0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хто подав на щуку до суду

Содержание

подскажите, где можно найти байку Леонида Глибова Щука (на укр)

ГЛІБОВ ЛЕОНІД
ЩУКА

На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцім би вона такеє виробляла,
Що у ставку ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, —
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця.. .
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле — то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких.. .
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!), —
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди ніде діти.
Кінців не можна поховать.. .
Не довго думали — рішили —
І Щуку на вербі повісити звеліли.
— Дозвольте і мені, панове, річ держать, —
Тут обізвалася Лисиця. —
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, —
У річці вражу Щуку утопити!
— Розумна річ! — всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули — у річку.
1858

Статья в тему:  Банкрот который построил суд

Щука
На Щуку кто бумагу в суд подал,
Что буцимбы она такее производила.
Что в пруду никто жизни не было:
Того заела в смерть, второй ободрали.
Поймали Щуку молодцы
Но в шаплици1
Вместе в суд притаскалы,
Хотя чубы и мокренькая стали.
На тот раз судьями были
Якиись два Ослы,
Одна никчемная Шкапа
Но два стареньких Цапа —
Все народ, как видите, такой
Добрый и тихий.
По стряпчого2, как завсегда годится.
Была приставлена Лиса .
И прошел в роще была следующей.
Что бы Щука и частенько.
Как только сделается темная,
Лисы и шлет — то щупачка3,
То сотеньку карасиков живенько
Или линей хорошеньких .
Действительно так было, или, может, кто солгал
(Кто врагов не имел!) , —
А все-таки катюзи,
Как говорят, будет по достоинству.
Сошлись судьи, стали розбирать:
Когда и как оно, и что ей присудить?
Как не мудрят, а чего греха таить.
Концов нельзя хоронить .
Не долго думали — решили —
И Щуку на иве повесить велели.
— Позвольте и мне, господа, дело держать, —
Здесь сказала Лисица. —
Разбойница такую не так судить положено:
Ч тобы больше ужаса ей нанесу
И чтобы всяк боялся так делать, —
В реке поражу Щуку утопить!
— Умная вещь! — Все начали кричать.
Послушали Лисичку
И Щуку бросили — в реку.

ЩУКА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803)

Українська література 6 клас – Л. Т. Коваленко

ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803)

На Щуку хтось бомагу в суд подав,

Що буцім би вона такеє виробляла,

Що у ставку ніхто життя не мав:

Того заїла в смерть, другого обідрала.

Піймали Щуку молодці

Статья в тему:  Как себя вести в суде о банкротстве физического лица

Гуртом до суду притаскали,

Хоча чуби й мокренькі стали.

На той раз суддями були

Якіїсь два Осли,

Одна нікчемна Шкапа

Та два стареньких Цапа. –

Усе народ, як бачите, такий

Добрячий та плохий.

За стряпчого, як завсігди

Була приставлена Лисиця…

А чутка у гаю була така,

Що ніби Щука та частенько,

Як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле – то щупачка,

То сотеньку карасиків живеньких

Або линів гарненьких…

Чи справді так було, чи, може, хто збрехав

(Хто ворогів не мав!) –

А все-таки катюзі,

Як кажуть, буде по заслузі.

Зійшлися судді, стали розбирать:

Коли, і як воно, і що їй присудити?

Як не мудруй, а правди ніде діти.

Кінців не можна поховать…

Недовго думали – рішили –

І Щуку на вербі повісити звеліли.

– Дозвольте і мені, панове, річ держать,-

Розбійницю таку не так судить годиться:

Щоб більше жаху їй завдать

І щоб усяк боявся так робити,-

У річці вражу Щуку утопити!

– Розумна річ! – всі зачали гукать.

І Щуку кинули – у річку.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. За які провини подали на Щуку до суду? Відповідаючи, цитуй уривки з байки.

2. Розкажи, що ти дізнаєшся про стосунки Щуки і Лисиці. Виразно прочитай утворі відповідні епізоди.

3. Якщо Лисиця брала подарунки від Щуки, чи могла вона в суді її захищати? Свою відповідь обгрунтуй.

4. Поясни, чому всупереч усім правилам Лисиця виконувала обов’язки захисника Щуки.

5. Як автор описує суддів? Які якості людей вони уособлюють?

6. Чи можна сподіватися, що суд у такому склад буде справедливим? Свою відповідь обгрунтуй.

7. Розкажи, до яких хитрощів удалася Лисиця, щоб визволити Щуку.

8. Чи здогадалися судді, що їх безсоромно обмануто? Прочитай підтвердження відповіді у творі.

9. Яка мораль цієї байки? Цей твір має гумористичне чи сатиричне спрямування? Свою відповідь обгрунтуй.

10. Доведи, що “Щука” Л. Глібова – це байка.

11. Проаналізуй будову байки. Чи всі компоненти в ній наявні? Свою відповідь обгрунтуй.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

Бомага – тут: скарга.

Шаплек – новелика дерев’яна посудина для перенесення рідини.

Струпчий – особа в суді, яка захищає звинуваченого.

Вивчи байку Л. Глібова”Щука” напам’ять.

ЩУКА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803)

Related posts:

ЩУКА – Леонід Глібов (1827-1893) Українська література 6 клас КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА Леонід Глібов (1827-1893) ЩУКА На Щуку хтось бомагу1 в суд подав, Що буцімтсі2 вона такеє виробляла, Що у ставу ніхто життя не мав; Того заїла в смерть, другого.

Статья в тему:  Как оформить фотографии для суда

ЩУКА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ Українська література 6 клас ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ ЛЕОНІД ГЛІБОВ ЩУКА На Щуку хтось бомагу в суд подав, Що буцімби вона такеє виробляла, Що у ставку ніхто життя не мав: Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали.

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці “Щука” – І варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас I варіант У байці “Щука” йдеться про суд, який почався над Щукою через її погану поведінку у ставу. Суд правлять справжні нікчеми: Якіїсь два Осли, Одна нікчемна Шкапа Та два стареньких Цапа. За.

Щука – ЛЕОНІД ГЛІБОВ Скорочено На Щуку хтось бомагу в суд подав, Що буцімби вона такеє виробляла. Що у ставку ніхто життя не мав: Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали Щуку молодці Та в шаплиці1 Гуртом до суду притаскали.

Скорочено – ЩУКА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ На Щуку хтось бумагу в суд подав, Що буцімто вона такеє виробляла, Що у ставу ніхто життя не мав: Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали Щуку молодці Та в шаплиці Гуртом до суду притаскали.

МУХА Й БДЖОЛА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803) Українська література 6 клас – Л. Т. Коваленко ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803) МУХА Й БДЖОЛА Весною Муха-ледащиця Майнула усадок На ряст, на квіти подивиться, Почуть 3озулин голосок. От примостилась на красолі Та.

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці “Щука” – ІІІ варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас III варіант Леонід Іванович Глібов написав багато жартівливих віршів, казок, загадок. Але найбільшого успіху набули в читачів його байки. Саме байка “Щука” дає можливість побачити яскраву картину тогочасної дійсності. Серед законів царської імперії.

ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803) Українська література 6 клас – Л. Т. Коваленко ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ Українці вусі часи любили дотеп і вдалий жарт, уміли доречно вставити влучне слово, кепкували не тільки над іншими, але й над собою. Видатний український письменник.

Гостре висміювання несправедливості царського суду в байці “Щука” – ІІ варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас II варіант Л. Глібов – відомий український байкар. У байці “Щука” він зробив головними діючими особами Щуку, Ослів, Цапів, Шкапу і Лисицю. Саме ці тварини підібрані не випадково. Адже Осли вважаються дуже впертими.

ЖАБА Й ВІЛ – ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803) Українська література 6 клас – Л. Т. Коваленко ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ ЛЕОНІД ГЛІБОВ (1827 – 1803) ЖАБА Й ВІЛ Раз Жаба вилізла на берег подивиться Та й трошечки на сонечку погріться. Побачила Вола Та й каже.

Статья в тему:  Суд по интеллектуальным правам как добраться

ЩУКА – АЛЕГОРІЯ. БАЙКА. МОРАЛЬ Українська література 6 клас ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ АЛЕГОРІЯ. БАЙКА. МОРАЛЬ ЩУКА На Щуку хтось бомагу в суд подав, Що буцімби вона такеє виробляла, Що у ставу ніхто життя не мав: Того заїла в смерть, другого обідрала.

Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Літературне читання 4 клас – О. Я. Савченко – Освіта 2015 РОЗДІЛ ШОСТИЙ. РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Пригадай, що тобі відомо про видатного українського байкаря Леоніда ГЛІБОВА (1827-1893). Дитинство майбутнього байкаря минуло.

МУХА Й БДЖОЛА – Леонід Глібов (1827-1893) Українська література 6 клас ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ Леонід Глібов (1827-1893) МУХА Й БДЖОЛА Весною Муха-ледащиця Майнула у садок На ряст, на квіти подивиться, Почуть Зозулин голосок. От примостилась на красолі1 Та й думає про те, Що.

Муха і Бджола – Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Українська література 6 клас – О. М. Авраменко ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Мухі і Бджола Весною Муха-ледащиця Майнула у садок На ряст, на квіти подивиться, Почуть Зозулин голосок. От примостилась на красолі Та й.

ВОВК І КІТ – Леонід Глібов (1827-1893) Українська література 6 клас КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА Леонід Глібов (1827-1893) ВОВК І КІТ В село із лісу Вовк забіг… Не думайте, що в гості, братця1 Ні, в гості Вовк не забіжить; А він прибіг, щоб.

Осуд лицемірства, підступництва, хижацтва в байці “Лисиця-жалібниця” – ІІІ варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас III Варіант Леонід Іванович Глібов почав писати байки ще коли навчався в гімназії. Він розумів, що в них можна висловити все те, що говорити одверто було заборонено. Байка “Лисиця-жалібниця” була написана у 1891.

Осуд лицемірства, підступництва, хижацтва в байці “Лисиця-жалібниця” – І варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас І варіант У байці Л. Глібова “Лисиця-жалібниця” дуже яскраво показано, якими підступними і лицемірними можуть бути люди. Адже відомо, що через образи певних тварин байки висвітлюють вади людей. Спочатку йде опис життя Лисиці.

Чого навчають нас байки Л. Глібова. Байка Л. Глібова “Щука” І. Глібов – майстер-байкар. ІІ. “Щука” – викриття лицемірства, продажності суду. ІІІ. “Страшний” вирок. ІV. Роль байки в літературі. Прадавня людина вперше широко розплющила очі і зачудовано подивилася навколо себе. Коли вона вперше відчула себе.

ЖУРБА – Леонід Глібов (1827-1893) Українська література 6 клас КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА Леонід Глібов (1827-1893) ЖУРБА Стоїть гора високая, Попід горою гай, Зелений гай, густесенький, Неначе справді рай. Під гаєм в’ється річенька: Як скло вода блищить; Долиною зеленою Кудись вона.

Жаба і Віл – Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Українська література 6 клас – О. М. Авраменко ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ Леонід ГЛІБОВ (1827-1893) Жаба і Віл Раз Жаба вилізла на берег подивиться Та й трошечки на сонечку погріться. Побачила Вола Та й каже подрузі тихенько.

Статья в тему:  Сколько раз может откладываться суд из за неявки

АКРОВІРШІ – Леонід Глібов (1827-1893) Українська література 6 клас КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА Леонід Глібов (1827-1893) АКРОВІРШІ Хто доня? Мати доні молодій Огородик наділила. Розкошує доня мила, Каже неньці – тісно їй: “В земляній сиджу коморі, А коса моя надворі”. Хочу.

“Щука” Леоніда Глібова Як відомо, байка зародилася ще в стародавній Греції. Відтоді й донині цей жанр є надзвичайно популярним. Генієм української байки є Леонід Глібов. Велика кількість його байок має оригінальні сюжети. Крім того, він творчо переніс на.

Осуд лицемірства, підступництва, хижацтва в байці “Лисиця-жалібниця” – ІІ варіант – ЛЕОНІД ГЛІБОВ 6 клас II Варіант Ми вже знаємо, наскільки хитрою та підступною є лисиця в народних байках. Такою ж постає вона в байці Леоніда Глібова “Лисиця-жалібниця”. Живучи в тихому гаю, Лисичка міркувала про своє щасливе життя.

МУХА Й БДЖОЛА – ЛЕОНІД ГЛІБОВ Українська література 6 клас ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ ЛЕОНІД ГЛІБОВ МУХА Й БДЖОЛА Весною Муха-ледащиця Майнула у садок На ряст, на квітки подивиться, Почуть Зозулин голосок. От примостилась на красолі Та й думає про те. Що як.

Твір Викриття несправедливого судочинства в байці Л. Глібова “Щука” Викриття несправедливого судочинства в байці Л. Глібова “Щука” Українським Криловим називають найвидатнішого байкаря України Леоніда Глібова. У творах талановитий письменник викриває феодальне та буржуазне судочинство. Найвиразнішою є байка “Щука” – зразок сатири на панський суд.

Викриття несправедливого судочинства в байці “Щука” “Українським Криловим” називають найвидатнішого байкаря в Україні Леоніда Глібова. У творах талановитий письменник викриває феодальне та буржуазне судочинство. Найвиразнішою є байка “Щука” – зразок сатири на панський суд. Страшні злочини скоїла Щука: “Того заїла в.

КОНИК-СТРИБУНЕЦЬ – ЛЕОНІД ГЛІБОВ Літературне читання 3 клас Легенди. байки. п’єси Байки Байка – це невеликий за обсягом віршований твір з повчальним змістом. У ній ідеться про звірів, птахів, комах, риб, рослини, що поводяться, як люди. Змальовуючи вчинки персонажів.

ЛЕОНІД ГЛІБОВ БАЙКАР, ЛІРИК, ПУБЛІЦИСТ Л. І. Глібов відомий в українській літературі як байкар, лірик, публіцист, автор творів для дітей. Він був активним “громадівцем”, педагогом-ентузіастом, редактором та видавцем. Упродовж багатьох десятиліть часто з тривалими перервами, Л. Глібов видавав газету “Черниговский.

ЗЕЛЕНІ КОНИКИ В ТРАВІ – ЛЕОНІД ГЛІБОВ Літературне читання 3 клас Легенди. байки. п’єси Байки ЛЕОНІД ГЛІБОВ ЗЕЛЕНІ КОНИКИ В ТРАВІ Зелені коники в траві, Два коники в траві. А в коників є скрипки дві, Є скрипоньки в них дві. В одного.

Статья в тему:  Где лучше работать в мировом или районном суде

Глібов Леонід Іванович Леонід Іванович Глібов народився 5 березня 1827 р. в с. Веселий Поділ Хорольського повіту на Полтавщині. Батько його служив упра­вителем у місцевих панів Родзянків. З часом родина переїхала разом зі своїм паном до села Горби.

Басня со школьной поры

На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцiм би вона такеҐ виробляла,
Що у ставку нiхто життя не мав:
Того за;ла в смерть, другого обiдрала.
Пiймали Щуку молодцi Та в шаплицi
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькi стали.
На той раз суддями були Якi;сь два Осли,
Одна нiкчемна Шкапа Та два стареньких Цапа,
Усе народ, як бачите, такий Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсiгди годиться,
Була приставлена Лисиця…
А чутка у гаю була така,
Що нiби Щука та частенько,
Як тiльки зробиться темненько,
Лисицi й шле то щупачка,
То сотеньку карасикiв живеньких
Або линiв гарненьких…
Чи справдi так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогiв не мав!),
А все-таки катюзi,
Як кажуть, буде по заслузi.
Зiйшлися суддi, стали розбирать:
Коли, i як воно, i що ;й присудити?
Як не мудруй, а правди нiде дiти.
Кiнцiв не можна поховать…
Не довго думали рiшили
I Щуку на вербi повiсити звелiли.
Дозвольте i менi, панове, рiч держать,
Тут обiзвалася Лисиця.
Розбiйницю таку не так судить годиться:
Щоб бiльше жаху ;й завдать
I щоб усяк боявся так робити,
У рiчцi вражу Щуку утопити!
Розумна рiч! всi зачали гукать.
Послухали Лисичку I Щуку кинули у рiчку.
____________1858

Джерело: http://dovidka.biz.ua/shhuka-glibov/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Другие статьи в литературном дневнике:

  • 22.11.2016. Басня со школьной поры
  • 07.11.2016. Стих из Библии на сегодня. и Про волшебника

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Статья в тему:  Кто входил в состав земского суда

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Хто подав на щуку до суду

Одна нікчемна Шкапа написала на Щуку скаргу в суд, буцімто Щука нікому в ставку не давала життя. Щуку спіймали й притягли до суду, а суддями були четверо Ослів, два Цапи та один Баран. Стряпчим була Лисиця. Зі Щукою Лисиця ворогувала, адже Щука не дозволяла Лисиці виловлювати з річки карасів та іншу рибу. Суд вирішив, що Щука є невинною, тож її кинули в річку.

Хто на Щуку подав до суду «бомагу»?

Скільки суддів розглядало справу Щуки?

3. Щука звинувачувалася в тому, що…

а) ображала мешканців ставка і не давала їм жити;

б) вкусила людину за палець;

в) розруйнувала греблю.

4. Л. Глібов говорить про суддів, що це народ:

а) хитрий і розумний;

б) справедливий та чемний;

в) добрячий та плохий.

5. Лисиця в суді була представлена як:

У чому була суть першого вироку, який винесли судді по справі Щуки?

а) Ув’язнити на один рік;

б) зварити з неї юшку;

в) повісити на вербі.

Яку пропозицію подала Лисичка суддям стосовно покарання Щуки?

а) Спалити живою на вогнищі;

б) миттєво розстріляти;

в) кинути у річку.

Хто зайвий у запропонованому ланцюжку героїв твору: Осли, Сорока, Шкапа, Цапи, Щука?

Кого з героїв твору Л. Глібова «Щука» стосується прислів’я: «Не те в Кузьми на умі»?

У якому році Л. Глібов написав байку «Щука»?

11. Лисиця називає у байці Щуку:

Яка думка про правду висловлюється у творі?

а) «Правда і у вогні не горить, і у воді не тоне»;

б) «Як не мудруй, а правди ніде діти»;

в) «Добрі вісті не лежать на місці».

Пригадайте!

Назвіть, що символізують герої байок.

Дієслова І та ІІ дієвідмін. Способи дієслів. Безособові дієслова

Вивчіть

Зміна дієслів за особами й числами називається дієвідмінюванням.

За особовими закінченнями теперішнього і майбутнього часу дієслова поділяються на дві дієвідміни (рос. спряжения).

До І дієвідміни належать дієслова, що в 3-й особі множини мають закінчення — уть (-ють): мерзнуть, плавають; замерзнуть, поплавають.

До ІІ дієвідміни належать дієслова, що в 3-й особі множини мають закінчення — ать (-ять): важать, люблять; зважать, полюблять.

У зворотних дієсловах –ся (-сь) додається до особових закінчень: убирають – убираються, нахилять – нахиляться.

Запам’ятайте!

Зразки дієвідмінювання в теперішньому часі

Особа

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

Особа

Особа

Особа

Статья в тему:  Как узнать какое письмо пришло из суда

Окрему групу становлять дієслова бути, дати, їсти та дієслова з основою на — вісти ( розповісти, відповісти та ін.). Вони відрізняються формами від інших дієслів. Від дієслова бути вживається тільки форма є.НАПРИКЛАД:

Однина

Множина

250. Запишіть послідовно дієслова у дві колонки:

1) І дієвідміни; 2) ІІ дієвідміни.

Освітлює, сплю, зливаю, колядує, місить, вдарять, зволікаєш, дарують, глитає, ушпарять, кидає, дивиться, стою, остерігається, колишуть, зіскочив, умієш.

КЛЮЧ . Підкресліть у кожному слові другу букву. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте початок прислів’я, другою частиною якого є «. а думки вовком підбиті».

Прагнемо знати більше!

У закінченнях дієслів у формі 2-ї й 3-ї особи однини та 1-ї й 2-ї особи множини пишемо:

— букву е (є), якщо це дієслово І дієвідміни;

— букву и (ї), якщо це дієслово ІІ дієвідміни.

Порівняйте:

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

251. Спишіть, уставляючи замість крапок пропущену букву е(є) або и(ї) . Обґрунтуйте написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Крут..те, пиш..те, притул..мо, вантаж..ш, тягн..ш, колиш..мо, перебор..те, ріж..мо, перепрошу..мо, крич..те, полет..мо, жен..мо, посі..мо, регоч..те, майстру..ш, город..мо, рознос..мо, усміха..шся.

Запишіть прислів’я, замінюючи подані в дужках дієслова відповідною особовою формою теперішнього чи майбутнього часу. Поясніть значення прислів’їв. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в другому прислів’ї.

1. І каші ми не (хотіти), і по воду не (піти). 2. Кожний цвіт на своєму стеблі (розпускатися). 3. Від своєї тіні не (сховатися). 4. Кожен звір своєї стежини (триматися). 5. Думай не думай, а вище себе не (стрибнути).

Запам’ятайте!

У дієсловах ІІ дієвідміни після губних приголосних у кінці основи в 1-й особі однини й 3-й особі множини з’являється [л΄]. НАПРИКЛАД: ловити – ловлю; топити – топлю; ломити – ломлю.

253. Один з вас має виписати дієслова І дієвідміни, а другий – ІІ дієвідміни. Доберіть до своїх дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї та 3-ї осіб однини те — перішнього часу. Перевірте один в одного правильність виконання.

Любити, терпіти, писати, колихати.

254. Запишіть слова у дві колонки: зі вставленою буквою е(є) ; зі вставленою буквою и (ї). Підкресліть та обґрунтуйте орфограми. Виконайте письмово розбір за будовою двох слів (на вибір).

Переверн..мо, зроб..те, крад..мо, писат..муть, приїд..те, прос..те, розкаж..те, оратим..ш, відчин..ш, усміха..ться, малю..мо, крич..те, вивча..мо, стел..мо, вед..мо, засмаж..мо, чу..мо, знаход..те, заход..ш, загра..ш, їд..мо, приход..мо, проїда..мо, сто..мо, звар..мо.

Вивчіть

Дієслова можемо вживати в трьох способах: дійсному, умовному, наказовому.

Дійсний спосіб (рос. изъявительное наклонение) вказує на дію, яка дійсно відбувалася, відбувається чи відбудеться. Він означає дію в минулому, теперішньому або майбутньому часі. Дієслова дійсного способу відповідають на питання що робить? що робив? що буде робити?

НАПРИКЛАД: Знов на землю впало листя і на травах зашерхли роси (М. Боровко). Обступають хлопця наші діти, розглядають з голови до п’ят (Д.Білоус). Весна зігріє землю на осонні (Г.Латник).

Дієслова дійсного способу минулого часу змінюються за числами (радів, раділи), а в однині – за родами (тренувався, тренувалася, тренувалося).

У теперішньому часі дієслова дійсного способу змінюються за особами й числами: встигаю, встигаєш, встигає, встигаємо, встигаєте, встигають.

1. Хто на Щуку подав до суду «бумагу»?
а) Невідомо;
б) Осли;
в) Лисичка.
2. Скільки суддів розглядало справу Щуки?
а) Семеро;
б) п’ятеро;
в) троє.
3. У чому звинувачувалася Щука?
а) Ображала мешканців ставка і не давала їм жити;
б) вкусила людину за палець;
в) розруйнувала греблю.
4. Л. Глібов говорить про суддів, що це народ:
а) хитрий і розумний;
б) справедливий та чемний;
в) добрячий та плохий.
5. Лисиця в суді була представлена як:
а) свідок;
б) секретар;
в) стряпчий.
6. У чому була суть першого вироку, який винесли судді по справі Щуки?
а) Ув’язнити на один рік;
б) зварити з неї юшку;
в) повісити на вербі.
7. Яку пропозицію подала Лисичка суддям стосовно покарання Щуки?
а) Спалити живою на вогнищі;
б) миттєво розстріляти;
в) кинути у річку.
8. Хто зайвий у запропонованому ланцюжку героїв твору: Осли, Сорока, Шкапа, Цапи, Щука?
а) Осли;
б) Сорока;
в) Шкапа.
9. Кого з героїв твору Л. Глібова «Щука» стосується прислів’я: «Не те в Кузьми на умі»?
а) Щуки;
б) Лисиці;
в) Цапа.
10. В якому році Л. Глібов написав байку «Щука»?
а) 1856;
б) 1847;
в) 1858.
11. Лисиця називає у байці Щуку:
а) негідницею;
б) розбійницею;
в) пройдохою.
12. Яка думка про правду висловлюється у творі?
а) «Правда і у вогні не горить, і у воді не тоне»;
б) «Як не мудруй, а правди ніде діти»;
в) «Добрі вісті не лежать на місц

Ответы

ботей, – ю, ч. отара

Статья в тему:  Какое значение имеет должность председателя районного суда

«вуйко», – а, ч. 1 .дядько по матері, брат батька або матері. 2. про чоловіка старшого віком. 3. переносне значення – ведмідь

готури, – ам, мн. глухар

маржина, – й, ж. худоба

худібка, – й, ж. свійські сільськогосподарські тварини

вориння, – я, с. 1. зрубаний тонкий довгий стовбур дерева або одна четвертина розколотого стовбура, що використовується для огорожі; жердина

кошара, – й, ж. 1.загорода або хлів для овець, кіз; вівчарня.

, – ла, с. більш глибоке місце

оборіг, – рогу, ч. повітка на чотирьох стовпах для зберігання сіна, збіжжя

осадок, – дку, ч. оселя (у гуцулів)

струнка, – й, ж. відгороджене місце в кошарі, хлів для доїння овець

гачі, – ів, мн. штани

запаска, – й, ж. жіночий одяг у вигляді шматка тканини певного розміру

заплітки, – ам, мн. стрічка або пучок скручених кольорових ниток, які служили для заплітання в кінець коси, щоб зав’язати її і не дати розплітатися (9, iii, 264). марічка теж вже ходила в заплітках, а се значити мало, що вона вже готова й віддатись (185).

згарди, – ам, мн. намисто з монет або хрестиків

кептар, – я, ч. кептар виготовлявся з овечої шкіри, прикрашався кольоровою шкірою (софіяном) або кольоровими нитками.

кресаня, – і, ж. капелюх

лудіння, – я, с. одяг, вбрання

черес, – а, ч. старовинний широкий шкіряний пояс, зшитий уздовж з двох складених разом ременів так, що мав усередині порожнину для грошей та інших цінних речей

капчури, – ів, мн. панчохи, пошиті із сукна й оздоблені вишивкою.

афини, – фин, мн. 1.назва рослин – чорниці.

бриндуша, – і, ж. рослина – шафран сітчастий

Статья в тему:  Кем назначается на должность администратор районного суда

гаджуга, – й, ж. див. смерека.

гогози, – ів, мн. рослина і ягода – брусниця

козар, – я, ч. пастух кіз

мольфар, – а, ч. чарівник

спузар, – я, ч. пастух, в обов’язок якого входить підтримувати вогонь, заготовляти дрова, носити воду

бринза, – й, ж. сир з овечого молока

будз, – у, ч. свіжий овечий сир

буришка, – й, ж. картопля

гуслянка, – й, ж. кисляк з пареного молока

щезник, -а, ч. міф. злий дух; лісовик

шар с сантой языку я сейчас на сайте в личном и по тел не могу языку в 2 я сейчас в москве на выставке и а не на связи и в этом случае мы будем играть онлайн и бесплатно и просто так мало в школу не могу найти в приложении к данному сообщению по и по встречаются на сайте и мы все тут когда задаешь и а почему не работает в штатном расписании и а почему не работает один аккаунт в 1 этаж офис я не могу найти не удалось связаться и уточнить у меня работает в штатном расписании и по тел

Источники:

http://otvet.mail.ru/question/33166970

http://ukrtvory.in.ua/shhuka-leonid-glibov-1827-1803/

http://stihi.ru/diary/19461804/2016-11-22

http://findout.su/3×426.html

http://vseznaniya.com/ukrajinska-literatura/question36616021

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector