1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Що таке негайне виконання рішення суду

Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення суду до виконання.

Суд може або повинен визначити у резолютивній частині судового рішення порядок його виконання. Факультативно це питання вирішується тоді, коли суд допускає відстрочку або розстрочку виконання чи негайне виконання судового рішення.

Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць; 2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; 3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, — у межах суми стягнення за один місяць; 4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; 5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала; 6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб..Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, перших трьох пунктів (1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць; 2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; 3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, — у межах суми стягнення за один місяць.

Відстрочка виконання рішення — це перенесення виконання рішення на інший, більш пізній час. Розстрочка виконання — це виконання рішення за визначеними судом частинами й у встановлені судом строки.

Звернення рішення суду до виконання:

1. Питання, пов’язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу.

2. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконав­чий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Статья в тему:  Как на английском будет мировой суд

3. Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до місцевих органів державної податкової служби.

4. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим’ листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Виправлення недоліків рішення суду.

Після оголошення рішення по справі суд, що ухвалив рішення, не вправі сам скасувати або змінити його. Це принципове правило, що гарантує стабільність судового рішення, його незмінність. У той же час суду, що ухвалив рішення, надається можливість доповнити своє рішення, внести в нього виправлення без зміни змісту у суворо обмежених законом випадках.

Цивільне процесуальне законодавство передбачає три випадки, коли суд, що ухвалив рішення, вправі самостійно виправити його недоліки:

1) ухвалення додаткового рішення; 2) роз’яснення рішення суду; 3) виправлення описок і арифметичних помилок.Додаткове рішення найчастіше служить способом виправлення такого недоліку судового рішення, як його неповнота. Вимога повноти — одна з істотних вимог, які висуваються до рішення суду.Суд, що ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії треба виконати; 3) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ЦПК; 4) судом не вирішено питання про судові витрати. Неодмінною умовою, в залежність від якої поставлена можливість винесення додаткового рішення, є наявність єдиної фактичної основи. Суд доповнює власне рішення, приводячи його у відповідність зі змістом розглянутої справи. Суд не вправі під видом додаткового рішення змінити зміст рішення або розв’язати нові питання, що не досліджувалися в судовому засіданні. Роз’яснення рішення. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановлює ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Підставою для роз’яснення рішення суду найчастіше може стати невизначеність його резолютивної частини, що була виявлена при здійсненні виконавчих дій у стадії виконавчого провадження. Подання заяви про роз’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання. Заява про роз’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Виправлення описок та арифметичних помилок у рішенні здійснюється судом, який ухвалив рішення. Як правило, описки пов’язані з перекручуванням, допущеним при друкуванні окремих слів і висловів, прізвища кого-небудь з учасників процесу, складу суду. Можуть мати місце і перекручування найменування юридичної особи.

Статья в тему:  Областной суд какая инстанция

Порядок виконання рішення суду. Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко

Вітаю, пане Міністре! Чи не могли б ви мені відповісти на декілька запитань щодо виконання рішення суду? Маю на руках рішення суду і не знаю, що робити з ним далі.

З повагою, Олександр Рева

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і у примусовому порядку.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконання рішення суду у добровільному порядку?

Боржник, за власним волевиявленням, може виконати рішення суду добровільно. У разі добровільного порядку виконання рішень про стягнення періодичних платежів, виконавчий документ разом із заявою може бути надісланий стягувачем підприємству, установі, організації, фізичній особі — підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадку примусового стягнення заборгованості з боржника?

У разі задоволення судом вимог про сплату заборгованості, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання. Для цього потрібно:

 • звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу судового наказу або виконавчого листа;
 • написати заяву до державної виконавчої служби або приватного виконавця із проханням примусового стягнення заборгованості із боржника;
 • сплатити авансовий внесок до органу ДВС, куди буде подано виконавчий лист або до приватного виконавця;
 • подати заяву з копією квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або приватного виконавця.

Які строки пред’явлення виконавчих документів?

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:

 • протягом 3-х років , з наступного дня після набрання рішенням законної сили, а якщо рішення підлягає негайному виконанню — з наступного дня після його прийняття.
 • протягом 3-х місяців, якщо мова йде про посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган.
 • протягом усього періоду, у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо.
Статья в тему:  Как рассчитать госпошлину в суд при разделе имущества

Якщо стягувач пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, він має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу.

Що потрібно сплатити за примусове виконання рішення?

Боржник: Виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби у розмірі 10 % суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

У разі виконання рішення приватним виконавцем стягується основна винагорода, розмір якої становить 10 % стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

Стягувач: Авансовий внесок – це кошти, за рахунок яких фінансуються витрати на організацію та проведення виконавчих дій органом державної виконавчої служби (приватним виконавцем). Розмір авансового внеску становить:

 • 2 % від суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати (до 41 730 грн );
 • 1 мінімальний розмір заробітної плати (4 173 грн) за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову з боржника — фізичної особи та 2 мінімальні розміри заробітної плати (8 346 грн) з боржника — юридичної особи.

Хто звільняється від сплати авансового внеску?

Від сплати авансового внеску звільняються у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби:

 • інваліди війни, інваліди I та II груп;
 • законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
 • громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, у Законі передбачені рішення суду, за виконання яких авансовий внесок не сплачується, наприклад:

 • стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інші вимоги, що випливають із трудових правовідносин;
 • обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних та соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
 • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
 • стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
 • відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
 • виконання рішення Європейського суду з прав людини.
Статья в тему:  Кто основал гаагский суд

Як отримати присуджені кошти?

Грошові суми, стягнуті з боржника (у томі числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу ДВС чи рахунок приватного виконавця. За письмовою заявою фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103 , цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Окремо хочу зазначити, що Мін’юст запровадив низку суттєвих новацій, серед яких створення Єдиного реєстру боржників, який ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України: https://erb.minjust.gov.ua .

Крім того, у 2018 році в зазначеному реєстрі відкрито публічні реєстри неплатників аліментів та боржників, які перешкоджають побаченням з дитиною, а також боржників, які мають заборгованість по заробітній платі.

Також, щоб забезпечити громадянам зручний сервіс у сфері примусового виконання судових рішень, ми відкрили чотири «Центри виконання рішень», де громадяни мають можливість подавати документи про примусове виконання рішень та інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної області, отримати відомості з автоматизованої системи виконавчого провадження, перевірити документи на відповідність законодавству, отримати консультацію, швидко та правильно оформити документи, оплатити заборгованість чи авансовий внесок через термінал тощо. Завітати до «Центрів виконання рішень» можна за адресами:

Статья в тему:  Кто представляет сторону обвинения в суде

м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 2;

м. Сєвєродонецьк, вул.Федоренка,10;

м. Суми, вул. Петропавлівська, 75;

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ст.1-94)
 • Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.95-106)
 • Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.107-233)
 • РОЗДІЛ IV. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.234-290)
 • РОЗДІЛ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.291-366)
 • Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) (ст.367-382)
  • Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
  • Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
  • Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
  • Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу
  • Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред´явлення виконавчого документа до виконання
  • Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання
  • Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання
  • Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
  • Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
  • Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
  • Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках
  • Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
  • Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
  • Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання
  • Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання
  • Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ
 • Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.383-389)
 • Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (ст.390-401)
 • Розділ ІХ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.402-409)
 • Розділ Х. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ (ст.410-419)
 • Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статья в тему:  Как оспорить решение суда по жкх

Стаття 367. Негайне виконання судових рішень

1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:

1) стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць;

2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров´я або смертю фізичної особи, – у межах суми стягнення за один місяць;

4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;

5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;

6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

2. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті.

1. Питання про негайне виконання рішення судом вирішується при ухваленні рішення. Якщо ж суд, який ухвалив рішення, не допустив негайного виконання рішення, то за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи він може ухвалити додаткове рішення. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. Додаткове рішення ухвалюється судом після розгляду питання в судовому засіданні. Суд зобов’язаний повідомити про час і місце проведення такого засідання осіб, які беруть участь у справі, проте їх присутність не є обов’язковою.

2. Перелік випадків обов’язкового негайного виконання рішень, зазначених у коментованій статті, є вичерпним та поширюваному тлумаченню не підлягає. До них належать:

1) стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць;

2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;

Статья в тему:  Акции на которые судом наложен арест

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров´я або смертю фізичної особи, – у межах суми стягнення за один місяць;

4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;

5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;

6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

3. При ухваленні рішення про негайне виконання суд повинен одночасно видати виконавчий лист, який згідно зі ст. 18 Закону “Про виконавче провадження” є виконавчим документом.

Цивільний процес України — Харитонов Є.О. — 3. Негайне виконання рішення суду, забезпечення його виконання

Право / Цивільний процес України — Харитонов Є.О.

Виконання судових рішень — заключний етап у процесі реалізації захисту цивільних прав.

Згідно з ч. 5 ст. 124 Конституції судові рішення ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України. Зазначений конституційний припис знайшов своє відображення у ст. 14 ЦПК, яка додатково зазначає, що судові рішення, які набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, — і за її межами.

Виконуватися судові рішення можуть у різний спосіб, зокрема з урахуванням їх виду. В свою чергу судові рішення, залежно від виду позову, що розглядається в межах конкретної справи, поділяються на рішення про присудження, про визнання та перетворювальні рішення. Однак лише у випадку задоволення позову про присудження позивач має право вимагати примусового виконання судового рішення; рішення про визнання та перетворювальні рішення не є підставою для видачі виконавчого листа і не потребують примусової реалізації, але рішення за позовом про визнання може бути підставою для його виконання у формі реалізації. Отже, властивість здійснюваності судових рішень може діставати вияв у можливості їх виконання 2 способами: для рішень про присудження — це примусове виконання в межах виконавчого провадження, а для рішень про визнання та перетворювальних — це виконання у формі їх реалізації.

Статья в тему:  Почему был суд над зеленским

За загальним правилом загальнообов’язковості та реалізованості рішення суду підлягає виконанню з моменту набрання ним законної сили (ст.ст. 14, 223 ЦПК), що має місце в усіх випадках, за винятком негайного його виконання. Негайне виконання рішення суду до набрання ним законної сили є винятком із загального правила, а тому допускається лише у випадках, зазначених у законі. Стаття 367 ЦПК містить вичерпний перелік справ, у яких суд допускає негайне виконання судового рішення, який не підлягає розширеному тлумаченню;

1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за І місяць;

2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за І місяць;

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, — у межах суми стягнення за 1 місяць;

4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;

5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;

6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб (пункти 1—6 ч. 1 ст. 367 ЦПК).

Виходячи з конкретних обставин справи, суд може допустити негайне виконання рішення в разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1—3 ч. 1 ст. 367 ЦПК.

Виконання подібних рішень здійснюється за загальними правилами. Тобто приймаючи рішення про негайне виконання рішення, суд має одночасно виписати виконавчий лист і вручити його позивачу на його прохання або вчинити інші дії, передбачені Законом «Про виконавче провадження».

Рішення, що підлягають негайному виконанню і виконані, оскаржуються в апеляційному порядку на загальних підставах. У разі скасування такого рішення та закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду, відмови в позові повністю або задоволення позовних вимог в меншому обсязі настає поворот виконання (ч. 1 ст. 380 ЦПК).

Статья в тему:  В яких областях діяли судові палати

У разі скасування у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень у справах щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, поворот виконання допускається, якщо скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

У справах про стягнення аліментів, а також у справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не допускається незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача (ст. 382 ЦПК).

Забезпечення виконання рішення суду передбачено положеннями ст. 217 ЦПК — суд, який ухвалив рішення, може вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.

Запровадивши вперше у законодавстві України норму про те, що суд, який ухвалив рішення, може вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні, ЦПК не встановив правил застосування цієї норми.

Відповідно до ст. 217 ЦПК суд, який ухвалив рішення, не звернуте до негайного виконання, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, може забезпечити його виконання, про що зазначає в резолютивній частині рішення, за правилами забезпечення позову, встановленими ст.ст. 151 —153 ЦПК. Проте таке забезпечення виконання рішення суду підлягає застосуванню лише після набрання ним законної сили (п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі»).

71.Негайне виконання судових рішень.

Немедленное исполнение судебного решения означает, что оно приобретает свойства осуществления и подлежит исполнению не со времени вступления в законную силу, что предусмотрено для подавляющего большинства судебных решений, а немедленно с момента его провозглашения в судебном заседании, чем обеспечивается быстрый и реальная защита жизненно важных прав и интересов граждан и государства.

Статья в тему:  Как рассчитать госпошлину в суд при разделе имущества

Немедленное исполнение решений бывает обязательное и факультативное. Статья 367 ГПК Украины обязывает суд допустить немедленное исполнение решения в делах о присуждении работнику заработной платы, но не более чем за один месяц, о взыскании возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица, в пределах суммы взыскания за один месяц, о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника; об отобрании ребенка и возвращения его тому, с кем она проживала, о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну относительно юридических или физических лиц. Согласно ч. 2 ст. 367 ГПК Украины суд, принимая решение, может допустить немедленное его исполнение в случае взыскания всей суммы долга при присуждении алиментов, заработной платы и возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья.

Принимая решение, суд может определить порядок его выполнения, предоставив отсрочку или рассрочку исполнения, принять меры для обеспечения его выполнения, о чем указывает в решении (ст. 217 ГПК Украины).

Отсрочка исполнения заключается в переносе судом сроков реализации решения в сторону их увеличения на точно определенный срок. Рассрочка исполнения — допустимость взыскания присужденного в соответствующих частях в течение точно определенного судом срока.

Основания для отсрочки и рассрочки исполнения предусмотренных ст. 373 ГПК Украины и установлены ст.

Суд, который принял решение, может также принять меры для обеспечения его исполнения (ст. 217 ГПК Украины), на основании требований закона и обстоятельств дела. Так, приговаривая имущество в натуре, суд должен указать в решении его стоимость, которую надлежит взыскать с ответчика, если при исполнении решения присужденного имущества не будет в наличии.

Принимая решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, суд должен указать, в какой части решение касается каждого из них, или указать, что обязанность или право взыскания является солидарным (ст. 216 ГПК Украины).

Источники:

http://studopedia.ru/20_55202_negayne-vikonannya-rishennya-sudu-viznachennya-poryadku-vikonannya-nadannya-vidstrochki-i-rozstrochki-vikonannya-rishennya-zvernennya-rishennya-sudu-do-vikonannya.html

http://kyivobljust.gov.ua/news/direction/poryadok-vikonannya-rishennya-sudu-konsultue-ministr-yustitsii-ukraini-pavlo-petrenko

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-367-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C

http://westudents.com.ua/glavy/74446-3-negayne-vikonannya-rshennya-sudu-zabezpechennya-yogo-vikonannya.html

http://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/71negayne-vikonannya-sudovih-67390.html

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: