0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Позов до пенсійного фонду в який суд

Щодо строків звернення до суду про перерахування пенсійних виплат

2 квітня Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду справу №510/1286/16-а за позовом до Ізмаїльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії. Причиною передачі справи КАС ВС зазначив необхідність формування обґрунтованої правової позиції стосовно застосування строків звернення до суду у спірних правовідносинах, зокрема у спорах стосовно соціального захисту.

Перерахунок пенсії — без обмеження строків?

До Ренійського районного суду Одеської області звернулась позивач із адміністративним позовом до управління ПФУ у Ренійському районі Одеської області щодо визнання протиправним дії стосовно неврахування при обчислення пенсії індексації заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, преміїй до свят та інших виплат. Позивач вимагала зобов’язати управління ПФУ здійснити перерахунок її пенсії як державному службовцю з дати її призначення з урахуванням зазначених вище доплат за 24 календарних місяця. Судом першої інстанції судові вимоги було задоволено в повному обсязі, а судом другої залишено це рішення без змін.

Під час розгляду справи у Верховному Суді у колегії суддів Касаційного адміністративного суду постала необхідність формування правової позиції з ряду питань, а саме:

 • Чи можуть судами застосовуватися у спорах стосовно соціального захисту (для обмеження розміру належних особі сум соціальних виплат) шестимісячні строки звернення до суду, встановлені процесуальним законом (КАС України), якщо предметом спору є неотримання особою регулярних соціальних виплат, які державний орган не виплачував особі або виплачував у неповному розмірі?
 • Чи можуть суди застосовувати строки звернення до суду, встановлені процесуальним законом (КАС України), для фактичного встановлення строкових меж триваючого правопорушення у сфері реалізації соціальних прав та відповідно цим строком обмежувати доступ особи до суду?
 • Чи може бути факт нездійснення перевірки пенсіонером правильності нарахування конкретних сум виплат або невчасне звернення з відповідним позовом до адміністративного суду підставою для судового захисту її прав лише у межах останніх шести місяців, що передують даті звернення до суду?
 • Чи можуть суди не застосовувати відповідний процесуальний строк, а відповідно до ч. 6 ст. 7 КАС України використовувати як аналогію закону до всіх зазначених вище спорів положення ч. 2 ст. 87 Закону України «Про пенсійне забезпечення»; ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 51, 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у яких міститься норма, згідно з якою нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком?

Основною складовою проблематики цього правового питання є те, що процесуальне законодавство у частині визначення строків звернення до суду не містить особливостей стосовно спорів у сфері соціального захисту, зокрема, тих, що стосуються регулярних виплат, які державний орган з власної вини протягом тривалого часу не виплачував особі або виплачував у неповному розмірі.

Системний аналіз законодавства дав підстави дійти висновку, що за загальним правилом не існує строкового обмеження стосовно виплати пенсії у визначеному законодавством розмірі за минулий час, яку особа не отримувала з вини державного органа.

ВП ВС у аналогічній справі зробила наступний висновок: «Зважаючи на те, що позивач на час призначення йому пенсії мав право на включення до складу його грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, отримуваної ним щомісячної додаткової грошової винагороди, а управління Пенсійного фонду України протиправно відмовило у проведенні перерахунку розміру пенсії, позовні вимоги про зобов’язання відповідача перерахувати розмір пенсії позивача підлягають задоволенню без обмеження строком».

Судова практика з аналогічних питань

Якщо розглядати питання осіб, яким пенсія була нарахована при призначені у зменшеному вигляді або вчасно не перерахована (за винятком абсолютного права), практика наразі не є однозначною та позитивною для пенсіонерів.

Зокрема, у справах, предметом спору яких є зобов’язання ПФУ провести перерахунок пенсії з урахуванням включення в заробітну плату додаткових нарахувань, застосовуються положення ст. 99 КАС України, яка встановлювала обмеження щодо застосування шестимісячного строку звернення до суду з адміністративним позовом.

Проте наявна й інша правова позиція щодо застосування строків звернення до суду у спірних правовідносинах: у постанові Верховного Суду у справі №646/6250/17 зазначено, що у разі порушення законодавства про пенсійне забезпечення органом, що призначає і виплачує пенсію, адміністративний позов може бути подано без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів незалежно від того, чи були такі суми нараховані цим органом. Крім того, в судовому рішенні вказано, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, проаналізувавши всі наведені вище правові норми та аспекти, можна дійти висновку, що адміністративний суд не повинен застосовувати шестимісячний строк звернення до адміністративного суду як підставу відмови у задоволенні позову у справах з вимогами, пов’язаними з виплатою компенсаторної складової доходу, та у справах з вимогами, пов’язаними з виплатою доходу як складової конституційного права на соціальний захист, до якого належить, зокрема, й пенсія.

Така ж неможливість обмежувати шестимісячним строком реалізацію громадянином України свого конституційного права на соціальний захист підтверджується також встановленим ст. 256 та 257 Цивільного кодексу України трирічним строком позовної давності, який означає строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. У протилежному випадку обов’язок громадянина, зокрема, у формі майнового зобов’язання перед державою підлягав би судовому захисту протягом 3 років, а такий же обов’язок держави перед громадянином — 6 місяців.

Саме у таких рішеннях щодо таких неоднозначних питань повною мірою знаходить своє відображення призначення Верховного Суду як «суду права», оскільки відбувається розгляд справи, що має найважливіше значення для суспільства та держави. Адже призначення Верховного Суду як найвищої судової установи в Україні — сформувати обґрунтовану правову позицію стосовно застосування всіма судами у подальшій роботі конкретної норми матеріального права.

Питання строків актуальне також для справ, у яких виплату пенсії припинено у зв’язку з виїздом особи на постійне місце проживання за кордон. Таке припинення визнане рішенням Конституційного суду неконституційним ще у 2009 році (рішення №25-рп/2009), однак ні автоматичного відновлення таких виплат, ні виплат за заявами пенсіонерів не відбулося. Пенсійні органи просять осіб повторно подавати всі документи для створення втрачених вже пенсійних справ і, відповідно, виплати поновлюють тільки з моменту подання повторно повного пакету документів, а не з рішення Конституційного Суду.

Окрема думка щодо передачі справи до ВП ВС

В окремій думці щодо ухвали по справі №510/1286/16-а суддя Михайло Гриців зазначив, що рішення про направлення справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду не є тим судовим рішенням, яке належало ухвалити за наслідками перегляду рішень судів попередніх інстанції.

Щодо застосування норм ст. 87 Закону України «Про пенсійне забезпечення», ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ст. 51, 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а деяких інших осіб» та незастосування норми ст. 122 КАС (ст. 99 КАС у редакції, чинній до 15 грудня 2017 року) у справах за позовами про оскарження бездіяльності, дій та/або рішень суб’єкта владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальних страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, про що зазначено в ухвалі Суду від 02 квітня 2019 року, слід зазначити таке.

Проаналізувавши норми права, можна дійти висновку про те, що за минулий час без обмеження будь-яким строком виплачуються суми пенсії, нараховані пенсіонеру, проте не отримані ним з вини органу, що призначає і виплачує пенсію. Отже, існують дві умови, за яких невиплачені пенсіонерові суми пенсії виплачуються без обмеження будь-яким строком: 1) ці суми мають бути нараховані пенсійним органом; 2) ці суми мають бути не виплачені саме з вини цього пенсійного органу.

У справі, що безпосередньо розглядається, позивач звернулася до суду з позовом у зв’язку з тим, що пенсійний орган не врахував їй при призначенні пенсії суми отриманих нею виплат, з яких сплачено страхові внески, отже, ці суми не нараховані і є спірними. Застосування строку звернення до адміністративного суду передує вирішенню спору по суті, тому не можна спочатку вирішити спір і у разі задоволення позову не застосовувати строки (через те, що встановлена вина пенсійного органу у невиплаті спірних сум), а у разі відмови у задоволенні позову — їх (строки) застосовувати.

На думку судді Гриціва М. І., у цій справі у Суду були підстави ухвалити одне з кінцевих судових рішень по суті заявлених вимог та не передавати справу до Великої Палати Верховного Суду.

Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Статья в тему:  Через сколько микрозаймы подают в суд калькулятор госпошлины 2016 год

від 22 серпня 2018 р. № 649
Київ

Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

Кабінет Міністрів України постановляє:

2. Установити, що для виконання судових рішень, якими на органи Пенсійного фонду України покладені зобов’язання з нарахування (перерахунку) пенсійних виплат, що фінансуються з державного бюджету, виплата коштів, нарахованих за період до набрання судовим рішенням законної сили, здійснюється відповідно до Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду , затвердженого цією постановою.

3. Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 8, ст. 310), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 649

ПОРЯДОК
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

1. Цей Порядок визначає механізм погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування (перерахунку) пенсійних виплат на виконання судових рішень, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Пенсійному фонду України на цю мету.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

боржник — орган Пенсійного фонду України, визначений судом боржником у виконанні судового рішення;

стягувач — фізична особа, на користь якої винесено рішення;

рішення — рішення суду, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, на виконання яких стягувачу нараховано пенсію, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та залишається невиплаченою, або рішення суду про стягнення коштів.

3. Боржник веде облік рішень у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою (далі — реєстр), відповідно до порядку, встановленого Пенсійним фондом України.

Статья в тему:  Як отримати копію рішення суду

4. Черговість виконання рішень визначається датою їх надходження до боржника.

5. Для підтвердження суми, що підлягає виплаті, боржник подає до Пенсійного фонду України:

документ, що підтверджує дату надходження судового рішення до боржника;

копію судового рішення (судових рішень) або виконавчого листа;

розрахунок суми, що підлягає виплаті, засвідчений керівником боржника або уповноваженою ним особою.

6. Перевірку обґрунтованості розрахованої боржником суми, що підлягає виплаті, проводить в Пенсійному фонді України комісія з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду (далі — комісія).

7. Комісія утворюється у складі не менше семи осіб. Персональний склад комісії, її голова, заступник голови та секретар затверджуються Головою правління Пенсійного фонду України.

Засідання комісії є правоможним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу і проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

8. Комісія приймає одне з таких рішень:

про наявність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку;

про відсутність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку.

У разі відсутності підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку, у п’ятиденний строк комісія повідомляє боржнику про прийняте рішення, зазначивши при цьому причини відмови.

У разі потреби комісія може прийняти рішення про повернення матеріалів боржнику на доопрацювання.

9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість присутніх на її засіданні членів.

Рішення оформляються протоколом, у якому за наявності підстав зазначаються пропозиції щодо перерахунку коштів на рахунок боржника. Протокол підписується всіма членами комісії і подається Голові правління Пенсійного фонду України, який не пізніше трьох робочих днів приймає рішення про виділення коштів.

Статья в тему:  Когда страны заключили соглашение о создании нюрнбергского суда

10. Виділення коштів для виплати здійснюється Пенсійним фондом України в межах наявних бюджетних призначень Пенсійному фонду України на цю мету шляхом перерахування коштів боржнику.

11. Боржник у триденний строк повідомляє стягувачу про виділення коштів та не пізніше десяти робочих днів з дня надходження коштів у межах встановленого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоду виплати пенсії зобов’язаний здійснити виплату стягувачу суми, що підлягає виплаті, у порядку, встановленому статтею 47 зазначеного Закону.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 649

1. У розділі “Доходи”:

1) у позиції “на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України” цифри “118 764 493,7” замінити цифрами “118 714 493,7”;

2) після позиції

“сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

доповнити такою позицією:

“погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

2. У розділі “Видатки”:

1) у позиції “за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат” цифри “97 361 092,7” замінити цифрами “104 454 672,2”;

2) після позиції

“за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат

Статья в тему:  Хто призначає суддів конституційного суду україни

доповнити такою позицією:

“у тому числі погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

3) у позиції “Усього видатків” цифри “345 811 734,6” замінити цифрами “352 905 314,1”;

4) у позиції “Залишок власних коштів на кінець року” цифри “7 816 867,3” замінити цифрами “723 287,8”.

Через два роки українців зобов’яжуть відкладати на власну пенсію та платити внески до Пенсійного фонду

Чиновники планують, що у 2023-2024 роках в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну систему, а за два роки після того громадяни зможуть самі обирати пенсійні фонди, але скасовувати відрахування до Пенсійного фонду (солідарну пенсійну систему) ніхто не буде. Про це говорили учасники круглого столу «Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути», організованого Growford Institute та Інститутом Горшеніна.

Чим мотивують зміни чиновники

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, з року в рік демографічна ситуація в Україні погіршується, відтак кількість молоді, дітей та працездатних стає меншою, а частка осіб старше 65 років сягнула 25% населення. При цьому він вказав, що зараз в Україні 11 млн пенсіонерів, а осіб, які сплачують соціальні внески, – близько 9 млн. На думку міністра, така ситуація не дає можливості платити достойні пенсії.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у 2004 році було запроваджено страхову систему в основі якої було закладено систему, що чим більшу зарплату та стаж має особа, тим більша пенсія. Міністр підкреслила, що перші 5 років система працювала нормально і пенсії складали 57-60% від заробітку, а пізніше через демографічні зміни розмір пенсії зменшився до 30% заробітку особи.

«У перспективі через демографію матимемо 20%. І охоплення страховою пенсійною системою знижується», — відзначила Марина Лазебна.

Статья в тему:  Публичная кадастровая карта как доказательство в суде

Як функціонуватиме система

Передбачається існування накопичувальних пенсійних фондів, куди українці повинні будуть платити внески. На початковому етапі реформи має бути Державний фонд, де держава буде 100% гарантувати збереження коштів. При вкладенні в недержавний пенсійний фонд заявив Марченко буде «жорстке регулювання». Для протидії банкрутству буде створено щось на зразок фонду гарантування вкладів.

Також Сергій Марченко зазначив, що пенсійна реформа не передбачає скасування солідарної пенсійної системи. За його словами, солідарна повинна бути основною, а накопичувальна допоміжною. При цьому можливе запровадження накопичувальної системи в 2023-2024 роках. Спершу провідну роль у цьому відіграватиме держава, а з 2026-2027 років громадяни зможуть самостійно обирати пенсійні фонди. Підтримала Марченка і Лазебна, заявивши, що є негативний досвід реформи пенсійної системи у тих країнах, які відмовилися від солідарної, запровадивши виключно накопичувальну.

Що буде з пенсійним забезпечення осіб, які працюють за кордоном?

Марина Лазебна повідомила, що якщо заробітчани легально працюють в країні, у якою з Україною є договір про пенсійне забезпечення, то відбувається зарахування стажу і, відповідно, виплата пенсій. Якщо ж з такою країною угода не підписана, то, за словами Лазебної, варіантом може бути докупити необхідний стаж, або ж жити на власні накопичення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що уряд збільшив пенсії та соцвиплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Переплата пенсії: причини виникнення, порядок повернення пенсійних коштів

Звернення щодо стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до ст. 50 цього Закону, суми пенсій, виплачені надмірно внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку. При цьому відрахування з пенсії провадяться на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону, провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Статья в тему:  Как выписать из квартиры бывшего мужа по суду

Відрахування, які здійснюються на підставі рішень органів Пенсійного фонду України, – це наслідок переплати пенсії, коли пенсіонер отримав надмірно виплачені кошти. Пенсійний фонд ухвалює рішення про утримання з пенсії, якщо переплата виникла з вини пенсіонера або внаслідок подання страхувальником (роботодавцем) недостовірних даних про працівника, на підставі яких була призначена пенсія.

Рішення державних виконавців, виданих на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, є обов’язковими для виконання для всіх юридичних і фізичних осіб в Україні, тож Пенсійний фонд при отриманні такої вимоги не має права переглядати ані сторону виконавчого провадження, ані розмір відрахування. У таких випадках усі роз’яснення щодо утримання коштів пенсіонеру надає Державна виконавча служба. Пенсійний фонд лише приймає до виконання рішення і щопівроку та після закінчення відрахування звітує перед Державною виконавчою службою.

Переплата виникає з вини пенсіонера, якщо він, влаштувавшись на роботу, не інформує Пенсійний фонд про зміни свого стану. Загалом розмір пенсії, відповідно до законодавства, не залежить від розміру отриманої заробітної плати, але низка доплат, надбавок, підвищень, а також перерахунки пенсії (у тому числі пов’язані зі зміною прожиткового мінімуму) залежать від факту працевлаштування. Тому пенсія працюючого пенсіонера або того, який займається підприємницькою діяльністю, інакше кажучи, належить до зайнятого населення, буде іншою.

При призначенні пенсії (проведенні перерахунку), людині повідомляють про її обов’язок у разі працевлаштування протягом 10 днів надати дані про це до органів Пенсійного фонду. Фахівець інформує пенсіонера, яку пенсію він буде отримувати надалі. Якщо людина не повідомить про такі зміни, в будь-якому випадку, Фонду стане про них відомо, тому що регулярно проводиться звірка даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців і виявляється факт працевлаштування, тоді і обчислюється переплата.

Статья в тему:  Окружной суд где

Також причиною для відрахувань із пенсії може стати зміна місця проживання. Наприклад, пенсіонери, які живуть на території радіоактивного забруднення, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” отримують доплату до пенсії. Також передбачена 20-відсоткова надбавка до загального розміру пенсії людині, яка мешкає на території зі статусом гірського населеного пункту. У таких випадках про зміну місця проживання пенсіонер зобов’язаний проінформувати органи Пенсійного фонду, і пенсію повинні перерахувати. Якщо ж людина такий факт замовчує, слід очікувати відрахування з пенсії.

Ще одна причина для відрахувань – зміна статусу одержувача. Наприклад, за законом пенсію у зв’язку із втратою годувальника до 23 років отримує дитина померлого годувальника, яка навчається на денній формі навчання. Свій статус студент підтверджує довідкою з навчального закладу. Але бувають випадки, коли посеред навчального року людина припиняє навчання, а пенсію продовжують нараховувати. Причиною відрахувань є також перегляд різних статусних посвідчень, наприклад, коли людину позбавляють статусу ветерана війни певної категорії тощо.

Переплати бувають і коли людина їде на постійне місце проживання до іншої країни, але не повідомляє про це Пенсійний фонд. Звичайно, що пенсії продовжують виплачуватися українцям, які живуть на території інших країн, але якщо це обумовлено спеціальними міждержавними угодами.

Буває й так, що після працевлаштування пенсіонера виплата пенсії йому взагалі має припинитися. Наприклад припиняється виплата і одержувачу пенсії за вислугу років, якщо він починає працювати за тією ж спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії. Якщо такий пенсіонер про своє працевлаштування не поспішає повідомляти Пенсійний фонд, то пенсію продовжать деякий час нараховувати. При встановленні факту переплати пенсії, її виплату припиняють. Звичайно, Пенсійний фонд не може стягувати переплату із зарплати, а винятково з пенсії. Тож щойно особа досягне пенсійного віку, виплата пенсії поновиться – і, відповідно розпочнеться стягнення надміру виплаченої суми. Питання відшкодування переплати може бути вирішено також і шляхом повернення коштів самим одержувачем пенсії в добровільному порядку або Пенсійний фонд звертається з відповідним позовом до суду та, отримавши виконавчий лист, передає його на примусове виконання до органів державної виконавчої служи.

Відповідно до ст. 50 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонерові до виплати. Загалом, може бути відраховано не більш як 50% її розміру в таких випадках: на утримання членів сім’ї (аліменти), відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 % пенсії.

Статья в тему:  Каковы были задачи мирового суда

Наприклад, якщо до Пенсійного фонду надходить постанова здійснити відрахування в якості штрафу, Фонд утримує 20 % коштів із кожної пенсійної виплати, поки ця сума повністю не буде відрахована. Якщо сума відрахування не перевищує 20 % пенсії людини за місяць, гроші будуть утримані тільки з однієї пенсійної виплати. Якщо за час утримання коштів пенсія, наприклад, після перерахунку, збільшиться, то у відсотковому співвідношенні розмір відрахування залишиться той самий, а в абсолютному – сума буде більшою, тож утримання здійснюватиметься протягом меншого часу.

Всі види відрахувань із пенсії людина може повернути добровільно. Якщо кошти будуть сплачені в повному обсязі, утримання з пенсії проводитися не будуть. Можуть бути й декілька видів відрахувань, але їх загальна сума не повинна перевищувати 50 або 20 % залежно від виду стягнення.

Щоб уникнути переплат пенсій, а внаслідок цього і відрахувань, пенсіонерам треба уважніше ставитися до своїх обов’язків і знати, що надмірно отримані кошти підлягають поверненню.

Заступник начальника юридичного відділу
управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні
Людмила Ткачук

Share the post «Переплата пенсії: причини виникнення, порядок повернення пенсійних коштів»

Права пенсіонерів і порядок звернення до Пенсійного фонду

Які права в Україні мають пенсіонери? На що вони можуть розраховувати при зверненні до Пенсійного фонду? Як пенсіонеру захистити свої права і інтереси? На ці та багато інших актуальних питань пенсійного забезпечення дасть відповідь дана стаття.

Права і обов’язки пенсіонерів

Рано чи пізно кожна людина досягає пенсійного віку і у неї виникає потреба у зверненні до Пенсійного фонду України для оформлення і призначення пенсії. Звернення до органів Фонду здійснюється пенсіонером особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому законом порядку. Знання своїх прав і обов’язків допоможе уникнути конфліктних ситуацій і захистити свої інтереси.

Відповідно до «Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду України» пенсіонери користуються правами, передбаченими Законом України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», законодавством про пенсійне забезпечення, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні відносини.

Чи можна отримати інформацію про свою пенсію?

Співробітники Пенсійного фонду не мають права перешкоджати громадянам в отриманні всієї необхідної інформації про їх пенсійне забезпечення. Більш того, на вимогу заявника повинна бути надана будь-яка інформація про його забезпечення, якою володіють органи Фонду. Крім того, пенсіонери мають право:

 • знайомитися з матеріалами своєї пенсійної справи
 • отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії
 • безкоштовно отримувати інформацію про інших осіб (при наявності повноважень)
 • вимагати отримання засвідчених копій документів, що містяться в пенсійній справі
 • запитувати інформацію про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка була врахована під час розрахунку розміру пенсії
 • знайомитися в органах ПФ з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії
Статья в тему:  Что делает канцелярия в суде
Якими правами володіють громадяни при зверненні за пенсією?

Подача заяви для нарахування пенсії (+ пакет необхідних документів) проводиться в будь-який час з моменту виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до виникнення такого права. Майбутній пенсіонер може подати документи особисто, через представника підприємства, поштою або через представника (за дорученням). Згідно з чинним законодавством України під час оформлення пенсійних виплат громадяни мають право:

 • донести документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) у тримісячний строк з дня подачі заяви
 • вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів
 • отримати письмове повідомлення про призначення пенсії або про відмову в її наданні
 • отримати розписку від ПФ про перелік прийнятих документів (за бажанням заявника)
 • отримати пенсійне посвідчення

Громадяни, яким вже призначена пенсія, можуть самостійно обирати організацію, яка буде здійснювати виплату і доставку пенсії: поштові відділення або банківські установи. Законодавством встановлено право пенсіонерів на отримання пенсійних виплат не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія. Якщо людина вибуває на постійне місце проживання за кордоном їй надається можливість отримання пенсії за 6 місяців наперед перед від’їздом (рахуючи з місяця, наступного за місяцем зняття з обліку за місцем проживання). Подальша виплата пенсії в Україні припиняється.

Право громадян на звернення до Пенсійного фонду з пропозиціями, заявами і за роз’ясненнями

Кожен громадянин, який звернувся до Пенсійного фонду України, має право на шанобливе ставлення до себе і безперешкодну подачу заяв, скарг та пропозицій з питань, що стосуються пенсійного забезпечення. Заявники можуть вимагати розгляду звернень у своїй присутності і за участю посадових осіб, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Термін розгляду заяв, пропозицій та скарг визначений Законом «Про звернення громадян», відповідь про результати розгляду звернення надається обраним заявником способом: усно, письмово або в електронній формі. Додатково, пенсіонери можуть розраховувати на отримання від співробітників ПФ консультацій і роз’яснень щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, в тому числі про права та обов’язки платника єдиного внеску та застрахованої особи.

Законодавством України передбачені додаткові права для громадян з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі право на безперешкодний доступ до приміщень Пенсійного фонду, які повинні бути обладнані необхідними для цього засобами. Якщо пенсіонер з обмеженими фізичними можливостями за станом здоров’я не може відвідати ПФ, він має право вимагати особистого прийому на дому.

Що входить в обов’язок пенсіонера?

Як і в будь-якій іншій галузі життя, в сфері пенсійного забезпечення громадяни мають не тільки права, а й обов’язки. При взаємодії з органами ПФ пенсіонер несе ряд зобов’язань:

 • з повагою ставитися до посадових осіб (не допускати нечемного відношення)
 • не порушувати законодавство і надавати тільки правдиві відомості (документи)
 • проводити своєчасне інформування (у 10-денний термін) органи ПФ про події, які викликають зміну розміру пенсії або припинення її виплати (зміна кількості утриманців, працевлаштування тощо). При невиконанні цього обов’язку і одержанні зайвих сум пенсії, пенсіонери повинні відшкодувати завдані збитки
Статья в тему:  Страшний суд що означає

Порядок звернення до Пенсійного фонду

Відповідно до Постанови правління Пенсійного фонду України № 13-1 від 30 липня 2015 року, обслуговування осіб, що звертаються до органів ПФ, здійснюється стаціонарно, на виїзному прийомі або дистанційно.

Стаціонарний прийом і обслуговування громадян здійснюється в робочі години Фонду. Інформація про час і місце прийому розміщується на вході в приміщення органів Пенсійного фонду або на сайтах органів ПФ (при наявності). Більш детальну інформацію про графік прийому, адресу веб-сайту та електронної пошти, поштовий індексі і номер телефону «гарячої» лінії можна дізнатися безпосередньо в приміщенні Фонду.

До того ж, в приміщенні, де проводиться прийом і обслуговування громадян, розміщуються дані про:

 • перелік послуг та умови їх надання
 • процедуру складання та подання запиту на інформацію
 • форми і зразки документів, а також правила їх оформлення
 • порядок оскарження рішень Пенсійного фонду (його дій або бездіяльності)
 • бланки заяв на призначення (перерахунок, виплату) пенсії та зразки їх заповнення

Про процедуру проведення виїзного прийому, дистанційне обслуговування пенсіонерів та порядок надання послуг в електронній формі можна прочитати в Постанові ПФУ «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».

Оскарження рішень Пенсійного фонду

Громадяни, чиї інтереси і права були порушені діями (бездіяльністю) співробітників Фонду або яких не задовольняє рішення ПФ, мають право звернутися зі скаргою до органу Пенсійного фонду вищого рівня, а також до суду. Подача скарг на рішення територіальних органів Фонду про призначення, перерахунок, (відмову в призначенні, перерахунку), переведення з одного виду пенсії на інший, виплату пенсій проводиться відповідно до Порядку розгляду скарг щодо пенсійного забезпечення, затвердженого постановою правління ПФУ № 18-6 від 12 жовтня 2007 року.

Юридические консультации по “ Права пенсіонерів і порядок звернення до Пенсійного фонду ”

15.02.2018 року ВСУ ухвалив довгоочікуване «образцове рішення» про перерахунок пенсій колишнім співробітникам МВС. Відтепер пенсіонери органів внутрішніх справ мають право отримати підвищення пенсійних виплат. Для цього пенсіонеру МВД потрібно звернутися до ПФ з заявою про перерахунок пенсії у зв’язку з «образцовим» рішенням Верховного Суду України по справі № 820/6514/17. Підвищення виплат можливо лише за умови виходу на пенсію за вислугою років, тобто при умові достатнього стажу. В разі виникнення складнощів з перерахунком пенсій, пенсіонери МВС можуть звернутися до суду. «Зразкове рішення» ВСУ щодо перерахунку пенсії колишнім працівникам міліції є обов’язковим для всіх місцевих районних судів. Аналогічний порядок перерахунку (підвищення) пенсій стосується і всіх інших категорій українських пенсіонерів.

Источники:

Щодо строків звернення до суду про перерахування пенсійних виплат

http://protocol.ua/ru/pitannya_pogashennya_zaborgovanosti_z_pensiynih_viplat_za_rishennyami_sudu/

http://sud.ua/ru/news/publication/214917-cherez-dva-roki-ukrayintsiv-zobovyazhut-vidkladati-na-vlasnu-pensiyu-ta-platiti-vneski-do-pensiynogo-fondu

http://kor-rada.gov.ua/informuye-pensijnij-fond-ukrayini/2776

http://lawportal.com.ua/pensijnyj-fond-prava-pensioneriv.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector