0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Справи окремого провадження що підвідомчі суду

Звернення до суду: окреме провадження

Зміст

 • 1 Нормативна база
 • 2 Справи, які розглядаються в порядку окремого провадження
  • 2.1 Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 • 3 Особливості справ окремого провадження:
 • 4 В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого провадження
 • 5 Учасники окремого провадження
 • 6 Куди звернутися
 • 7 Строк звернення
 • 8 До якого суду звернутися (підсудність справи)
 • 9 Форма і зміст заяви
 • 10 Вартість
 • 11 Строки розгляду справи судом
 • 12 Порядок розгляду справ окремого провадження
 • 13 Порядок оскарження
 • 14 Судова практика

Нормативна база

 • Цивільний процесуальний кодекс України
 • Закон України «Про судовий збір»
 • постанова Пленуму Верховного суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

Справи, які розглядаються в порядку окремого провадження

Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно із статтею 293 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

 1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 2. обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх;
 3. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 4. визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 5. усиновлення;
 6. встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 7. відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;
 8. передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 9. визнання спадщини відумерлою;
 10. надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 11. примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 12. розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

Статья в тему:  Кто осуществляет привод в суд

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Відповідно до ч.1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту:

 1. родинних відносин між фізичними особами;
 2. перебування фізичної особи на утриманні;
 3. каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 4. реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 5. проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 6. належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 7. народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 8. смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 9. смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Особливості справ окремого провадження:

 • заявлені вимоги у порядку окремого провадження повинні бути безспірними (відсутній спір про право; суд може вирішувати тільки спір про факт, про стан);
 • мета судового розгляду – встановлення наявності або відсутності факту;
 • факт, що встановлюється судом, повинен мати юридичне значення;
 • справи окремого провадження порушуються за заявою і розглядаються за участю заявника, заінтересованих осіб (відсутність спору про право зумовлює відсутність сторін з протилежними інтересами, відсутність позову);
 • закон у більшості випадків точно встановлює коло осіб, які можуть бути заявниками (статті 296, 301, 300 2 , 320, 329 ЦПК України);
 • немає інститутів і категорій, властивих позовному провадженню (пред’явлення зустрічного позову, заміна сторін, співучасть, мирова угода, треті особи, звернення до третейського суду тощо);
 • справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого провадження

У справах окремого провадження суд не розглядає і не вирішує спір про право. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (частина шоста статті 294 ЦПК України).

Статья в тему:  Куда жаловаться если не выдают решение суда

Учасники окремого провадження

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи (частина четверта статті 294 ЦПК України).

Заявником є особа, в інтересах якої відкрито провадження у справі, з метою встановлення обставин, необхідних для підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Коло заявників, як правило, визначається нормами цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 296, 301, 300 4 , 320, 329 ЦПК України).

Куди звернутися

Справи окремого провадження розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Строк звернення

ЦПК України встановлює для деяких категорій справ окремого провадження строк подання заяв до суду, зокрема:

Заява про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядкупротягом 24-х годин у випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (частина четверта статті 340 ЦПК України)
Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозупротягом 24-х годин з часу виявлення порушення хворим на заразну форму туберкульозу протиепідемічного режиму (частина друга статті 344 ЦПК України)

До якого суду звернутися (підсудність справи)

Форма і зміст заяви

Заява, яка подається в порядку окремого провадження повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим для тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 297, 302, 300 3 , 306, 311, 318, 321, 330, 335, 340, 344, 348 ЦПК України).

Вартість

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави (частина друга статті 299 ЦПК України).

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави. (частина друга статті 300 4 ЦПК України).

Крім того, до заяви додаються документи, що підтверджують оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

 1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 2. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 3. надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 4. обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 5. оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 6. обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх
Статья в тему:  Как получить копию решения суда украина

Строки розгляду справи судом

Для деяких категорій справ окремого провадження встановлені спеціальні строки їх розгляду, зокрема:

№ з/пКатегорія справиСтрок розгляду судом
1.Справа про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку:
заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладупротягом 24 годин з дня надходження заяви
заява про психіатричний оглядпротягом 3 днів з дня надходження заяви
заява про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізаціїпротягом 10 днів з дня надходження заяви
2.Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізаціїне пізніше 24 годин після відкриття провадження у справі
3.Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницюу 5-денний строк з дня надходження заяви

Порядок розгляду справ окремого провадження

Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов’язаний роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

З метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.

Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди.

Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Порядок оскарження

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів, а на ухвалу суду — протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення, шляхом подання апеляційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом 30 днів з дня проголошення рішенням апеляційного суду, шляхом подання касаційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Статья в тему:  Можно ли выезжать за границу если идет суд

Справи окремого провадження що підвідомчі суду

Підвідомчість можна розглядати в якості міжгалузевого інституту права, що виконує функції розподільного механізму юридичних справ між різними юрисдикційними органами (Ю. К. Осипов).

Підвідомчість в цивільному процесі — це встановлений законом коло цивільних справ, які підлягають розгляду та вирішенню судом в порядку цивільного судочинства.

Відзначаючи значення підвідомчості, слід зазначити насамперед те, що підвідомчість є одним з юридичних умов, що визначають виникнення права на звернення до суду. У цьому аспекті підвідомчість окреслює межі реалізації даного права, визначаючи межі судової влади в співвідношенні із законодавчою і виконавчо, одночасно визначаючи підвідомчість кожному з органів судової влади (В.

Підвідомчість позовних справ суду. У п. 1 ст. 24 ЦПК України сформульовано загальне правило підвідомчості позовних справ суду — судам підвідомчі справи у спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли дозвіл таки суперечок віднесено законом до відання інших органів .

Крім цього, стаття 24 ЦПК України встановлює три загальних критерію підвідомчості позовних справ суду:

1) наявність спору про право цивільному. Стаття 24 ЦПК України відносить до компетенції суду розгляд і вирішення справ по спорах про право. Якщо здійснення суб’єктивного права не оспорюється, то такі безперечні справи в судовому порядку зазвичай не розглядаються. Їх дозволяють, наприклад, нотаріат та ін Однак ст. 24 ЦПК України передбачає і виключення з загального правила: судам підвідомчі справи окремого провадження, перелічені в ст. 254 ЦПК України;

2) суб’єктний склад спору. Згідно п. 1 ст. 24 ЦПК України судам підвідомчі справи у спорах про право цивільному, якщо хоча б однією стороною у спорі є громадянин. Таким чином, судам підвідомчі ті цивільні справи, де сторонами в суперечці є громадяни або громадянин і організація;

3) зміст спору. Відповідно до п. 1 ст. 24 ЦПК України судам підвідомчі справи, що виникають з чотирьох груп правовідносин: цивільних, сімейних, трудових і кооперативних.

Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-правових відносин. Щодо справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, ЦПК України закріпив інший принцип — перерахування до ст. 236 ЦПК України справ, які відносяться до ведення суду.

Вважаємо, що підхід до підвідомчості справ, що виникають з адміністративно-правових відносин у зв’язку з прийняттям Конституції України повинен бути як і у справах позовного провадження. При цьому процесуальним порядком розгляду інших справ (крім тих категорій, які перераховані в ст. 236 ЦПК України) може стати порядок розгляду скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності (гл. 31-А ЦПК України).

Статья в тему:  Как доехать до октябрьского суда

Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду

Підвідомчість суду певної категорії справ встановлюється, як правило, нормами матеріального права, якими врегульовуються спірні правовідносини. Норми цивільного процесуального права визначають загальні правила підвідомчості суду цивільних справ позовного провадження та наводять перелік підвідомчих йому справ, що виникають з адміністративно-правових відносин і окремого провадження.

За загальними правилами, визначеними ч. 1 ст. 24 ЦПК, судам підвідомчі справи у спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів. Отже, в основу загальних правил визначення підвідомчості судам цивільних справ покладено: 1) наявність і характер спірних правовідносин — цивільних, сімейних, трудових, кооперативних; 2) належність громадянина до суб’єктного складу спірних правовідносин — якщо однією із сторін у спорі є громадянин; 3) відсутність винятку у віднесенні таких спорів до компетенції інших органів. Такі винятки мають місце — частина спорів з цивільних, сімейних, трудових, кооперативних відносин вилучена з підвідомчості суду. Так, судам не підвідомчі спори стосовно об’єктів авторського права, що не охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», зокрема, повідомлення про новини дня або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної прес-інфор-мації, твори народної творчості, а також офіційні документи, державні символи та знаки (п. 1 ст. 5).

Відповідно до загальних правил — характеру спірних правовідносин — судам також підвідомчі справи, які виникають з виборчих, адміністратив- , них, податково-фінансових правовідносин, але лише ті, перелік яких наведено в ч. 2 ст. 24, ст. 236 ЦПК, а саме:

— по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі;

— по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад та заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата;

— по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;

— по скаргах, заявах на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України;

— по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії;

— по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

— по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;

Статья в тему:  Ошибка в решении суда что делать

— по скаргах на дії органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень;

— по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних або службових осіб у сфері управлінської діяльності;

— по скаргах на рішення, прийняті щодо релігійних організацій;

— за заявами прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи;

— за заявами про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов’язковому страхуванню;

— інші справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесені законом до компетенції судів.

Загальне правило визначення підвідомчості за суб’єктним складом сторін у справі стосується розмежування підвідомчості справ між територіальними і спеціальними судами загальної юрисдикції (загальними і господарськими). Господарський суд є органом вирішення всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами (ст. 1 Закону «Про господарські суди»). З цього правила зроблено також винятки: справи між юридичними особами, які виникають з питань захисту честі і гідності, підвідомчі суду (ст. 7 ЦК); скарги релігійних ор

ганізацій на рішення державних органів з приводу володіння і користування культовими спорудами та майном, підвідомчі суду (ст. 248 ЦПК); справи про банкрутство, порушені громадянами-кредиторами, підвідомчі господарському суду (статті 3, 4 Закону «Про банкрутство»).

Незалежно від учасників спірних правовідносин (сторін у справі) при розмежуванні компетенції між судом і господарським судом у справах, в яких об’єднані кілька зв’язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі суду, а інші — господарськиму суду, перевага надається суду — всі вимоги за правилом ст. 26 ЦПК підлягають розглядові у суді.

Пунктом 3 ст. 24 ЦПК визначена підвідомчість суду справ окремого провадження, перелік яких встановлено ст. 254 ЦПК, а саме: про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим; про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника; про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні; про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами.

Судам підвідомчі й інші справи, віднесені законом до їх компетенції (ч. 2 ст. 24 ЦПК), зокрема, з екологічних правовідносин (земельних, про охорону природного середовища, атмосферного повітря, природно-заповідного фонду, сортових рослин, тваринного світу, лісів, надр). Відповідно до роз’яснення Пленуму Верховного Суду України в постанові № 9 від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» та з врахуванням положення ст. 124 Конституції, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі справи про захист прав і свобод громадян.

Статья в тему:  Когда вступает в силу постановление апелляционного суда

Суди розглядають також справи, в яких беруть участь іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства й організації (ч. З ст. 24 ЦПК).

У випадках, передбачених законом, підвідомчі суду цивільні справи можуть розглядатися третейськими судами в порядку, встановленому Положенням про третейські суди України (ч. 1 ст. 25 ЦПК). У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, спори, що виникають з цивільних правовідносин, за згодою сторін можуть бути передані на вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (ч. 2 ст. 25 ЦПК)

На підставі чинного законодавства і його аналізу стосовно підвідомчості справ можна зробити наступні висновки:

1. Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки щодо: конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111, 151 Конституції України; офіційного тлумачення Конституції та законів України. До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції (ст. 147 Конституції, статті 13, 14 Закону «Про Конституційний Суд України»).

2. Суду загальної юрисдикції (територіальному) підвідомчі справи, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, кооперативних й інших правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів.

3. Господарському суду (спеціальному загальної юрисдикції) підвідомчі, за окремими винятками, встановленими законом, господарські спори, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами.

4. Третейські суди, арбітражні суди (МКАС, МАК) та інші розглядають майнові і особисті немайнові спори у випадках і в порядку, встановлених законодавством України.

Питання про підвідомчість справи суду вирішує одноособове суддя, виходячи зі складу сторін, вказаних позивачем, в стадії порушення цивільної справи при прийнятті позовної заяви до свого провадження. При встановленні непідвідомчості справи суду судця відмовляє у її прийнятті, постановляючи про це мотивовану ухвалу (ч. З ст. 136 ЦПК), в якій зазначає, до якого органу необхідно звернутися за вирішенням правового питання. При прийнятті непідвідомчої судові справи провадження у ній підлягає закриттю (п. 1 ст. 227 ЦПК). Ухвала судді про відмову в прийнятті заяви і ухвала про закриття провадження в справі може бути апеляційне оскаржена, а прокурором — внесено подання

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

(положенню абзацу першого пункту 1 частини першої статті 12 щодо підвідомчості господарським судам справ «у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві» дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 02.07.2002 р. № 13-рп/2002)

Статья в тему:  Какие видеорегистраторы принимаются судом

Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи , правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи , крім трудових спорів;

4 1 ) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом;

7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;

Статья в тему:  Как уверенно выступать в суде

8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство;

9) справи у спорах, підвідомчих господарським судам, щодо порушення прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 293. Окреме провадження

1. Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

5) встановлення фактів, що мають юридичне значення;

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

8) визнання спадщини відумерлою;

9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

10) примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

3. У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

4. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини другої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох присяжних.

КОММЕНТАРИЙ от ресурса «ПРОТОКОЛ»:

Досить цікаве судове рішення у якому місцевий суд змішав Божий дар з яєшнею, але суди апеляційної та касаційної інстанцій розставили крапки над «і».

У даній справі пенсіонер звернувся до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту який має юридичне значення, а саме строку трудового стажу, пославшись при цьому на те, що на одному з місць його роботи пожежею було знищено кадрові документи, у зв’язку із чим трудовий стаж на даному підприємстві органами Пенсійного фонду встановлено не було, що на думку заявника є підставою для встановлення даного факту.

Статья в тему:  Как обеспечивается независимость судов и судей

Місцевим судом вказану заяву задоволено на підставі того, що позасудовим способом неможливо встановити такі факти, що мають юридичне значення, а первинні документи, які б їх підтверджували, не збереглися.

Натомість апеляційний суд дане рішення скасував з тих підстав, що встановлення факту наявності трудового стажу відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпн 1993 року № 637, здійснюється органами Пенсійного Фонду України, а не у судовому порядку.

На таке рішення заявником до Касаційного цивільного суду було подано скаргу, яку вмотивовано тим, що суд апеляційної інстанції не врахував, що заявник не має можливості підтвердити факт у позасудовому порядку, оскільки первинні документи, які б його підтверджували, не збереглися, а орган ПФУ відмовив йому у підтвердженні трудового стажу.

Переглядаючи вказане рішення КЦС скаргу не задовольнив та у своїй постанові зазначив про таке.

За нормами ст. 293 ЦПК України окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи, зокрема, про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Одночасно за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду України.

встановлення факту наявності трудового стажу для призначення пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України під час прийняття рішення про призначення пенсії, а рішення вказаного органу щодо її призначення підлягає оскарженню у встановленому законом порядку.

Заяви про встановлення фактів трудового стажу не можуть розглядатися у порядку цивільного судочинства. Відмова відповідного органу у встановленні таких фактів може бути оскаржена заінтересованою особою до адміністративного суду.

З урахуванням наведеного питання встановлення факту наявності трудового стажу не підлягає судовому розгляду, а повинне вирішуватись у позасудовому порядку відповідно до встановленої законодавством процедури.

Таким чином правильним є те, окремому провадженні не може бути встановлений факт наявності трудового стажу, оскільки встановлення такого факту здійснюється органами Пенсійного фонду України, а не в судовому порядку

Источники:

http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83:_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

http://pravolib.pp.ua/ist-10—idz-ax253—nf-20.html

http://mydocx.ru/4-31283.html

http://i.factor.ua/ukr/law-62/section-358/article-17208/

http://protocol.ua/ru/tsivilniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_293/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector