1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Характеристика на студента який проходив практику в суді

Содержание

Зразок характеристики студента що проходив практику

Характеристика на студента що проходив практику

Характеристика студента 3 курсу економічного факультету

ПІБ проходив виробничу практику в СПК «Ізумрудний» Джанкойського району з 1 березня по 26 березня 2010

За час проходження практики зарекомендував себе з позитивного боку. До дорученою завданням ставився сумлінно, вміло застосовуючи знання, отримані в університеті.

За результатами практики заслуговує оцінку «відмінно».

Головний бухгалтер Хаведжі І. В

Приклад характеристики на студента

На ПІБ, студентку Південної Філії Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», Яка проходила виробничу практику на підприємстві ТОВ «Примор’я Агро» Сакського району Автономної Республіки Крим з 9 березня по 19 березня 2010

У період проходження виробничої практики вивчила основи організації виробництва, структуру і спеціалізацію підприємства, заповнила всі документи з досліджуваних тем, освоїла методику проведення аналізу господарської діяльності підприємства.

На практиці показала себе з хорошого боку: виконувала всі доручення керівника практики під час і сумлінно, була товариська і допитлива, проявила прагнення до професії.

Керівник практики _____________ Чистюхін О. В.

Приклад характеристики на студента, що проходив практику

ТОВ «Союзпатент» 109012, Росія, Москва, вул. Іллінка, буд.5 / 2

Тел .: +7 (495) 221-88-80, 221-88-81

Петрова Івана Ілліча, студента III курсу Московського державного юридичного університету імені О.Е. Кутафина (МДЮА), що навчається за спеціальністю 030900 «Юриспруденція» за профілем «Адвокатська діяльність»

Статья в тему:  Какой пуск адг предусмотрен на судах

На практиці студент виконав наступні види робіт:

 1. Студент складав і оформляв договору щодо успішної реалізації інтелектуальної власності.
 2. Надавав консультування зацікавлених клієнтів з питань, що стосуються застосування чинного російського, а також міжнародного законодавств.

 • Надавав послуги з проектування договорів, а також здійснював юридично значимі дії для їх безпосередньої реєстрації.
 • Консультував з питань, які пов’язані з депонуванням авторських творів.

 • Здійснював нотаріальне завірення та легалізацію документів.
 • Надавав послуги з переведення на російську, англійську мови юридичної документації.
 • Якість виконаної роботи: Студент Петров Іван Ілліч правильно виконував вказівки керівника, дотримувався трудовий розпорядок компанії, успішно реалізував поставлені завдання. В деяких ситуаціях виявляв ініціативу, показав себе як працівник, що знає свої функціональні обов’язки.

  Петров І.І. проявив такі якості, як цілеспрямованість, доброзичливість, відповідальність. У спілкуванні з клієнтами продемонстрував відмінне знання англійської.

  Трудова дисципліна: Студент Петров Іван Ілліч трудову дисципліну дотримувався, дотримувався встановленим в компанії правилам поведінки, дотримувався дрес-код.

  Оцінка за проходження виробничої практики: ____________________

  Науковий керівник від компанії (посада, П.І.Б.): __________________________________________________________________

  Друк компанії: _________________________

  Надано спеціально для сайту пишемо-диплом-самі.Украіни

  Характеристика студента з місця практики — зразок, бланк, рекомендації щодо заповнення

  Дається характеристика участі студента в життя трудового колективу, ступінь його зацікавленості та готовності до самостійної праці. Перераховуються окремі досягнення і готові роботи студента, виконані ним самостійно або під керівництвом наставників. Дається якісна оцінка діяльності студента, як відносно його теоретичної підготовленості, так і отриманих ним практичних навичок. Характеристика призначається для надання до навчального закладу за місцем основної навчання студента.

  Завантажити характеристику студента

  Характеристика студента з місця практики в юридичній сфері (зразок)

  Видана Іванової Тетяні Іванівні, що проходила виробничу практику на ВАТ «Завод ім. Вавилова» в період c 01.06.2010р. по 30.06.2010р.

  Під час практики студенткою Іванової Тетяною Іванівною були вивчені кадрові, бухгалтерські та внутрішні документи, договори купівлі-продажу, здачі, найму.

  Під час проходження практики студентка відповідально і уважно ставилася до виконуваної роботи, активно допомагала співробітникам юридичного, фінансового та технічного відділів підприємства, становила фінансові та кадрові документи, юридичну та кадрову звітність, а так же договору з клієнтами, вела телефонні і ділові переговори, провела аналіз діяльності підприємства, ознайомилася з підготовкою матеріалів для передачі їх на розгляд до суду. Іванова Тетяна Іванівна в колективі проявила себе як фахівець високої кваліфікації, консультувала працівників підприємства з питань чинного законодавства.

  Володіє великими організаторськими здібностями і на ділі показала своє вміння працювати в різних умовах, діяти самостійно і без підказок керівника, що говорить про її високому теоретичному рівні підготовки. А так же, за час проходження практики вона освоїла всі, необхідні їй для роботи практичні навикі.По закінченню проходження практиці студентці була виставлена ??оцінка «відмінно».Замечаній По проходженню практики до Іванової Т.І. у керівництва відділів і самого підприємства нет.Начальнік відділу кадрів ВАТ «БелОМО» УП «ММЗ ім.С.І.Вавілова» Алексєєв Олександр Станіславович

  Статья в тему:  Як визначити підсудність суду

  Готовая характеристика на студента

  Готовая характеристика на студента, представляет собой документированное описание качеств, присущих личности студента – его способностей, навыков, качеств характера. Характеристика и отзыв о практике студента необходимы для предъявления в качестве доказательства реального прохождения практики.

  Какая информация указывается в характеристике

  Характеристика составляется на студентов-практикантов руководителем практики, проходящей на предприятии. Можно оформить ее на фирменном бланке предприятия или на обычном белом листе формата А4.

  Составляется этот документ для передачи его в университет. В характеристику включены все личные данные студента и сведения об уровне подготовки и полученных профессиональных знаниях. Готовая характеристика на студента-практиканта, от предприятия – это уровень его специализации и квалификации. На основании этой характеристики ставится оценка в дипломное приложение отвечающая за специализацию студента.

  В конце характеристики проставляется дата, когда составлялся документ с подписью руководителя практики.

  Приведем примеры характеристики на студента по результатам прохождения учебной, ознакомительной, производственной, педагогической или преддипломной практики.

  1. Практика проходила на предприятии

  Характеристика

  Студент-практикант Ф.И.О. в период с 29.06.2015 г. по 12.07.2015 г. проходил учебно-ознакомительную практику в магазине ООО «Центральное», расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 218 в качестве помощника руководителя.

  В течение всего периода практики, Ф.И.О. внимательно и ответственно относился к выполняемой работе. Изучал методы управления и основные методы мотивации персонала, должностные обязанности персонала, пробовал проводить анализ хозяйственной деятельности организации за последние три года, ознакомился с порядком ведения различных распорядительных документов, учетной документации, изучал организационную структуру предприятия, участвовал в различной повседневной работе.

  Всю порученную работу выполнял добросовестно и в срок. Стремился приобретать новые знания, чтобы быть ещё более полезным на месте практики. Неоднократно оказывал помощь сотрудникам организации. Руководство организации оценивают работу Ф.И.О. на «отлично».

  Замечаний по прохождению практики к Ф.И.О. нет.

  Характеристика на студентку – практикантку

  Ильяшенко Марию Евгеньевну

  Студентка 4 курса, группы Ю-41 очной формы обучения направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль): гражданско-правовая филиала РГГУ в г. Домодедово Ильяшенко Мария Евгеньевна в период с 06.07.2017 по 19.07.2017 гг. проходила преддипломную практику в Коллегии адвокатов «Московский юридический центр».

  За время прохождения практики ознакомилась с деятельностью Коллегии адвокатов, внутренним распорядком, характером и особенностями работы адвоката. Изучила и усвоила нормативно — правовые акты: Семейный Кодекс РФ, Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Гражданский Кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Собрала, обработала и проанализировала теоретический и практический материал для написания выпускной квалификационной работы.

  Статья в тему:  Как заверить диплом в суд

  М.Е. Ильяшенко зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Показала хорошую общетеоретическую подготовку и достаточно глубокие знания в сфере права, а именно в семейном, гражданском, административном. Запланированную программу практики выполнила в полном объеме: ознакомлена с деятельностью и структурой адвокатуры, с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность адвоката, с правовой этикой, правами и обязанностями адвоката, приобрела необходимые теоретические навыки по подготовке процессуальных документов, а именно: исковых заявлений, кассационных и апелляционных жалоб, жалоб в Прокуратуру, различных ходатайств, участвовала в судебном заседании по гражданскому делу, изучала и анализировала судебную практику по делам о взыскании алиментов. Программа прохождения практики и индивидуальное задание (план) выполнены в полном объеме. Пропусков рабочих дней, замечаний по качеству выполнения работ и поведению в трудовом коллективе не имеется.

  Прохождение практики в Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» оценивается «отлично».

  Адвокат коллегии адвокатов

  «Московский юридический центр» Ф.А. Ибрагимов

  М.П.

  Г.

  Приложение 4

  Образец гарантийного письма

  Директору филиала РГГУ в г. Домодедово д.э.н., профессору Сафонову Е.Н.

  от (наименование должностного лица, Ф.И.О)

  Коллегия адвокатов «Московский юридически центр» примет для прохождения преддипломной практики сроком с 27.04.2017 по 24.05.2017 гг. студентов 4 курса очной формы обучения филиала РГГУ в г. Домодедово, обучающихся по направлению 40.03.01 Юриспруденция (Список студентов прилагается).

  Практикантам будет предоставлена возможность сбора необходимых материалов, для составления отчета о прохождении производственной практики и написания выпускной квалификационной работы в коллегии адвокатов «Московский юридический центр».

  Подпись должностного лица

  М.П.

  Приложение 5

  об организации проведения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломной практики между филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №3

  г. Домодедово « »___________20___г.

  1. Стороны договора

  1.1. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово (лицензия от 18 марта 2016 года № 2020, свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002005, регистрационный № 1910 от 10.05.2016 г.), именуемый в дальнейшем «Филиал», в лице директора Сафонова Евгения Николаевича, действующего на основании Положения о филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово Московской области, утвержденного решением Ученого совета РГГУ от 19 января 2016 г. и доверенности № 01-41-03/1 от 09.01.2018 г., в дальнейшем «Филиал» с одной стороны и Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Домодедово по Московской обл., именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполняющего обязанности начальника Инспекции Ржевского АлексеяВадимовича, действующего на основании Положения о Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Домодедово по Московской обл., утвержденного руководителем Федеральной налоговой службы 16.10.2012 г., с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.

  Статья в тему:  В какой суд обжаловать постановление инспекции по труду

  2. Предмет договора

  2.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломной практики (далее — практики) студентов «Филиала» по направлению подготовки «Юриспруденция», направленность (профиль) бакалаврской программы: Гражданско – правовая.

  2.2. Организация обязуется принять для прохождения практик студентов, направленных Филиалом, а Филиал — направить студентов на практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

  3. Обязанности сторон

  3.1. Филиал обязуется:

  3.3.1. Не позднее чем за две недели до начала практики представить Организации пофамильный список студентов, направляемых на практики;

  3.3.2. Направить студентов на практики в Организацию в сроки, предусмотренные календарным планом ее проведения;

  3.3.3. Принимать соответствующие меры реагирования в отношении студентов, нарушающих: правила внутреннего распорядка Организации, правила охраны труда, трудовую дисциплину, технику безопасности и пожарную безопасность;

  3.3.4. Назначить руководителей практики из числа лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому составу, имеющих опыт практической подготовки студентов.

  Руководитель практики:

  3.3.4.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики;

  3.3.4.2. Разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период практики, в зависимости от ее вида;

  3.3.4.3. Участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в Организации;

  3.3.4.4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной программой по направлению подготовки «Юриспруденция», направленность (профиль) бакалаврской программы: Гражданско – правовая;

  3.3.4.5. Оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

  3.3.4.6. Оценивает результаты прохождения практики студентами.

  3.2. Организация обязуется:

  3.2.1. Предоставить места для прохождения указанных в п.2.1 видов практик, студентам Филиала в соответствие с учебными планами и календарными учебными графиками;

  3.2.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;

  3.2.3. Назначить руководителя (руководителей) практик – (указывается должность, ФИО).

  Руководитель практики:

  3.2.3.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;

  3.2.3.2. Предоставляет рабочие места студентам;

  Статья в тему:  Как разрешить спор без суда

  3.2.3.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

  3.2.3.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

  3.2.3.5. По окончании практики удостоверяет правильность заполнения студентом дневника, отчета прохождения практики и выдает характеристику (дневник, отчет и характеристика подписываются непосредственным руководителем практики и удостоверяются печатью Организации и передаются студенту).

  3.2.4. Предоставить студентам возможность пользоваться необходимыми материалами, не составляющими коммерческую тайну, которые могут быть использованы в написании отчетного материала по прохождению практики.

  4. Ответственность Сторон

  4.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  4.2. Ответственность Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, а также споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  5. Срок действия договора

  5.1. Настоящий договор заключен на 4 (четыре) года и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

  5.2. Условия Договора могут быть изменены или пересмотрены по предложению одной из сторон. Вносимые предложения рассматриваются в месячный срок. Дополнительные изменения в настоящий Договор оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.

  5.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть данный Договор, предупредив об этом другую сторону за 3 (три) месяца до его прекращения заказным письмом с уведомлением о вручении.

  5.4. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  Прочие условия

  6.1. Договор, заключенный между Сторонами, является безвозмездным. Действия, обязанность выполнения которых возложена на Стороны по ст. 2.1. настоящего Договора, не оплачиваются.

  6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  7. Юридические адреса и подписи Сторон

  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово

  Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Домодедово по Московской обл.

  142001, Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское шоссе д. 4, корп. 2

  129110 г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 66, стр. 1

  Приложение 6

  Дата добавления: 2018-05-09 ; просмотров: 1374 ; Мы поможем в написании вашей работы!

  Характеристика студента с места практики

  Характеристика на студента по месту практики по менеджменту

  Характеристика на студентку с места практики в АООО «Симферопольское» по специальности «Менеджмент организации.

  Студентка Новикова Ирина Андреевна проходила производственную практику в АООО «Симферопольское» с 19.01.09 по 13.02.09.

  Она проявила себя как дисциплинированная, исполнительная и инициативная студентка; добросовестно и ответственно относилась к выполнению поручений.

  В работе ее можно охарактеризовать как волевого, напористого, целеустремленного человека, обладающего необходимыми знаниями в своей области и быстро усваивающего новую информацию. Активно стремится к приобретению новых знаний и навыков. Внимательна к критике в адрес своей работы, способна делать необходимые выводы.

  Статья в тему:  Хто оскаржує вирок суду

  При выполнении производственной программы практики студентка интересовалась мнением опытных работников, а данные полученных ею необходимых консультаций использовала при написании отчета

  По программе производственной практики ею были изучены и проанализированы все необходимые документы.

  В процессе прохождения практики студентка получила новые практические навыки и закрепила имеющиеся у нее теоретические знания. Очень важно для студента получить правильную характеристику и резюме. От этого зависит его дальнейшая будущее. И если нужна помощь, вы сможете всегда создать бесплатное резюме здесь.

  Руководитель практики от предприятия по месту практики главный бухгалтер.

  Характеристика студента с места производственной практики пример, бухгалтера

  Характеристика на студентку 4-го курса учетно-финансового факультета ЮФ «КАТУ» НАУ Иванову Диану Ибраимовну, проходившую практику в ЗАО «Н-Победа» Советского района АРК

  Иванова Диана Ибраимовна проходила производственную практику в лице ассистента бухгалтера ЗАО «Н-Победа» с 03.03.08 по 14.03.08.

  На протяжении всей практики студентка проявила себя с хорошей стороны. Соблюдала правила внутреннего распорядка дня, установленного в хозяйстве, не нарушила трудовую дисциплину. Добросовестно выполняла все порученные ей обязанности. Освоила полный цикл учетной работы в центральной бухгалтерии, вела учет и регистрацию бухгалтерских документов.

  За период прохождения практики, студентка приобрела практические навыки ведения финансового и управленческого учета в производственных условиях.

  Трудолюбива, пунктуальна, ответственна, аккуратна, целеустремленна.

  Главный бухгалтер — руководитель по месту практики. Дата. Подпись. Печать.

  Характеристика студента с места бухгалтерской практики

  Характеристика студента с места практики главного бухгалтера ЗАО «Бурлюк» на студента 3 курса учетно-финансового факультета ЮФ «Крымский агротехнологический университет» НАУ Цуркана Сергея Валерьевича, по месту практики.

  Студент явился на практику в положенный срок, работал с усердием, настойчиво добывал необходимую информацию. Тщательно изучал предоставленные данные, учетные регистры. Вникал в специфику ведения учета непосредственно на нашем предприятии.

  Практикант показал глубокие теоретические знания по необходимым вопросам.

  Хорошо усвоил на практике вопросы, отмеченные в индивидуальном плане практики.

  Цуркан Сергей проявил себя как старательный студент и оставил хорошее впечатление.

  Главный бухгалтер руководитель по месту практики.

  Характеристика на студента проходившего производственную практику по экономике

  Характеристика на студента V курса факультета экономики и менеджмента Бабаян Диана Юрьевна проходила производственную практику в СПК «Грузия» с 29 марта по 9 апреля 2010 года.

  За время прохождения практики студентка проявила себя с лучшей стороны, зарекомендовав себя как скромный, тактичный, воспитанный, любознательный, активный, исполнительный и трудолюбивый человек.

  В течение практики качественно и своевременно выполняла все задания, данные экономистом или бухгалтером предприятия.

  Статья в тему:  В какой суд обжаловать дисциплинарное взыскание

  Проявила большой интерес к нововведениям в вопросах организации труда и его оплаты, организации работы структурных подразделений.

  Активно сотрудничала со специалистами предприятия, предоставленный материал освоила правильно и качественно.

  Изучила необходимые документы: Устав СПК «Грузия», Коллективный договор предприятия, правила внутреннего распорядка, бизнес-план развития предприятия, основные законодательные акты о деятельности сельхозпредприятий.

  Производственная практика показала Бабаян Д. Ю. как хорошего специалиста в будущем.

  Руководитель практики от предприятия, Директор СПК «Грузия» ________________ Хаситашвили. В.И.

  Характеристика студента с места прохождения производственной практики по агрономии

  Характеристика Студентка Литвинова Наталья Константиновна занимала должность помощника бригадира.

  За время прохождения практики проявила себя как ответственный, исполнительный, квалифицированный работник.

  Наталья проявляла интерес к работе, вникала в суть технологических операций, тщательно и качественно выполняла все предложенные работы.

  Изучила все особенности и задачи работы бригадира, проявила организаторские способности.

  Подпись главного агронома Меркулова Т. В.

  Характеристика с ветеринарной практики на студента

  ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА

  Студент-практикант Афанасьев О. Е приходил практику в АО «ДРУЖБА.. НАРОДОВ НОВА» птицекомбинат с 18.04.16г по 13.05.16г включительно. За этот период Афанасьев О. Е. проявил себя как грамотный, инициативный работник, который умеет использовать на практике знания, полученные в Прибрежненском аграрном колледже. Поручения ведущего ветеринарного врача птицекомбината выполнял быстро, аккуратно и добросовестно. При этом проявлял интерес к работе ведущего ветеринарного врача и врача патологоанатома.

  Ознакомился с работой ветеринарного врача, врача патологоанатома и всей документацией с которой они работают (бланки, журналы и т. п.). Вовремя выполнял все поручения руководителя практики, четко придерживался правил внутреннего трудового распорядка.

  Проявляет инициативу, коммуникабелен, берется за любые задания, четко и в определенные сроки выполняет их. По результатам выполнения отчитывается перед руководителем. Рабочее место организовано правильно.

  С сотрудниками птицекомбината поддерживал дружеские отношения, не конфликтен. Легко входит в контакт с людьми, в любой ситуации был уважителен в общении с другими.

  За время прохождения практики проявил себя как активный, внимательный, работолюбивый и ответственный работник.

  Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива.

  Основной вид работы выполняемый Афанасьевым О. Е. заключался в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на линии убоя цыплят-бройлеров. Так же он был задействован в проведении патологоанатомического вскрытия цыплят-бройлеров. Проявлял высокий интерес и инициативу к работе.

  Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности — Четко придерживался правил внутреннего трудового распорядка, правил по технике безопасности и правил пожарной безопасности.

  Особые замечания и предложения руководителя практики — За время прохождения практики проявил себя как активный, внимательный, работолюбивый, и ответственный работник. В дальнейшем продолжать стремится к повышению своих приобретенных навыков и полученных практических и теоретических знаний.

  Статья в тему:  Сколько стоит развод в днр через суд

  Оценка практики — отлично.

  Дата «13» ______мая______ 2016 г.

  Руководитель практики от организации (должность) (подпись) (Фамилия И. О.), печать, дата.

  Характеристика на студента практиканта юриста производственной практики

  Характеристика о прохождении преддипломной практики студентом

  Во время прохождения практики Иванова Марина Владимировна успешно закрепила теоретические знания по гражданскому, арбитражно-процессуальному, корпоративному, финансовому и трудовому праву, а также научилась составлять юридические документы (иски, договора, уставные и учредительные документы и т.д.) и ознакомилась с претензионно-исковой деятельностью компании.
  Строгой формы характеристики студента после прохождения практики нет, обычно она пишется произвольно. Обязательно в тексте нужно указать ФИО и должность руководителя практики, место (организацию), где студент практиковался, а также дату начала и конца преддипломной практики.

  Готовая характеристика на студента

  За время практики зарекомендовал себя высококвалифицированным работником, специалистом своего дела. А.В. Филиппов прекрасно находит общий язык с персоналом организации. Трудолюбие и высокая работоспособность так же являются отличительными чертами Андрея Витальевича.
  В процессе практики Елена Ивановна Ипатова показала себя как сформировавший педагог, умеющий находить общий язык, как с другими учителями, так и с детьми подросткового возраста. Студентка прилежно выполняла задания практики и была тактична в педагогическом общении.

  Характеристика по учебной практике юристу

  В отношении профессиональных качеств _____________ проявила себя как человек компетентный, исполнительный, аккуратный, ответственно относится к порученным заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период обучения в практической деятельности ______________ внимательна при работе с документами, легко ориентируется в их содержании. Владеет навыками работы за компьютером, которые использовала при составлении различных документов.

  • заголовка, в нем указываются полные реквизиты организации, дата составления документа;
  • вступительной части — ФИО практиканта (полностью), вид пройденной практики, название организации, период прохождения практики;
  • основной части — перечень выполняемых обязанностей и приобретенных навыков («За время прохождения практики студент изучил», «Активно участвовал в работе отдела предприятия, а именно. «);
  • заключения — указывается общая, итоговая оценка практиканта («По окончанию прохождения практики была выставлена оценка «отлично»).

  Примеры и образцы положительных характеристик студента с места практики

  Волчек Дмитрий Евгеньевич, студент Омской юридической академии, проходил практику в период с 12.05.2019г. по 12.07.2019г. в Управлении МВД России по Омской области. За это время студент проявил себя как ответственный, дисциплинированный и добросовестный работник.
  За время прохождения практики Ольга Викторовна ознакомилась с общей организационной банковской структурой, порядком открытия счетов физических и юридических лиц, а также оформлением депозитов. Студентка принимала активное участие в ежедневном обслуживании уже открытых счетов под руководством куратора.

  Как формируется характеристика на студента, проходившего практику на предприятии

  Производственная практика Неотъемлемая составляющая учебного процесса. На любом ее этапе необходимо сочетать решение производственной и учебной задач Роль мастера на предприятии Не может сводиться лишь к роли ее организатора Важно использование всех возможностей Обеспечения заинтересованности практикантов в деятельности организации Недопустимо использовать студентов-практикантов Как подсобных работников
  «Отлично» Практикант полностью выполнил программу практики, показал идеальные знания об особенностях деятельности организации. Важный показатель при этом играет положительная характеристика от руководителя практики (который курировал студента в организации) «Хорошо» Студент показал знания на систематическом уровне «Удовлетворительно» Знает основную информацию о деятельности организации «Неудовлетворительно» Практикант не справился со своими обязанностями на производстве, его характеристика плохая

  Статья в тему:  Кто представляет интересы несовершеннолетнего в суде

  Характеристика на студента с места прохождения практики

  Перечисление личностных и профессиональных качеств практиканта должно быть максимально развернутым. Целесообразно отметить такие положительные черты, как исполнительность, аккуратность, инициативность, умение строить отношения с коллегами, пунктуальность и прочие.

  • полное наименование принимающей организации, информацию для связи (адрес, телефон);
  • название документа;
  • информацию о студенте (Ф. И. О., курс, специальность);
  • даты начала и конца практики;
  • перечень работ, выполненных практикантом;
  • описание особых достижений;
  • анализ личностных и профессиональных качеств;
  • отметку за практику;
  • дату заполнения и подпись куратора от предприятия, заверенную печатью.

  Характеристика о прохождении производственной практики юриста

  Иванов И. И. проходил производственную практику в юротделе ХХХ с ХХХ по ХХХ. Во время прохождения практики занимался систематизацией нормативных материалов, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и других материалов, необходимых для исполнения поручений, знакомился с процессуальными документами, материалами дел, рассматриваемых в мировых и федеральных судах, на предварительном следствии, принимал участие в судебных заседаниях, следственных мероприятиях, готовил проекты правовых документов – исковых заявлений, жалоб, исполнял другие поручения.
  Руководитель практики может попросить учащегося самого написать характеристику и отдать ему на подпись. В этом случае очень важно обговорить, что именно должно быть отражено в документе. Возможно, будет удобно записать текст на диктофон и после перенести на бумагу.

  Характеристика на студента проходившего практику

  За время прохождения производственной практики в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Колледж искусств» студентка _________________ проявила себя дисциплинированной , стремящейся к получению знаний , навыков и умений , необходимых в данной области управления.
  В процессе практики Елена Иванвона ознакомилась с учебными планами, планами внеклассных мероприятий и воспитательной работы. Также студентка провела наблюдения за уроками истории, проводимыми педагогом Т.Н. Козловой. Под наблюдением и руководством данного педагога Е.И. Ипатова разработала и провела уроки истории в 7 и 8 классах согласно учебного плана.

  Характеристики студента с места практики юриста

  В коллектива тактична и вежлива, ко всем поручениям относилась добросовестно. Обладает высокой работоспособностью. Не допускала нарушений трудовой дисциплины. Зарекомендовала себя как ответственный и дисциплинированный работник, стремящийся к повышению уровня своих теоретических знаний, подкрепленных практическими учениями. План производственной практики выполнила в полном объеме.
  В ходе прохождения производственной, а особенно преддипломной практики, практикант изучает деятельность организации «изнутри», его цель – определиться, достаточен ли объем его знаний для самостоятельной работы? Он должен продемонстрировать свои знания и умения руководителю практики от организации, который, заменяя учителя, изложит в характеристике свое мнение о студенте, а также оценит его с точки зрения потенциального работодателя — ведь студент демонстрирует, можно даже сказать «рекламирует» себя как «готовый» специалист – будет ли он ценен как кадр? Характеристика на студента практиканта должна писаться руководителем практики, которым может быть руководитель или назначенный им работник:

  Статья в тему:  Що таке додаткове рішення суду

  Характеристика практиканта студента юриста

  • Ознакомление с программным средством. С требованиями к информации. С правилами заполнения граф. Если профессия техническая, то с аппаратом или станком;
  • работа с программным средством. (Здесь следует указать, что именно было проведено. К примеру, расчёт заработной платы, аванса, заполнение декларации и др.);
  • проведение консультаций для потребителей. Работа с гостями фирмы.

  Наша система образования основана в большинстве своём на советской системе образования, но её постепенно реформируют. И хотя реформаторы заявляют, что реформы идут по германскому образцу, многие видят много общего именно с системой школьного образования США. Давайте подробно её рассмотрим.

  Характеристика на практиканта

  Вязовикова Надежда Александровна, студентка 5 курса технологического факультета специальности «технология бродильных производств и виноделия» «НАУ БиП УФ КАТУ» проходила производственную практику на ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (цех первичного виноделия) с 14 сентября по 31 октября 2009года.
  Принимала активное участие в работе организации, проявляла интерес к поставленным перед ней производственным задачам. Участвовала в проектных и геодезических работах, ознакомился с тонкостями работы на различных должностях, ознакомилась с различными нормативными документами действующих в сфере земельного законодательства.

  Характеристика студента с места практики

  Так, можно указать, что студент, обучающийся на юриста, принимал участие в судебном заседании или в подготовке претензии, иска, осуществлял сопровождение юридической сделки или прием заявителей в качестве помощника адвоката; студент – психолог – в работе с людьми; будущий специалист в области экономики, бухгалтер – в составлении квартальной отчетности.
  Любая организация, в которой налажено делопроизводство, требует от своих работников надлежащего оформления документов. Если студент принимал участие в оформлении как-то документов, связанных с деятельностью организации — это нужно отметить, ведь работодатели ждут готовых специалистов, умеющих составлять бухгалтерскую отчетность, писать исковые заявления, заполнять журналы и выполнять другую бумажную работу

  Источники:

  http://zrazok.pozovsud.com.ua/zrazok-harakteristiki/zrazok-harakteristiki-studenta-shho-prohodiv-praktiku.html

  http://topwork24.ru/articles/otcet-po-praktike/gotovaa-harakteristika-na-studenta

  http://studopedia.net/5_17493_harakteristika-na-studentku—praktikantku.html

  Характеристика студента с места практики

  Характеристика на студента практиканта юриста производственной практики

  Ссылка на основную публикацию
  Статьи c упоминанием слов:
  Adblock
  detector