ни время не совпадает, ни количество транзакций, ни способ оплаты — потому что ваша супруга платила телефоном вместо карточки. А в этом случае легко проверить, привязана ли к конкретному телефону банковская карта и чья она.

В суд дело с такими доказательствами передавать нельзя — судья вынесет оправдательный приговор.

Кто за все это отвечает

Отвечать за все это безобразие, по всей видимости, придется государству.

Государство должно гарантировать соблюдение прав граждан. Если человек необоснованно стал жертвой уголовного преследования — государство отвечает за то, чтобы ему возместили ущерб. И неважно, кто виноват в таком преследовании, — свидетели, следователи, дознаватели или прокурор. Отвечать должно государство, а компенсировать ущерб — деньгами из бюджета.

Верховный суд (ВС) потребовал от нижестоящих инстанций тщательно проверять признательные показания

Верховный суд (ВС) потребовал от нижестоящих инстанций тщательно проверять признательные показания. Судьи обязаны убедиться, добровольным ли было раскаяние обвиняемого, почему оно произошло, скажем, не изначально, а по ходу расследования преступления. То есть надо удостовериться, что это не самооговор, полученный под давлением. Но эксперты сомневаются, что рекомендательные разъяснения пленума помогут решить эту застарелую проблему. Между тем соответствующую законодательную инициативу ВС пока не выдвигает, хотя ранее это было для него нормальной практикой.

На правдивость «чистосердечных признаний», которые могут быть получены и под давлением следствия, в очередной раз обратил внимание пленум ВС. Нижестоящим инстанциям следует выяснять, не оговорил ли подозреваемый себя либо кого-то еще. К примеру, если «подсудимый ранее оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от дачи показаний, то суду следует уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен с обвинением».

И вообще, пояснил ВС, надо проверять в целом всю так называемую ускоренную процедуру. Например, ходатайство гражданина об особом порядке правосудия должно быть заявлено в присутствии защитника и после консультаций с ним. Как напоминают адвокаты, проблема достоверности признательных показаний давняя и, пожалуй, самая «тонкая» в уголовном судопроизводстве. Так, за прошлый год в особом порядке были рассмотрены уголовные дела в отношении 373,2 тыс. человек, то есть примерно 47%. Кстати, суды и сейчас должны проверять материалы дела: справки, заявление о явке с повинной, протоколы следственных действий, материалы оперативно-разыскной деятельности – и в случае нестыковок подвергнуть слова подсудимого сомнению. Но на практике этого обычно не происходит никогда.

Статья в тему:  Как встретили чиновники уездного суда дубровского старшего и троекурова

Как отметил управляющий партнер санкт-петербургского офиса КА Pen & Paper Алексей Добрынин, в последнее время обычная картина такова: человек сперва отчаянно боролся за свободу и искал доказательства своей невиновности, а затем резко остановил своих адвокатов и согласился признать вину. По его словам, это связано с тем, что к обвиняемым в СИЗО ходят вовсе не следователи, который должны устанавливать истину, а оперативники, которые по наущению следователей склоняют арестанта к признательным показаниям.

«Подозреваемый в СИЗО находится в крайне тяжелом и нестабильном психофизическом состоянии. И он готов на многое, лишь бы получить какие-то гарантии сокращения срока содержания в неволе, в том числе оговорить себя или иное лицо», – пояснил «НГ» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Досудебное соглашение, напомнил он, считается идеальным исходом для следователя, прокурора и суда, ведь тогда, по сути, и доказывать уже нечего, но такая практика сильно снижает качество следствия. Большинство юристов отмечает, что рекомендации ВС носят демонстративный характер, но для использования на местах они почти бесполезны, там их скорее всего просто проигнорируют.

Гавришев, к примеру, напомнил, что в ВС внимание на слишком широкое распространение досудебных соглашений обратили еще пару лет назад, но «существенных изменений не последовало».

«Каких-либо изменений в этой сфере поможет добиться лишь полноценная судебная реформа, которая позволит разделить ветви власти в сфере следствия, надзора и суда. К сожалению, в настоящее время нет никаких перспектив для ее проведения», – заявил «НГ» Гавришев.

«Рекомендация судам о тщательной проверке, не оговорил ли себя человек, может оказаться фарсом с некой имитацией процесса и разбирательства», – считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.

По ее словам, на сегодняшний день «человек не защищен ни перед судом, ни перед силовиками в случае отказа от ложного обвинения против себя». Юрист Сергей Савченко напомнил «НГ», что прежде многие пленумы ВС сопровождались разработкой законодательных инициатив, которые могли бы кардинально повлиять на ситуацию в случае их принятия. Но в данном случае ВС де-факто признает очевидную проблему, а решать ее предпочитает почему-то на словах.

Статья в тему:  Через сколько дней после претензии можно подавать в суд

Разъяснения ВС, подтвердил председатель МКА «Инконсалт» Алексей Кирсанов, достаточно произвольно применяются судами общей юрисдикции. По его мнению, одной из ключевых причин самооговора является «тотальное недоверие к судебной системе», имеющей строго обвинительный уклон. Между тем действенного независимого механизма отмены судебных приговоров, вынесенных в особом порядке, в законодательстве нет: «Когда обвиняемый вступает в договорные отношения со следствием и прокурором, функция судей сводится к формальной проверке. На этапе заключения соглашения и принятия гражданином обязательств признать вину и изобличить соучастников преступления им вообще не отводится никакой роли». Кирсанов считает, что нужны законодательные изменения от имени ВС, чтобы нижестоящие инстанции были наделены функцией утверждения досудебного соглашения о сотрудничестве с последующей проверкой хода его выполнения всеми сторонами.

И тогда «подобный судебный контроль мог бы в значительной степени сократить случаи порочной договоренности обвиняемых со следствием, когда в обмен на «нужные» признательные показания обвиняемый имеет возможность получения более мягкого наказания».

Руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Александр Иноядов подчеркнул, что и коренного перелома в тренде на осуждение соучастников, в отношении которых были даны изобличающие показания, ждать тоже не стоит. Правда, он полагает, что вопрос качества и обоснованности обвинения должен быть адресован не столько к судам, сколько к прокурорам и следователям.
«Негласный запрет на оправдательные приговоры, которые судьи часто не решаются выносить, играет только на руку таким «борцам с преступностью». Такая проблема никак не решается разъяснениями о совершенствовании порядка судебного разбирательства», – отметил Иноядов.
То есть обоснованность изобличающих показаний должна качественно и полно проверяться еще на стадии, предшествующей заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, а «при установлении недостоверности показаний такого лица решение о расторжении соглашения должно приниматься в кратчайшие сроки, чтобы исключить непоправимые последствия».
Член АЮР Ольга Эттлер сказала «НГ», что «судьи не настолько некомпентны, чтобы игнорировать ВС», что они, мол, «дорожат и своими местами, и профессиональной репутацией», а потому скорее всего прислушаются к разъяснениям вышестоящего суда.
В виде дополнительных гарантий, указала эксперт, стоило бы записать в ст. 77 УПК, что «признательные показания на досудебных стадиях производства могут быть признаны доказательствами, только если они лично подтверждены подсудимым в суде в ходе процесса».

Источники:

http://naurok.com.ua/test/profesiya-yurist-924629.html

Как учитывается признание вины по уголовному делу?

http://zakon.ru/blog/2019/10/22/ukryvatelstvo_sudom_ugolovnogo_prestupleniya_kak_raznovidnost_posobnichestva_ili_sodejstvie_i_sudebn

http://journal.tinkoff.ru/ask/reabilitacia/

http://alrf.ru/news/verkhovnyy-sud-vs-potreboval-ot-nizhestoyashchikh-instantsiy-tshchatelno-proveryat-priznatelnye-poka/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector