2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення суду

Содержание

Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України). Науково-практичний коментар.

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

3. Частину третю виключено.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 294 Цивільного процесуального кодексу України

1. Законодавець відмовився від двостадійного порядку оскарження, який передбачав подання заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Це зроблено з метою пришвидшення судового розгляду та скорочення строку набрання рішенням суду законної сили. Фактично, законодавець повернувся до порядку, який існував до 2004 року.

2. Строк подання апеляційної скарги залежить від того, чи була особа присутня під час оголошення рішення. Якщо особа була присутня, то цей строк розпочинається з наступного дня після проголошення рішення чи ухвали. Зазначене правило діє і тоді, коли проголошено лише вступну і резолютивну частину рішення, оскільки винятків для цього випадку законом не встановлено. Водночас, у ст. 218 ЦПК України передбачено, що у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду. Тому право осіб на подання апеляційної скарги може бути реалізоване з наступного дня після ознайомлення цих осіб з повним рішенням суду. В більшій мірі це пояснюється тим, що обов’язковою підставою для скасування рішення суду першої інстанції є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, якщо це буде встановлено при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, а при поданні апеляційної скарги в ній потрібно викласти в чому полягає незаконність і необґрунтованість рішення суду (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин), які власне і викладаються в мотивувальній частині рішення суду, складення якої може бути відтерміновано. Відповідно і перебіг строків на апеляційне оскарження починається з наступного, після визначеного судом дня для ознайомлення з повним рішенням суду.

Статья в тему:  Кто ведет видеонаблюдение за зданиями судов

3. В тому випадку, коли по справі було ухвалено додаткове рішення, передбачене ст. 220 ЦПК, строк на апеляційне оскарження цього додаткового рішення обчислюється з наступного дня після його ухвалення.

Спірною тут виглядає ситуація з огляду на те, що ЦПК передбачено право на подання заяви про ухвалення додаткового рішення до закінчення строку на виконання рішення, і не передбачено термін протягом якого суд повинен ухвалити таке додаткове рішення. Виходячи з позиції Верховного Суду України з цього питання, згідно якої рішення суду і додаткове рішення є одним цілим (вважаємо, що малася на увазі «рівнозначність» цих двох видів судових рішень) вважаємо, що строк на апеляцію починається з наступного дня після проголошення судового рішення. Інакше право на апеляційне оскарження буде нівельоване можливістю подання заяви про ухвалення додаткового рішення, яка може бути подана протягом 3 років з моменту проголошення «основного» рішення суду. Крім того п. 4 ст. 297 ЦПК передбачає право суду (судді-доповідача) апеляційної інстанції у випадку надходження справи без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення повернути справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути цей недолік.

У випадку ухвалення додаткового рішення, воно теж може стати самостійним об’єктом апеляційного оскарження у ті ж строки (але не в їхніх межах), що й рішення суду, постановлене за результатами розгляду справи (як різновид рішення суду, рівнозначне йому по суті рішення), бо ст. 220 ЦПК передбачає, що на додаткове рішення може бути подана скарга.

Підлягає також оскарженню в апеляційному порядку, окремо від рішення суду, ухвала про відмову ухвалити додаткове рішення.

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ І. Загальні положення (ст.1-130)
 • Розділ II. Заради забезпечення кримінального провадження (ст.131-213)
 • Розділ III. Досудове розслідування (ст.214-313)
 • Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (ст.314-391)
 • Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (ст.392-523)
  • Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції (ст.392-423)
   • Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
   • Стаття 393. Право на апеляційне оскарження 1. Апеляційну скаргу мають право подати:
   • Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень
   • Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження
   • Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги
   • Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг
   • Стаття 398. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
   • Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження
   • Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги
   • Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду
   • Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу
   • Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження
   • Стаття 404. Межі перегляду судом апеляційної інстанції
   • Стаття 405. Апеляційний розгляд
   • Стаття 406. Письмове апеляційне провадження
   • Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги
   • Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції
   • Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції
   • Стаття 410. Неповнота судового розгляду
   • Стаття 411. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження
   • Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону
   • Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність
   • Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого
   • Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції
   • Стаття 416. Особливості нового розгляду судом першої інстанції
   • Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції
   • Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції
   • Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
   • Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції
   • Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
   • Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді
   • Стаття 423. Повернення матеріалів кримінального провадження
  • Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції (ст.424-443)
  • Глава 33. Провадження у Верховному Суді України (ст.444-458)
  • Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами (ст.459-476)
  • Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст.477-479)
  • Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (ст.480-483)
  • Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ст.484-502)
  • Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст.503-516)
  • Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (ст.517-518)
  • Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває іа межами України під прапором або і розпізнавальним знаком України (ст.519-523)
 • Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.524-531)
 • РОЗДІЛ VIII. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.532-540)
 • Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (ст.541-614)
 • Розділ X Прикінцеві положення
 • Розділ XI Перехідні положення
Статья в тему:  Апелляционный суд киева что это

Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження

1. Апеляційна скарга подається:

1) на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, через суд, який ухвалив судове рішення;

2) на ухвали слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

2. Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана:

1) на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру протягом тридцяти днів з дня їх проголошення;

2) на інші ухвали суду першої інстанції протягом семи днів з дня її оголошення;

3) на ухвалу слідчого судді протягом п’яти днів з дня її оголошення.

3. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

4. Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов’язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

1. Головуючий у суді першої інстанції та слідчий суддя зобов’язаний роз’яснити учасникам процесу зміст вироку, ухвали, строки і порядок їх оскарження (див. ч. 1 ст. 376 КПК).

2. Апеляційна скарга подається: 1) на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, — через суд, який ухвалив судове рішення; 2) на ухвали слідчого судді — безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Статья в тему:  Когда суд у платошкина

3. Якщо апеляція подана безпосередньо в апеляційний суд всупереч п. 1 ч. 1 коментованої статті, суддя-доповідач має право залишити апеляційну скаргу без руху, повернути її чи відмовити у відкритті апеляційного провадження лише на підставах, визначених у ст. 399 КПК. Якщо такі підстави відсутні, суддя, доповідач має винести ухвалу про відкриття апеляційного провадження та здійснити дії, передбачені ст.ст. 398, 401 КПК.

4. У випадку порушення правил територіальної чи інстанційної підсудності при поданні апеляційної скарги така скарга направляється до іншого суду відповідно до положень ст. 34 КПК.

5. Апеляційна скарга може бути подана: 1) на вирок або ухвалу про застосування чи незастосування примусових заходів виховного або медичного характеру — протягом тридцяти днів з дня їх проголошення; 2) на інші ухвали суду першої інстанції- протягом семи днів з дня її оголошення; 3) на ухвалу слідчого судді — протягом п’яти днів з дня її оголошення. При цьому треба враховувати, що якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині (ст. 376 КПК). В такому випадку строк на апеляційне оскарження має рахуватись з моменту оголошення повного тексту судового рішення.

6. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановления.

7. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Статья в тему:  Коли буде антикорупційний суд

8. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому для здійснення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

9. Про порядок обчислення процесуальних строків див. коментар до ст. 115 КПК.

10. Про порядок поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження див. коментар до ст. 117 КПК.

11. Про наслідки пропущення строку на апеляційне оскарження див. коментар до ст. 399 КПК.

12. Перебування матеріалів кримінального провадження в суді першої інстанції протягом строку, встановленого для подачі апеляції, і заборона на їх витребування в цей період є гарантіями права учасників процесу на ознайомлення з цими матеріалами й апеляціями, що надійшли в суд.

13. Протягом строку, встановленого для подачі апеляції, суд першої інстанції за наявності відповідних клопотань сторін зобов’язаний надати їм можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Учасники судового провадження також мають право отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу.

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження

1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

2. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Статья в тему:  Какие маломерные суда не подлежат регистрации в гимс

3. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

1. Характерною особливістю чинного ЦПК є запровадження двостадійного порядку оскарження, не відомого раніше цивільно-процесуальному законодавству. Це зроблено з метою скорочення строку набрання рішенням суду, яке не оскаржується, законної сили.

На першому етапі особа подає заяву про апеляційне оскарження рішення або ухвали суду першої інстанції. Це необхідно зробити протягом 10 днів з дня проголошення рішення або протягом 5 днів з дня проголошення ухвали. В межах цього першого етапу апелянт висловлює незгоду із судовим рішенням і бажання його оскаржити. А вже сама вказівка на те, в чому саме, на думку апелянта, полягала незаконність та необґрунтованість прийнятого рішення чи ухвали, посилання на докази, які не були досліджені судом повинні міститися в апеляційній скарзі, яка повинна бути подана протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Щодо ухвали суду першої інстанції, то апеляційна скарга на неї подається протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

2. Прив’язка права на подання заяви про апеляційне оскарження до дня проголошення рішення чи ухвали зумовлює існування низки дискусійних питань.

Оскільки в ст.218 ЦПК України передбачено, що у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду, тому право осіб на подання заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги може бути реалізоване з наступного дня після ознайомлення цих осіб з повним рішенням суду. В більшій мірі це пояснюється тим, що обов’язковою підставою для скасування рішення суду першої інстанції є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, якщо це буде встановлено при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, а при поданні апеляційної скарги в ній потрібно викласти в чому полягає незаконність і необґрунтованість рішення суду (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин), які власне і викладаються в мотивувальній частині рішення суду, складення якої може бути відтерміновано. Відповідно і перебіг строків на апеляційне оскарження починається з наступного, після визначеного судом дня для ознайомлення з повним рішенням суду.

Статья в тему:  Сколько можно ездить с правами после суда

3. В тому випадку, коли по справі було ухвалено додаткове рішення, передбачене ст.220 ЦПК, строк на апеляційне оскарження цього додаткового рішення обчислюється з наступного дня після його ухвалення.

Спірною тут виглядає ситуація з огляду на те, що ЦПК передбачено право на подання заяви про ухвалення додаткового рішення до закінчення строку на виконання рішення, і не передбачено термін протягом якого суд повинен ухвалити таке додаткове рішення. Виходячи з позиції Верховного Суду України з цього питання, згідно якої рішення суду і додаткове рішення є одним цілим, (вважаємо, що малася на увазі „рівнозначність” цих двох видів судових рішень) вважаємо, що строк на апеляцію починається з наступного дня після проголошення судового рішення. Інакше право на апеляційне оскарження буде нівельоване можливістю подання заяви про ухвалення додаткового рішення, яка може бути подана протягом 3 років з моменту проголошення „основного” рішення суду. Крім того п.4 ст.297 ЦПК передбачає право суду (судді-доповідача) апеляційної інстанції у випадку надходження справи без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення повернути справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути цей недолік.

У випадку ухвалення додаткового рішення, воно теж може стати самостійним об’єктом апеляційного оскарження у ті ж строки (але не в їхніх межах), що й рішення суду, постановлене за результатами розгляду справи (як різновид рішення суду, рівнозначне йому по-суті рішення), бо ст.220 ЦПК передбачає, що на додаткове рішення може бути подана скарга.

Підлягає також оскарженню в апеляційному порядку, окремо від рішення суду ухвала про відмову ухвалити додаткове рішення.

4. Час подання заяви про апеляційне оскарження впливає на загальний строк апеляційного оскарження. Строк для подання апеляційної скарги обчислюється з дня подання заяви, а не з дня прийняття (проголошення) судового рішення. Тому якщо рішення оскаржується декількома особами, які беруть участь у справі, цей строк сливає у різні дні, залежно від того, коли кожним із них була поданана заява про апеляційне оскарження.

Статья в тему:  К чему швартуются суда

5. Заява про апеляційне оскарження або апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо скаржник не звернувся в суд з заявою про поновлення строків.

Відмова у прийнятті заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги повинна бути оформлена ухвалою, в якій суд зобов’язаний навести мотиви такої відмови. Ухвалу про відмову в прийнятті апеляційної скарги чи заяви про апеляційне оскарження може бути оскаржено в касаційному порядку, оскільки вона перешкоджає подальшому руху справи. Установлені законом строки на подання відповідної заяви та скарги не можуть бути скорочені чи продовжені судом.

Лише за наявності заяви особи, яка подала заяву про апеляційне оскарження чи апеляційну скаргу із пропущенням вищезазначених строків суд розглядає клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Суд, розглядає таку заяву за правилами, встановленими в ст.73 ЦПК України. Так, суд поновлює строк у разі його пропущення з поважних причин (поважність причин повинен доводити скаржник).

Питання про поновлення строку на апеляційне оскарження вирішується відповідним судом апеляційної інстанції в колегіальному складі, а не одноособово суддею-доповідачем, як це передбачено в касаційному провадженні (ч. 4 ст. 325 ЦПК).

Апеляційна скарга (ЗРАЗОК в Word)

Зміст:

Апеляційний суд це …

Загальний суд апеляційної (другої) інстанції, до апеляційного суду подається «Апеляційна скарга» на рішення суду Першої інстанції, яке поки НЕ набрало законної сили. Апеляційна інстанція переглядає Рішення суду з питань: обставин та права.

Завдання апеляції

Надати новим судовим розглядом додаткову гарантію справедливості судового рішення, реалізації права на судовий захист.
Гарантія полягає у подвійному розгляді вашої справи, яка виключить помилки, які мали місце при розгляді у суді Першої інстанції. По-друге, у рішенні по суті, приймають участь дві різні інстанції, що виключає ряд грубих помилок. По-третє, Апеляція наділена більшою владою при виявленні порушень прийме Рішення на вашу користь.

Апеляційна скарга це …

Оскарження Рішення/Ухвали нижчої інстанції (суду Першої інстанції) перед вищою.

Які підстави для скасування судового рішення Першої інстанції?

376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є:
1) неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими;
3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи;
4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Нові докази при розгляді Апеляційної скарги

При апеляції Ви маєте право на подання нових доказів на будь-якій стадії судового розгляду до винесення Рішення Апеляційним судом. При таких умовах слухання справи відбувається з обов’язковим викликом сторін, які беруть участь у розгляді справи.
Зверніть увагу, нові докази будуть прийняті лише у тому випадку, якщо Учасник справи подасть докази неможливості їх надання до суду Першої інстанції з причин, які об’єктивно не залежали від нього.

Статья в тему:  Как дойти до суда

Строк апеляційного оскарження

Відповідно до ч. 1 ст. 354 ЦПК України Апеляційна скарга на Рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише Вступну та Резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового Рішення.

Як поновити строки на апеляційне оскарження?

2. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на ПОНОВЛЕННЯ пропущеного строку на апеляційне оскарження:
1) на Рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
2) на Ухвали суду – якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Вказаний строк має виконувати одночасно дві функції. З одного боку – надати особам, що беруть участь у справі, необхідний час для підготовки обґрунтованої скарги , а з іншого – не затягувати момент набрання рішенням законної сили.

Апеляційна скарга подається до …

суду Першої інстанції де розглядалась ваша Позовна заява.

ЗРАЗОК Апеляційної скарги (Цивільна справа)

МИ У FACEBOOK – ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

Розірвання шлюбу через органи РАЦС: процедура, строки, зразок ЗАЯВИ
(БЕЗ неповнолітніх дітей та за взаємною згодою)

Юрист 2021-09-17T23:30:50+03:00 16 Вересня, 2021 | 0 Comments

Спільна заява про розірвання шлюбу подружжям яке має дітей – ЗРАЗОК

Юрист 2021-08-16T13:41:25+03:00 14 Серпня, 2021 | 0 Comments

Розірвання шлюбу через суд: порядок оформлення 2021

Юрист 2021-08-24T23:27:50+03:00 14 Серпня, 2021 | 12 коментарів

Письмовий договір про утримання дитини – ЗРАЗОК

Юрист 2021-08-15T03:16:27+03:00 14 Серпня, 2021 | 2 коментарі

Розірвання шлюбу в Україні

Юрист 2021-08-15T01:18:43+03:00 6 Серпня, 2021 | 0 Comments

Розірвання шлюбу з іноземцем 2021

Юрист 2021-08-22T00:06:25+03:00 6 Липня, 2021 | 2 коментарі

Аліменти на дитину у 2021 році: процедура, розмір, стягнення (зразки ЗАЯВ)

Юрист 2021-08-31T16:03:21+03:00 4 Липня, 2021 | 130 коментарів

Шлюбний договір

Юрист 2021-05-10T23:40:36+03:00 10 Травня, 2021 | 0 Comments

Як розрахувати Пеню (неустойку) за несвоєчасну сплату аліментів на дитину?
(ЗРАЗОК Позовної заяви)

Юрист 2021-09-01T21:36:31+03:00 3 Травня, 2021 | 0 Comments

Поділ спільного майна подружжя. Що потрібно знати?

Юрист 2021-06-21T19:36:48+03:00 26 Квітня, 2021 | 11 коментарів

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА ПО СІМЕЙНОМУ ПРАВУ

ХОЧЕТЕ отримати КОНСУЛЬТАЦІЮ юриста?

Допоможемо вирішити ВашУ проблемУ

Статья в тему:  Что говорить в суде при разводе мужчине

Отримайте безкоштовну консультацію юриста

ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ

Надаємо юридичні послуги та супровід по Києву та передмісті

На Правому березі: Голосіївський (Деміївка, Голосіїв, Теремки, Феофанія, Чапаєвка), Оболонський (Оболонь, Мінський масив, Петрівка), Печерський (Центр, Печерськ, Липки), Подільський (Поділ, Куренівка, Мостицький масив, Виноградар, Вітряні гори), Святошинський (Святошин , Академмістечко, Борщагівка, Біличі, Новобіличі), Солом’янський (Солом’янка, Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Караваєві дачі), Шевченківський райони (Центр, Лук’янівка, Сирець, Нивки, Шулявка, Татарка).

На Лівому березі: Дарницький (Осокорки, Позняки, Харківський масив, Бортничі), Деснянський (Троєщина, Лісовий масив, Биківня), Дніпровський райони (Дарниця, Березняки, Русанівка, Воскресенка, Дарницька (Ленінградська) площа, Соцмісто)

У передмісті Києва: Боярка, Ірпінь, Бровари, Вишгород, Вишневе, Коцюбинське, Бориспіль, Чабани, Гостомель.

Адвокат у Києві

ГРОДОВСЬКА ОЛЕСЯ ПАВЛІВНА

(096) 203 18 51, (063) 044 18 07

Професійний супровід Ваших досягнень

ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • АДВОКАТ ПО КРИМІНАЛЬНИМ СПРАВАМ КИЇВ
 • АДВОКАТ ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ СПРАВАМ КИЇВ. АВТОАДВОКАТ
 • АДВОКАТ ПО ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ КИЇВ. ЦІНИ
 • АДВОКАТ ПО СІМЕЙНИМ СПРАВАМ КИЇВ
 • АДВОКАТ У ЖИТЛОВИХ СПРАВАХ КИЇВ
 • АДВОКАТ У ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВАХ КИЇВ. ЦІНИ
 • АДВОКАТ У ТРУДОВИХ СПРАВАХ КИЇВ. ЦІНИ

ПОСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • АДВОКАТ ПО ЗЕД ТА МИТНИМ СПРАВАМ КИЇВ
 • КОМПЛЕКСНЕ ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕСУ КИЇВ 2022
 • ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ КИЇВ
 • АДВОКАТ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ КИЇВ

Популярні статті

 • Права батька після розлучення
  Переглядів: 45295
 • Огляд автомобіля працівниками поліції
  Переглядів: 44741
 • Коли автомобіль можуть забрати на штрафплощадку
  Переглядів: 30127
 • Чи є законним відеоспостереження за працівниками?
  Переглядів: 29855
 • Як написати відзив на позовну заяву по ЦПК України
  Переглядів: 27085

Популярні теми

Як написати та подати апеляційну скаргу у цивільній справі / как подать апелляцию по гражданскому иску

Як показує судова статистика апеляційні суди не рідко скасовують або змінюють судові рішення.

Тому, якщо Ви не згодні з рішенням суду, вважаєте його незаконним та необгрунтованим, варто його оскаржити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

 1. на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;
 2. на ухвали суду – якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Статья в тему:  Кто такой ответчик в суде

Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд, який виніс рішення або безпосередньо до апеляційного суду.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

 1. найменування суду, до якого подається скарга;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. рішення або ухвала, що оскаржуються;
 5. в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 6. нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 7. клопотання особи, яка подала скаргу;
 8. дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 9. перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

 1. довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 2. копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 3. документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 4. докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Потрібна допомога адвоката? Не затягуйте з вирішенням проблеми – записуйтесь на консультацію за тел. 096-203-18-51.Інформація про вартість консультації та інших послуг

Читайте більше про те, як відбувається судовий процес тут

Источники:

http://uazakon.ru/ukr/tspk/294/default.htm

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-395-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

http://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/stattya-294-stroki-apelyatsiynogo-57099.html

Апеляційна скарга (ЗРАЗОК в Word)

http://go-advocate.com/yak-napysaty-ta-podaty-apelyatsijnu-skarhu-u-tsyvilnij-spravi/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector