0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хто може звернутися до європейського суду

Содержание

Як захистити свої права у Європейському Суді з прав людини

В рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» юридичний відділ апарату Могилів-Подільської міської ради та виконкому інформує громадян щодо захисту прав у Європейському Суді з прав людини.

Як захистити свої права у Європейському Суді з прав людини?

Тема Європейського суду з прав людини, чи «Страсбурзького Суду», як його іноді називають в народі, вже неодноразово висвітлювалася в українських ЗМІ. Проте, з кожним роком її актуальність не зменшується, а навпаки зростає. Останнім часом навіть лідери опозиції та цілі категорії українців, наприклад «чорнобильці», які втратили надію на правосуддя в Україні, використовують її як останній аргумент у боротьбі за свої порушені, на їхню думку, права.

Україна зі вступом до Ради Європи 9 листопада 1995 року, ставши повноправним її членом, підписала Конвенцію про захист прав та основних свобод людини. З набуттям чинності для України Конвенції після її ратифікації Верховною Радою 17 липня 1997 року наша держава визнала для себе обов’язковою юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. В Україні було запроваджено механізм гармонізації правової системи нашої держави з нормами й стандартами Ради Європи. Тепер кожен, хто перебуває під юрисдикцією України, після вичерпання всіх національних засобів правового захисту і впродовж шести місяців від дати прийняття остаточного рішення на національному рівні, має не лише право, а й реальну можливість звернутися до Європейського суду з прав людини (Франція, м. Страсбург) за захистом своїх прав та свобод, проголошених в Конвенції та додаткових протоколах до неї. Під поняттям «вичерпання національних засобів захисту» слід розуміти звернення заявника до всіх судових інстанцій держави, включаючи касаційну інстанцію – Верховний Суд України. Таким чином в практичне життя впроваджено ч. 4 ст. 55 Конституції України: «Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна».

При цьому слід наголосити, що Європейський Суд не є апеляційною інстанцією. Суд не має компетенції стосовно перегляду або скасування рішення національних судів. Він також не може втручатися в діяльність національних органів влади, змінювати або скасовувати рішення державних установ.

Які права захищені Конвенцією та Протоколами до неї?

Конвенція захищає зокрема такі права: право на життя; право на справедливий суд при розгляді справ, пов’язаних із цивільною та кримінальною проблематикою; право на повагу до приватного і сімейного життя; право на свободу вираження поглядів; право на свободу думки, совісті та віросповідання; право на ефективний засіб правового захисту; право на мирне володіння своїм майном; право голосу та право бути кандидатом на виборах.

Яких основних вимог має дотримуватись особа, яка подає скаргу до Європейського Суду?

Заяви до Європейського Суду мають подаватися при врахуванні ряду вимог, дотримання яких є необхідним елементом для визнання заяви при-йнятною для розгляду Судом. Надсилаючи скаргу, слід мати на увазі, що: Суд захищає лише права, встановлені Конвенцією та Протоколами до неї (тобто до Суду можна звертатися за захистом виключно тих прав, які проголошені в цих документах); навіть якщо буде дійсно порушено якесь право громадянина, але воно не буде входити до переліку прав, які захищає Конвенція та Протоколи до неї – у такому випадку звертатися до Європейського Суду – марна справа; судовому захисту підлягають скарги проти держав, щодо яких Конвенція набрала законної сили; оскаржувати в Європейський Суд можна лише дії (або бездіяльність) державних органів влади України, їх посадових осіб, що сталися після 17 вересня 1997 року – дня набуття Конвенцією чинності для України; Суд розглядає заяви лише після того, як скаржником були вичерпані всі засоби захисту своїх прав, передбачених національною правовою системою. Ця вимога ст. 35 Конвенції означає, що заявник перед зверненням до Суду має використати всі існуючі в державі можливості, процедури й механізми захисту своїх прав, включаючи адміністративний, судовий захист.

Статья в тему:  Как примириться в суде

Європейський Суд має власні критерії визначення меж такого захисту: цей захист має бути доступним, доцільним і гарантувати ефективність звернення. Крім того, необхідно пам’ятати, що Європейський Суд вважає вичерпаними національні засоби захисту в судовому порядку в тому випадку, коли особа звернулась за захистом своїх прав, як мінімум, до суду першої та другої інстанції. І тільки в тому разі, коли звернення за захистом до національних установ не призвели до відновлення порушених прав, виникають правові підстави оскаржити дії чи рішення державних органів, їх посадових осіб до Європейського Суду з прав людини; Суд приймає до розгляду скарги, подані не пізніше шести місяців від дати прийняття остаточного рішення в справі національним органом. Бувають випадки, коли засуджена особа не має змоги ознайомитись з текстом вироку суду протягом декількох місяців. Тоді відлік шестимісячного терміну можна рахувати з моменту отримання такого рішення. Але тоді обов’язково має бути письмове підтвердження факту запізнілого отримання тексту вироку;

Суд розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних органів влади або їх посадових осіб. Суд не приймає скарги на дії приватних осіб.

У яких випадках Суд точно відмовить заявнику у прийнятті скарги?

Суд не розглядає заяви, які: є анонімними; є необгрунтованими; є зловживанням правом на подання скарги; уже були розглянуті Судом раніше або є предметом розгляду іншою міжнародною судовою установою та не містять нової інформації щодо суті справи.

Як дорого коштує звернення до Європейського Суду?

Процедура розгляду скарг Європейським Судом з прав людини є безкоштовною і не вимагає суттєвих витрат з боку заявника, а судовий процес не передбачає обов’язкової участі адвоката. Діяльність Суду фінансується за рахунок бюджетних коштів Ради Європи. Регламентом Європейського Суду з прав людини передбачена можливість, за певних умов, надання заявникові безоплатної правової допомоги у разі, якщо вона є необхідною для належного ведення справи в Палаті Суду, а заявникові бракує достатніх коштів, щоб сплатити вартість усіх або частини послуг.

Які стадії розгляду у Суді отриманих заяв (скарг)?

Якщо отримана заява не містить явних ознак неприйнятності, тобто не є анонімною, не стосується прав, які не містяться у Конвенції, тощо, тоді починається її розгляд, який відбувається в декілька стадій. На першій стадії проходження скарг відбувається попередній розгляд заяв на предмет їх прийнятності Комітетом у складі трьох суддів. Якщо Комітет визнає заяву такою, що відповідає усім вимогам, він виносить окреме рішення про прийнятність або неприйнятність скарги. Таке рішення приймається виключно одностайним голосуванням. Визнані неприйнятними заяви вилучаються з реєстру справ. Якщо Комітет не досягне одностайності, то питання про прийнятність скарги передається на розгляд Палати, яка засідає у складі семи суддів. Результат такого розгляду оформлюється окремою ухвалою Палати.

Дуже важливим елементом судового розгляду є процедура дружнього врегулювання, яка передбачає досудове вирішення справи шляхом узгодження позицій сторін щодо питань, викладених у заявах до Суду. Суд може бути ініціатором дружнього врегулювання справи, надавати свої послуги з цією метою зацікавленим сторонам. У такому випадку Суд пропонує сторонам дійти порозуміння. Якщо держава визнає свою провину і запропонує варіант вирішення ситуації, на який погодиться заявник, то буде досягнуто дружнє врегулювання. Воно може передбачати, зокрема, й отримання заявником певної грошової сатисфакції. Провадження щодо дружнього врегулювання є конфіденційним. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з реєстру, прийнявши відповідне рішення, яке містить лише стислий виклад фактів і досягнутого рішення. Разом з тим, Суд може прийняти рішення про відновлення розгляду скарги в переліку справ, якщо він вважає, що обставини виправдовують такий крок. Якщо дружнього врегулювання спору досягнути не вдалося, то Суд проводить слухання справи.

Статья в тему:  Сколько времени занимает развод через суд в украине

Визнані прийнятними скарги розглядаються Палатами Суду, які працюють на постійній основі. Якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи Протоколів до неї або якщо розгляд питання, що здійснюється Палатою, може призвести до рішення, не сумісного з попередніми ухвалами Суду, то за обопільною згодою сторін така заява може бути передана на розгляд Великої палати. До складу Великої палати входять 17 суддів та троє підмінних суддів. Вона створюється на пленарному засіданні Суду строком на три роки.

Відповідно до Регламенту Суду заявник може безпосередньо брати участь у процедурі розгляду своєї справи під час судового слухання. Однак у разі необхідності заявник може бути представлений адвокатом.

Варто зазначити, що безоплатність (безкоштовність) звернення до Європейського Суду не означає, що послуги адвоката заявника мають бути безкоштовними. Послуги, надані адвокатом при підготовці та поданні скарги можуть оплачуватися, як і у звичайному процесі. Але у випадку, якщо Суд вирішить справу на користь заявника, вартість цих послуг має відшкодувати держава. При цьому витрати на адвоката мають бути документально підтверджені, і Суд має вирішити, що всі вони були виправдані. Розмір відшкодування витрат на адвоката визначає Суд і не завжди задовольняє їх у розмірі, який вимагає заявник.

Сторони мають право подавати докази, письмові зауваження, відвідувати слухання щодо суті справи. Суд може проводити розслідування обставин справи, для ефективного здійснення якого зацікавлені держави повинні створювати всі необхідні умови. Європейський Суд також може попросити будь-яку третю державу чи особу, що не є стороною процесу, надіслати свої письмові коментарі щодо суті справи. Такою третьою стороною може бути, зокрема, й громадська організація.

Суд на будь-якій стадії розгляду може прийняти рішення про неприйнятність скарги і виключити заяву із реєстру справ, якщо дійде висновку, що: заява не відповідає вимогам прийнятності; позивач відмовився від скарги; спір щодо ідентичного питання вже був вирішений, або з будь-якої іншої причини, якщо Суд вирішить невиправданим продовжувати розгляд скарги.

Рішення Палат стають остаточними через три місяці від дати винесення рішення. Протягом тримісячного терміну від дати ухвалення рішення Палатою будь-яка сторона може звернутися з проханням про передачу справи на розгляд Великої палати. Якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення чи застосування Конвенції або іншу важливу проблему загального значення, то колегія із п’яти суддів Великої палати може задовольнити таке прохання. У такому разі Велика палата вирішує справу шляхом ухвалення судового рішення. Рішення Великої палати є остаточними.

Як правило, слухання справ проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд з якихось мотивів не ухвалить іншого рішення.

Суд приймає рішення більшістю голосів. Судові рішення та рішення щодо прийнятності скарг мають бути умотивованими. Якщо судове рішення цілком або частково не відображає одностайної думки суддів, то кожний суддя має право викласти свою думку окремо.

Встановлення Судом факту порушення статей Конвенції зобов’язує державу-відповідача вжити відповідних заходів на виконання судового рішення, а також спонукає удосконалити діюче законодавство і судову практику. Власне, навіть прийняття Судом справи до розгляду може позитивно вплинути на державні органи влади й змусити відновити права особи в разі їх порушення.

У разі встановлення Судом порушення Конвенції та Протоколів до неї і якщо внутрішнє законодавство Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування збитків, то Суд у рішенні може передбачити справедливе відшкодування потерпілій стороні, тобто компенсацію здійснених витрат, матеріальних збитків та моральної шкоди (у розумних межах).

Рішення Європейського Суду дає відповідь на питання, чи були порушені державою під час слідства та судового розгляду права громадянина, гарантовані Конвенцією. Рішення Європейського Суду не може скасувати рішення національних судів, проте якщо Європейський Суд визнає порушення державою норм Конвенції, держава мусить вжити заходів для відновлення порушеного права.

Порядок звернення до Європейського Суду

Заяви щодо порушень Конвенції слід надсилати на адресу Секретаріату Європейського Суду з прав людини:

Статья в тему:  Что сказал улюкаев в суде

Registry of European Court of Human Rights Council of Europe F — 67075 Strasbourg Cedex France

Додаткові контакти Європейського Суду: Tel: 33-(0)3 88412513, Fax: 33-(0)3 88412791 Интернет: http://www.echr.coe.int

Лист повинен містити такі відомості:

а) ім’я, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу заявника;

б) найменування Договірної Сторони (держави), проти якої подається заява;

в) короткий виклад суті справи;

г) стислий виклад фактів порушення прав, передбачених Конвенцією, та відповідних аргументів;

ґ) відомості про засоби правового захисту, які були використані заявником;

д) перелік офіційних рішень у справі, із зазначенням дати прийняття документа та інстанції, яка його видала (суд або інший орган), а також коротка інформація щодо змісту кожного документа;

е) суть заяви і форма справедливої компенсації.

До заяви потрібно додати копії згаданих документів (Суд не гарантує їх повернення, тому краще надсилати копії, а не оригінали).

Суд має власний Секретаріат (канцелярію), який очолює Секретар, що обирається на пленарному засіданні Суду. Він допомагає Судові у виконанні його функцій, на нього покладена відповідальність за організацію і роботу канцелярії під керівництвом Голови Суду. У його віданні перебувають архіви, листування, він відповідає на запити про надання інформації щодо діяльності Суду.

Секретар Суду обов’язково надсилає відповідь на кожну отриману заяву.

Терміни отримання такого повідомлення зазвичай складає два-три місяці. При цьому заявникові повідомляється спочатку тільки про факт отримання заяви та про присвоєння їй номеру. Якихось наступних кроків з боку Суду можна очікувати за півроку, іноді за рік, а то навіть й більше.

Секретар Суду може також звернутися до заявника за додатковою інформацією, документами чи поясненнями. Секретар не надає поради щодо за-конодавства держави, проти якої спрямована скарга.

Якщо заява вноситься до реєстру Суду, то Секретар надсилає заявнику відповідний формуляр для викладу заяви формально. Отриманий Секрета-рем заповнений формуляр передається на розгляд Суду.

Секретар повинен інформувати заявника про хід розгляду скарги. На початкових стадіях процедура розгляду є конфіденційною і здійснюється у письмовій формі. Тому особиста присутність заявника на засіданнях Суду не є обов’язковою.

Відповідно до Регламенту Суду листування ведеться однією з офіційних мов Ради Європи – англійською, французькою або мовою держав-членів. Це означає, що до Суду можна звертатись українською або російською мовою.

Олексій Остапчук, представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Волинській області

Хто може звернутися до європейського суду

До Європейського суду з прав людини може звернутися кожен, хто вважає, що державою було порушено його права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та/або протоколами до неї.

Конвенція передбачає два типи звернень до Суду: міждержавні заяви (заява однієї держави-учасниці про порушення прав людини іншою державою-учасницею Конвенції) та індивідуальні заяви, які можуть подаватися будь-якою особою, групами осіб (якщо порушення їхніх прав допущені на підставі ідентичних фактів), юридичними особами або неурядовими організаціями, які вважають, що їхні права чи свободи, гарантовані Конвенцією, було порушено державою. На практиці більшість заяв про порушення, які надходять до Суду, є індивідуальними.

Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо постраждали від порушення Ваших прав чи свобод однією з держав, яка зобов’язалась дотримуватися Конвенції. При цьому немає значення, чи було порушено лише одне Ваше право чи кілька прав або свобод, які гарантуються Конвенцією та протоколами до неї.

Звертатися до Суду можуть як громадяни України, так і особи без громадянства або іноземці, як повнолітні, так і неповнолітні особи, дієздатні, так і недієздатні особи. Важливо лише, щоб особа була постраждалою (жертвою) від порушенняправ чи свобод, гарантованих Конвенцією, вчиненого однією або кількома державами-учасницями.

Ви можете вважати себе постраждалим, якщо на момент звернення до Суду безпосередньо зазнали негативних наслідків порушення Ваших прав. Наприклад, якщо суд касаційної інстанції порушив розумні строки розгляду Вашої скарги і через це Ви тривалий час не можете реалізувати своє право на судовий розгляд.

Ви можете вважати себе жертвою, навіть якщо безпосередньо не зіштовхнулися з порушенням Ваших прав особисто, але зазнали негативних наслідків, зокрема, через порушення прав близької Вам людини. Наприклад, жертвою слід вважати дружину померлого потерпілого, який зазнав жорстокого поводження з боку працівників правоохоронних органів. Крім того, в окремих випадках Європейський суд з прав людини визнавав особу жертвою, якщо певне гарантоване Конвенцією право порушувалося законом, який лише потенційно міг бути застосований до особи, але ще не був застосований або про таке застосування особі не могло бути достеменно відомо (наприклад, законом, який передбачав кримінальну відповідальність за гомосексуалізм, або законом, який дозволяв таємне стеження за особою без відповідних гарантій).

Статья в тему:  Через какие моря проплывают суда из владивостока в мурманск

Підстави та порядок звернення до ЄСПЛ

Кожен громадянин України у випадку незгоди із рішенням українських служителів Феміди, має право на звернення до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд). За яких підстав можна звернутися до Європейського суду та який порядок звернення – розповідає керівниця Локачинського бюро правової допомоги, що на Волині, Алла Рибка.

Європейський суд – міжнародний орган, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), уповноважений розглядати заяви людей, які скаржаться на порушення своїх прав.

Відповідно до статті 19 Конвенції Європейський Суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Варто зауважити, що Європейський Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати його рішення. Європейський суд також не може втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини.

Кожна особа може звернутися до Європейського Суду, якщо вважає, що вона особисто є жертвою порушення її прав чи свобод однією з держав – сторін Конвенції.

Які заяви розглядає Європейський суд

Європейський суд розглядає:

– заяви, в яких йдеться про порушення прав гарантованих Конвенцією та протоколами до неї;

– заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації.

– заяви, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав.

Слід звернути увагу, що Європейський суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Європейський суд приймає заяви до розгляду лише після використання усіх внутрішніх засобів юридичного захисту протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Європейським судом від заявника першого листа, в якому чітко викладено предмет заяви, яку він має намір подати, або заповненого формуляру заяви.

Офіційними мовами Європейського суду є англійська та французька, але за бажанням особа має право на звернення офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію, у тому числі й українською.

Європейський суд приймає лише заяви надіслані поштою. Заявник має право подати заяву, надіславши її факсимільним зв’язком. Однак тоді він повинен надіслати підписаний оригінал заяви поштою упродовж 5 днів після відправлення факсу.

Усі сторінки документів, що надсилаються до Європейському суду повинні бути надані у хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Що має бути у заяві до Європейського суду

Заява, що подається до Європейського суду має відповідати правилам Регламенту суду. Формуляр заяви до Європейського суду, розміщений на його вебсторінці: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c#n1357809840531_pointer.

Заява повинна містити:

 • ім’я, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу заявника;
 • ім’я, рід занять та адресу довіреної особи, якщо така є;

3) найменування Договірної Сторони або сторін, проти яких подається заява;

4) стислий виклад фактів, які спонукали особу на звернення до Суду;

5) стислий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів (зазначити порушені права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї);

6) підтвердження щодо використання особою національних засобів юридичного захисту;

7) предмет заяви.

Заява супроводжується копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень − судових чи несудових − стосовно предмета заяви.

Заява підписується особисто заявником або його представником.

Уся кореспонденція до Європейського суду надсилається за адресою:

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex.

Статья в тему:  Что значит в суде дело передано в экспедицию

Судовий збір за подання заяви до Європейського суду не сплачується, тобто розгляд справи здійснюється безкоштовно.

Після отримання першого повідомлення Секретаріат Європейського суду надсилає особі відповідь з повідомленням про відкриття справи, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Європейського суду.

Особа має своєчасно, у встановлені строки відповідати на листи Секретаріату Європейського суду. Затримка з відповідями чи ненадання відповіді може вважатися ознакою того, що заявник не заінтересований у подальшій підтримці своєї заяви.

Щодо представництва інтересів особи при звернені до Європейського суду

На стадії подання заяви особа має право самостійно представляти власні інтереси. Однак, якщо Європейський суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, особі потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків) − адвоката, який має дозвіл займатися адвокатською діяльністю в будь-якій із Договірних Сторін і проживає на території однієї з них, чи будь-яка інша особа, кандидатуру якої погоджено з головою палати.

Адвокат чи інший затверджений представник, або сам заявник, якщо він звертається з проханням дозволити йому представляти свою справу особисто, повинен достатньою мірою розуміти одну з офіційних мов Європейського суду (англійську або французьку).

Водночас голова палати може надати дозвіл на використання неофіційної мови, наприклад української, але сторона, що звернулася з таким проханням, несе відповідальність за забезпечення перекладу та відшкодування витрат за переклад англійською або французькою мовою усних аргументів чи письмових заяв.

Чи має право заявник на правову допомогу в Європейському суді?

Голова палати може на прохання заявника, або з власної ініціативи надати заявникові безоплатну правову допомогу у зв’язку із наданням роз’яснень у справі з моменту, коли від Договірної Сторони-відповідача отримано письмові зауваження щодо прийнятності цієї справи, або зі спливом строку їх подання.

Правова допомога може бути надана лише тоді, коли голова палати переконається в тому, що вона є необхідною для належного ведення справи в палаті та заявникові бракує достатніх коштів, щоб оплатити вартість усіх або частини витрат.

Правова сторінка

15-02-2016 Звернення до Європейського суду

Що таке Європейський суд з прав людини?

На даний час Європейський суд з прав людини є єдиним у світі міжнародним судом, в який особа може звернутись зі скаргою на державу щодо порушення її прав. Під юрисдикцією Суду перебуває близько 755 мільйонів людей.

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) як міжнародний орган було створено згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція).

Європейський суд з прав людини є міжнародним судом, що базується в Страсбурзі. Він складається з сорока семи суддів, відповідно до числа держав-членів Ради Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Судді Cуду засідають в особистій якості і не представляють жодної держави. Під час розгляду заявок Cуду надає допомогу Реєстратура, яка складається в основному з юристів з усіх держав-членів (які відомі також як юридичні секретарі). Вони повністю незалежні від країн їх походження та не представляють ні заявника ані держави.

Що таке Європейська конвенція з прав людини?

Європейська конвенція з прав людини є міжнародним договором до якого мають право долучитись лише держави-члени Ради Європи. На підставі Конвенції створено Cуд, визначено порядок його діяльності, а також встановлено перелік прав і гарантій, які держави взяли на себе зобов’язання дотримуватись.

Чим займається Європейський суд з прав людини?

Суд застосовує Європейську конвенцію з прав людини. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити дотримання державами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції. Він робить це шляхом розгляду скарг, поданих фізичними особами, а іноді й державами. У тих випадках, коли він приходить до висновку про те, що держава-член порушила одне або декілька з цих прав і гарантій, суд виносить рішення. Судові рішення є обов’язковими: зацікавлені країни зобов’язані їх дотримуватися.

У яких випадках можна звертатись до Європейського суду з прав людини?

Звернення до суду можуть направлятись у випадку порушення державами-членами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції або в її Протоколах.

Якщо Ви вважаєте, що особисто і безпосередньо є жертвою порушення Україною одного або кількох основних Ваших прав – то Ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини за їх захистом.

Варто пам’ятати , що заява повинна бути подана проти держави і не може бути спрямована проти приватної особи чи неурядової організації, оскільки Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод захищає права і свободи саме осіб від протиправних дій з боку держави.

Суд розглядає заяви лише після того, як заявником були вичерпані всі засоби захисту своїх прав , передбачених національною правовою системою, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

Під поняттям «вичерпання національних засобів захисту» слід розуміти звернення заявника до всіх судових інстанцій держави, включаючи касаційну інстанцію — в рамках категорії судових справ (в зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» такими судами є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ).

Однією з найпоширеніших скарг, з якими українці звертаються до Європейського суду з прав людини, є скарги, що стосуються порушення права на справедливий судовий розгляд (це стаття 6 Європейської конвенції з прав людини). Також це захист права на власність, невиплата заробітних плат (стаття 3), «Жорстоке поводження», незаконне затримання або позбавлення волі (стаття 5).

Які права охороняються у відповідності з Конвенцією та Протоколами до неї?

Знаходяться під захистом, зокрема, наступні права:

— право на свободу та особисту недоторканність;

— право на справедливий судовий розгляд у цивільних і кримінальних справах;

— право на повагу приватного та сімейного життя;

— право на свободу вираження поглядів;

— право на свободу думки, совісті і релігії;

— право на ефективний засіб правового захисту;

— право на мирне користування власністю;

— право голосувати і виставляти свою кандидатуру на виборах.

Що забороняє Конвенція та Протоколи до неї?

Забороняється, зокрема, наступне:

— катування, тортури і нелюдське, або принижуюче гідність поводження чи покарання;

— рабство та примусова праця;

— безпідставні та незаконні затримання;

— дискримінація у здійсненні прав і свобод, закріплених в Конвенції;

— висилка будь-якою з держав своїх власних громадян або відмова їм у в’їзді;

— колективна висилка іноземців.

Хто має право на подачу звернення?

Заява може бути подана будь-якою особою: фізичною, юридичною, об’єднанням громадян. Заявником може бути як дорослий так і дитина.

Треба також зазначити, що заявником, згідно зі статтею 34 Конвенції, є той, чиї права порушено. Відповідно, саме цю особу потрібно зазначити заявником у листах до суду та формулярі заяви, навіть якщо йдеться про неповнолітнього чи недієздатного.

Винятком з цього правила є випадки, коли людина помирає, а її родичі скаржаться на порушення права померлого на життя та пов’язані з цим інші права. Заявником у таких справах виступають, як правило, близькі родичі.

Крім того, заявник має довести, що порушення вже відбулося чи відбувається в момент подачі заяви.

На якій мові подавати звернення?

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію.

На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовами, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовами.

Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим представником.

Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.

Як мені слід звернутися до Суду, якщо я вважаю себе потерпілим внаслідок порушення Конвенції?

Надіславши листа до Cуду та надавши чіткі деталі Вашої скарги (у цьому випадку ви отримаєте формуляри заявки які повинні бути заповнені) або заповнивши заявку безпосередньо.

Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою.

Ви в свою чергу маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви припиняється.

Чи можливо звернутися з заявою по телефону?

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою, а не по телефону. Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи. Ваші справи не будуть розглядатися більш оперативно, і ви не будете отримувати будь-які юридичні консультації.

Суд не уповноважений скасовувати національні рішення або закони.

Суд не несе відповідальності за виконання своїх рішень. Як тільки Суд виніс рішення, відповідальність переходить на розгляд Комітету Міністрів Ради Європи, в завдання якого входить контроль виконання і забезпечення того, щоб будь-які компенсації виплачувалися.

Хто виконує рішення Суду?

23 лютого 2006 року було прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України. Державним органом, на який покладено виконання відповідних рішень є Державна виконавча служба України.

Європейський суд з прав людини може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського суду:

Адреса Європейського суду з прав людини:

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Як захистити свої права в європейському суді

Зміст статті (натисніть щоб перейти до потрібного розділу):

Коротко з теми захисту прав в Європейському Суді

Стаття актуальна на 2021 рік

З попередньої статті «Яким є механізм захисту прав людини, конвенція про захист прав» ви вже знаєте, як відбувається захист прав людини на міжнародному рівні. У вказаній статті ми говорили про документи із захисту прав людини, у тому числі про Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, розповідали про те, які існують організації із захисту прав людини.

У цій статті ми зупинимося на тому, що собою представляє Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Європейський Суд або Суд) та пояснимо, як звернутися за захистом прав в Європейський Суд у 2020 році, якщо ваші права, гарантовані конвенцією, були порушені.

Як подається скарга до Європейського суду з прав людини

Нагадаємо, що до складу Ради Європи входить 47 держав, при цьому кожна людина з цих держав має право звернутися зі скаргою до Європейського Суду з прав людини. Саме тому Суд не може здійснювати судовий захист прав людини в повному обсязі.

Виходячи з цих міркувань, в Європейській конвенції про захист прав і свобод людини, а також в Регламенті Європейського Суду з прав людини встановлені певні вимоги до того, хто може звернутися з відповідною заявою та в якій формі. Такі правила за своєю сутністю є умовами прийнятності поданої скарги. Це доволі важливе питання, на яке слід звернути увагу, оскільки 90% звернень, що потрапляють до Суду, визнаються ним неприйнятними.

Європейський Суд з прав людини на офіційному сайті визначив наступні умови, за яких скарга є прийнятною:

 1. Ви маєте право звернутися зі скаргою до Європейського Суду тільки у випадку порушення прав, передбачених Європейською конвенцією із захисту прав та основоположних свобод та Протоколами до неї.
 2. Скарга стосується держави, яка також визнала вищевказані документи. Зверніть увагу! Не всі держави визнали всі чинні Протоколи до Конвенції. Перед тим, як подати скаргу на порушення якогось права, передбаченого Протоколом до Конвенції, потрібно дізнатися, чи визнає Україна таке міжнародне положення, тобто чи закріпила вона за собою зобов’язання з виконання передбачених там норм та з якого часу.
 3. Європейський Суд не розглядає приватні спори. Це означає, що подати скаргу ви можете виключно на державу або його конкретний орган.
 4. Ви вичерпали всі способи захисту прав та свобод людини та громадянина на національному рівні. Це означає, що ви відстоювали свої права в судовій системі, в тому числі дійшли до вищої судової інстанції України. В Україні такою інстанцією є Верховний Суд. У деяких випадках такою інстанцією може бути апеляційний суд, наприклад, у справах про адміністративні правопорушення.
 5. Скарга подана не пізніше шести місяців після винесення остаточного рішення на національному рівні. Строк за загальним правилом визначається з тієї дати, коли вища судова або адміністративна установа, уповноважена приймати рішення у вашій справі, прийняла рішення або коли ви були повідомлені про це рішення. Зверніть увагу! Навіть якщо цей день випадає на неділю або на офіційний неробочий день, строк спливає в останній день шостого місяця.
 6. Ваша скарга заснована на перевіреній інформації та підкріплена доказовою базою.
 7. Скарга ще не була предметом розгляду в Європейському Суді з прав людини та не була подана на розгляд до іншого органу міжнародного розгляду, крім випадків, коли вона містить нові факти стосовно справи.

Якщо з цим ви розібралися та нічого не пропустили, тоді перейдемо до оформлення скарги.

Заповнюємо заяву до Європейського Суду з прав людини

Основні вимоги до подання скарги закріплені в статті 47 Регламенту Суду. Кожна заява повинна бути подана на спеціальному бланку. Формуляр скарги в ЄСПЛ російською мовою ви можете знайти на сайті Суду в розділі «Applicants» («Для заявників») за посиланням http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c.

Як і будь-яка інша заява, вона вимагає необхідних реквізитів, без яких ваші шанси на розгляд справи стрімко знижуються.

Таким чином, в заяві (скарзі) обов’язково повинно бути вказано:

 • ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника та, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення або реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;
 • якщо у заявника є представник, то вкажіть його ім’я, адресу, номер телефону, факсу та електронну адресу, також потрібно вказати дату та оригінал підпису заявника в тому розділі, що стосується довіреності, та дату й оригінал підпису представника про те, що він погоджується на роботу в інтересах заявника;
 • державу, проти якої подається заява;
 • коротка та розбірлива інформація про факти порушення;
 • інформація про докази такого порушення;
 • короткі відомості про дотримання заявником вимог прийнятності;
 • підписи заявника та представника.

Звісно, ви не обмежені таким колом відомостей та, якщо забажаєте, можете її доповнити. Обмеження встановлено тільки в кількості сторінок. Суд не читатиме більше як 20 сторінок!

Які документи додаються до заяви до Європейського суду

До формуляру скарги необхідно додати копії наступних документів:

 1. копії документів, які підтверджують факт вчинення порушення;
 2. копії документів та рішень, які показують, що ви використали всі внутрішні засоби правового захисту;
 3. копії документів, що підтверджують дотримання вами строків звернення до ЄСПЛ;
 4. за наявності, копії документів з будь-якої іншої процедури з міжнародного розгляду або врегулювання, якщо це стосується справи;
 5. якщо заявник – юридична особа, то обов’язково додайте документи, які підтверджують повноваження представника.

Але запам’ятайте! Всі документи, які ви додаєте до заяви, подавайте в хронологічній послідовності, обов’язково їх пронумеруйте та чітко позначте.

Наша порада щодо заповнення формулярів: писати розбірливо, коротко, по суті, не використовувати скорочень. Це в ваших інтересах, щоб у Суду не було підстав для відхилення скарги.

Суд зможе прийняти до розгляду тільки належним чином заповнену заяву та подані всі необхідні документи.

Якщо з якоїсь причини при поданні скарги ви хочете зберегти анонімність, обов’язково вкажіть це, пояснивши вашу позицію. Рішення з цього приводу може прийняти тільки ЄСПЛ. Якщо прохання про надання анонімності буде задоволене, вас називатимуть за ініціалами або використовуючи одну літеру.

Неприйнятність скарги

Європейський Суд з захисту прав людини має право визнати скаргу неприйнятною на будь-якій стадії її розгляду.

Основними причинами для цього можуть бути:

 1. зловживання правом подання скарги;
 2. введення Суду в оману, звернення під вигаданим ім’ям або анонімно (без дозволу на те Суду) або якщо заява несумісна з положеннями Конвенції або Протоколів до неї;
 3. якщо заява є явно необґрунтованою;
 4. якщо ви використовуєте образи або лайку чи порушуєте зобов’язання про нерозголошення деталей перемовин з приводу укладення мирової угоди;
 5. якщо Суд вже розглядав скаргу, подану вами раніше, стосовно тих же фактів та тих же вимог;
 6. якщо Суд вважає, що заявник не зазнав істотної шкоди, якщо тільки повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї не вимагає розгляду скарги по суті, а також за умови, що за цією підставою не було відхилено жодну справу, яку національний суд розглянув у встановленому порядку.

Якою мовою звертатися до ЄСПЛ

Офіційними мовами Суду є англійська та французька. Але ніхто не обмежує вас у праві звернутися до Секретаріату офіційною мовою однією з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковому етапі провадження ви можете отримувати кореспонденцію з Суду тією ж мовою.

Однак не все так просто. Все спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, які подаються заявниками або їх представниками відносно слухань або після того, як заяву було визнано прийнятною, повинно здійснюватися однією з офіційних мов Суду. Винятки можуть мати місце тільки за дозволом голови Палати. Якщо такий дозвіл все ж було надано, на сторону, яка звернулася з таким проханням покладається відповідальність щодо забезпечення перекладу та відшкодування витрат з перекладу на англійську або французьку мови усних аргументів або письмових заяв.

Усі рішення Європейського Суду з прав людини виносяться або англійською, або французькою мовою, крім випадків, коли Суд вирішує зробити це обома офіційними мовами.

Як звернутися до Європейського Суду з прав людини в Україні

Скарги до ЄСПЛ направляються тільки поштою!

Скарга до Європейського Суду з прав людини не може бути подана факсом, оскільки Суд вимагає заяву з оригіналом підпису. Вам не потрібно приїжджати до Страсбурга особисто та представляти справу усно.

Адреса, за якою потрібно відправити форму заяви:

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

Скарга до Європейського Суду з прав людини: вартість

Не може не радувати той факт, що за розгляд справи ЄСПЛ сплачувати не потрібно.

Дата подання заяви

Датою подання заяви вважається дата, коли форму, що відповідає всім необхідним вимогам, було направлено на адресу суду. Датою відправлення буде вважатися дата поштового штемпеля.

Датою прийняття заяви, як правило, вважається дата першого повідомлення від заявника, в якому викладено, хоча б у стислій формі, предмет заяви. Однак за наявності достатніх підстав Суд може вирішити, що датою прийняття може вважатися інша дата.

От і все! Все, що ви могли зробити для захисту вашого права, ви зробили. Далі справа за Європейським Судом з прав людини. Тепер розглянемо, як же відбувається розгляд справи.

Основні етапи розгляду скарги в Європейському Суді з прав людини

В першу чергу Суд повинен перевірити, чи прийнятна подана вами скарга. Якщо ці вимоги не дотримано, скарга відхиляється. Рішення Європейського Суду з прав людини є остаточним.

Якщо ж ви, керуючись нашими рекомендаціями, все правильно зробили, скарга буде відповідати критеріям прийнятності. Тому Суд пропонує сторонам (вам та державі-відповідачу) дійти згоди та мирової угоди. Якщо ж мирова угода не буде досягнута, Суд розгляне справу «по суті», тобто визначить, чи було порушення Конвенції.

Розгляд справи Європейським Судом з прав людини: строки та склад

Так, нагадаємо ще раз, їхати вам нікуди не варто з наступних причин:

 • провадження в цьому Суді письмове, тому якщо хочете донести до відома Європейського Суду якусь інформацію, подавайте її в письмовому вигляді. Ви отримаєте від Європейського Суду з прав людини повідомлення про будь-яке прийняте рішення. Публічні слухання проводяться у виняткових випадках (якщо одна або більше Сторін вимагають цього або таке рішення прийняла Палата за власною ініціативою);
 • у випадку необхідності представники Європейського Суду з прав людини самі зв’яжуться з вами для уточнення необхідних деталей. Крім того, враховуйте, що навіть після прийняття скарги до провадження будь-яка затримка з відповіддю на лист Секретаріату або відсутність відповіді, а також ненадання інформації або документів за запитом Суду можуть розцінюватися як втрата інтересу з боку заявника до процесу розгляду скарги. Це може призвести до того, що Суд не розглядатиме скаргу.

Строки вирішення судом справи

Внаслідок великої кількості справ доволі складно визначити їх строк розгляду. Тому Європейський Суд з прав людини розглядає скарги залежно від складності та важливості поставлених питань.

Після того, як ви подали скаргу, вона потрапляє до канцелярії, де розподіляється до відповідного відділу, який займається її попереднім розглядом та підготовкою. Тільки після того, як Суд отримає повністю заповнений формуляр з усіма підтвердними документами, буде заведено досьє, в якому зберігатиметься листування з вами та документи. Йому надається номер та Суд може з вами зв’язатися для встановлення необхідної інформації.

Далі після того, як у Європейського Суду з прав людини буде зібрана вся інформація, її передають на розгляд певному складу Суддів. Це може бути:

 • Один суддя. В основному приймає рішення про неприйнятність скарги, яке є остаточним. Оскаржити це рішення у вас не вийде. Якщо такий суддя не визнає скаргу неприйнятною або не вилучить її з переліку справ, то він передає її до Комітету або Палати для подальшого розгляду.
 • Комітет з 3 суддів. Розглядає шаблонні справи, тобто такі, які вже розглядалися Судом раніше.
 • Палата з 7 суддів. Розглядає справи, які не є шаблонними, а також міждержавні справи.
 • Велика Палата з 17 суддів. Зверніть увагу! Цьому органу жодні справи не передаються. Така Палата може розглянути справу тільки у випадку, якщо Палата з 7 суддів відмовиться від її розгляду. В основному, це відбувається щодо скарг, які стосуються особливо важливих питань щодо тлумачення Конвенції або Протоколів до неї, або якщо рішення питання, що розглядається Палатою, може призвести до несумісності з рішенням, прийнятим Судом раніше.

Прийняття рішення судом

За висновками розгляду скарги Європейський Суд з прав людини приймає рішення про встановлення або не встановлення порушення якогось права. У першому випадку він уповноважений призначити компенсацію, тобто грошову суму як відшкодування за спричинену шкоду. Суд може також присудити державі-відповідачеві відшкодування ваших витрат в ході розгляду скарги.

Зверніть увагу, Європейський Суд з прав людини не може скасовувати рішення національних судів.

Рішення Комітету є остаточним, а Палати – тільки через 3 місяці після його оголошення. Цей строк дається для того, щоб у вас або у держави була можливість оскаржити таке рішення до Великої Палати, рішення якої є остаточними та оскарженню не підлягають.

Таке оскарження можливе також в тому випадку, якщо було встановлено факт, який міг би мати вирішальне значення, та який був невідомий Суду при прийнятті рішення та обґрунтовано не був відомий стороні. В такому випадку ви можете протягом шести місяців після того, як вам стало відомо про такий факт, звернутися до Суду з клопотанням про перегляд рішення.

Щодо відповіді на питання, чи можна не виконувати рішення Європейського Суду, то держави, які є сторонами у розглянутих справах, зобов’язуються виконувати рішення Європейського Суду з прав людини. Контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини належить до компетенції Комітету Міністрів Ради Європи.

Источники:

http://mpmr.gov.ua/ak-zahistiti-svoi-prava-u-evropejskomu-sudi-z-prav-ludini.html

http://pravcom.info/konsultatsiji/932-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8

http://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pidstavy-ta-poryadok-zvernennya-do-yespl/

http://solor.gov.ua/info/19/10461

http://ursambo.com/ukr/sudovi-spravy/iak-zakhystyty-svoi-prava-v-ievropejskomu-sudi.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector