0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Суд як орган правосуддя у кримінальних справах

Суд як орган правосуддя у кримінальних справах та його повноваження.

особливості:

1) Суд вважається основним учасником кримінального процесу.

2) Тільки суду належить право визнати особу винною у вчиненні злочину, призначити йому певну міру покарання, застосувати до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві певні примусові заходи, що обмежують конституційні права і свободи.

3) Тільки суду надано можливість здійснювати судову владу. Ніякі інші державні органи та посадові особи користуватися судовими повноваженнями не можуть. Тільки суду належить право здійснювати правосуддя, що закріплено в ч. 1 ст. 118 Конституції РФ: «Правосуддя в РФ здійснюється тільки судом».

Тільки суд має право:

1) визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити йому покарання;

2) застосувати до особи примусових заходів медичного характеру

3) застосувати до особи примусових заходів виховного впливу

4) скасувати або змінити рішення, прийняте нижчестоящим судом.

2. Тільки суд, в тому числі в ході досудового провадження, має право приймати рішення:

1) про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, домашнього арешту, застави;

2) про продовження терміну утримання під вартою або терміну домашнього арешту;

3) про приміщенні підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва відповідно судово-медичної або судово-психіатричної експертизи;

3.1) про відшкодування майнової шкоди;

4) про виробництво огляду житла при відсутності згоди проживаючих у ньому осіб;

5) про проведення обшуку і (або) виїмки в житлі;

5.1) про проведення виїмки закладеної або зданої на зберігання в ломбард речі;

6) про виробництво особистого обшуку

7) про проведення виїмки предметів і документів, що містять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також предметів і документів, що містять інформацію про вклади і рахунки громадян в банках і інших кредитних організаціях;

8) про накладення арешту на кореспонденцію, дозвіл на її огляд і виїмку в установах зв’язку;

9) про накладення арешту на майно, включаючи грошові кошти фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях;

10) про тимчасове відсторонення підозрюваного чи обвинуваченого від посади

10.1) про реалізацію або про знищення речових доказів

11) про контроль і записи телефонних та інших переговорів;

12) про отримання інформації про з’єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями.

3. Суд має право в ході досудового провадження розглядати скарги на дії (бездіяльність) і рішення прокурора, слідчого, органу дізнання і дізнавача.

4.2. Суд як орган правосуддя

На думку законодавця, суд — будь-який суд загальної юрисдикції, що розглядає кримінальну справу по суті і виносить рішення, передбачені кримінально-процесуальним законом (п. 48 ст. 5 КПК РФ).

Даний державний орган володіє великими повноваженнями, які будуть детально розглянуті при викладі природи, характеру, сутності та змісту судових стадій кримінального судочинства.

У цьому параграфі доречно відзначити лише такі обставини.

Статья в тему:  В каких странах есть суд присяжных

Відповідно до ст. 29 КПК РФ суд як орган правосуддя правомочний:

а) визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити йому покарання;

б) застосувати до особи примусові заходи медичного характеру у відповідно до вимог глави 51 КПК України;

в) застосувати до неповнолітнього примусові заходи виховного впливу відповідно до вимог глави 50 КПК України;

г) скасувати або змінити рішення , прийняте нижчестоящим судом.

В даний час суд правомочний приймати рішення в ході

досудового провадження по кримінальній справі: —

про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, домашнього арешту та застави;

про продовження терміну утримання під вартою; —

про приміщення підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходяться під вартою, до медичного або психіатричний стаціонар для виробництва відповідних експертиз; —

про виробництво огляду житла при відсутності згоди проживаючих у ньому осіб;

% про проведення обшуку і (або) виїмки в житлі;

‘I про виробництво виїмки закладеної або зданої на зберігання

г | в ломбард речі; —

про виробництво особистого обшуку, окрім випадків, передбачених ст.

про виробництво виїмки предметів і документів, що містять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також предметів і документів, що містять інформацію про вклади і рахунках у банках та інших кредитних організаціях; —

про накладення арешту на кореспонденцію, дозвіл на її огляд і виїмку в установах зв’язку; —

про накладення арешту на майно, включаючи грошові кошти фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях; —

про тимчасове відсторонення підозрюваного чи обвинуваченого від посади відповідно до ст. 114 КПК України; —

про реалізацію або про знищення речових доказів, зазначених у подп. «В» п. 1, подп. «Б», «в» п. 2 і п. 3 ч. 2 ст. 82 КПК України; —

про контроль запису телефонних та інших переговорів.

Крім того, суд правомочний в ході досудового провадження розглядати скарги на дії (бездіяльність) та рішення прокурора, слідчого, органу дізнання та дізнавача у випадках і порядку, які передбачені кримінально-процесуальним законом (ст. 125 КПК України).

Якщо при судовому розгляді кримінальної справи будуть виявлені: обставини, що сприяли вчиненню злочину; порушення прав і свобод громадян; інші порушення, допущені при провадженні дізнання, попереднього слідства або при розгляді кримінальної справи нижчестоящим судом, то суд або суддя вправі винести відповідно окрему ухвалу чи постанову, в яких звертають увагу відповідних організацій і посадових осіб на дані обставини і факти порушень закону і вимагають вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

Суд вправі винести окрему ухвалу чи постанову і в інших випадках, якщо визнає це необхідним (ч. 4 ст. 29 КПК РФ).

Інформація, релевантна » 4.2. Суд як орган правосуддя «
 • Тема 33. Загальна характеристика судової влади
  судової влади. Поняття юстиції, юрисдикції та правосуддя. 2. Соціальна роль судової влади. 3. Функції судової влади. 4. Вплив політичних факторів на діяльність судової влади. 5. Обсяг конституційного регулювання судової влади. 6. Структура судової влади. Суди загальної юрисдикції. 7. Система адміністративної юстиції. 8. Спеціальні суди: сімейні,
 • Додаткова література для підготовки
  судоустрою: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2000; Моїсеєв С.В. Принцип диспозитивності арбітражного процесу: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001; Плешанов А.Г. Перспективи розвитку диспозитивного начала в арбітражному процесуальному законодавстві Росії / / Система цивільної юрисдикції в переддень XXI століття: Сучасний стан та перспективи розвитку: межвузов. СБ
 • Глава 1. Поняття »сутність і значення вироку суду як акта правосуддя
  суду як акту
 • 68. Злочини проти правосуддя, їх класифікація. Правовий аналіз посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя.
  Судия зазіхають на нормальну, яка визначається законом діяльність суду по здійсненню завдань правосуддя і на діяльність державних органів, а також відповідних осіб, покликаних сприяти суду у здійсненні правосуддя. Тому можна вважати, що основним безпосереднім об’єктом злочинних посягань цієї групи є інтереси правосуддя. Додатковим об’єктом ряду
 • Івенскій А. І.. Вирок-акт правосуддя, здійснюваного в загальному і особливому порядках судового розгляду. Дисертація., 2006

  Статья в тему:  Каков состав кассационного суда

  § 1. Поняття правосуддя і його відмітні ознаки. Суд як орган правосуддя

  Правосуддя — одне з напрямів державної правоохоронної діяльності. Правосуддю відведено ведуче і відповідальне місце в цій діяльності, бо в ході його здійснення відбувається прийняття рішень з кардинальних питань реалізації соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій. Саме правосуддю належить вирішальне слово при визнанні конкретної особи винним в здійсненні злочину і призначенні йому міри покарання або інакшого, визначеного законом, впливу. Таке ж слово належить йому і при визначенні правових наслідків, витікаючих з розгляду суперечок, пов’язаних з реалізацією трудових, сімейних, авторських, винахідницьких, житлових, інших майнових або немайнових прав, наданих громадянинові.

  Судові рішення, ті, що приймаються в процесі відправлення правосуддя (вироки, рішення, визначення, постанови) відповідно до законодавства наділяються особливими властивостями. Одне з них — общеобязательность. Воно означає, що що набрали законної чинності вирок, визначення і постанова суду, винесене при розгляді карної справи, є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян і підлягають виконанню на всієї території України.

  Трохи інакше згідно із законом визначається соціальне і правове значення судових рішень по цивільних справах: після вступу в законну силу вони, як правило, не виконуються автоматично. Для їх реалізації потрібно волевиявлення зацікавленої особи або настання якоїсь іншої умови. Але якщо, наприклад, таке волевиявлення виражене, то вимога про виконання судового рішення по цивільній справі стає обов’язковою для всіх державних органів, підприємств, установ, посадових осіб і громадян на

  всієї території України.

  Суть правосуддя виявляється не тільки в тому, що воно, будучи ведучим і вельми відповідальним напрямом (функцією) правоохоронної діяльності приймає загальнообов’язкові рішення з кардинальних питань. Йому властивий ряд інших специфічних ознак:

  1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій інакшими органами або посадовими особами не допускається. Це положення є також принципом судової діяльності.

  З цього слідує, що тільки суд згідно із законом правомочний здійснювати правосуддя. Не є правосуддям і діяльність громадських організацій, зокрема, товариських судів.

  2. Правосуддя здійснюється шляхом розгляду і дозволу цивільних і карних справ.

  Цивільні справи розглядаються і дозволяються в судових засіданнях по спорах, що зачіпають права і інтереси громадян, державних підприємств, установ, кооперативних і інакших громадських організацій.

  Карні справи розглядаються в судових засіданнях із застосуванням встановлених заходів покарання до осіб, винних в здійсненні злочину, або виправдання невинних.

  Інші сторони діяльності судів — цільові перевірки роботи нижчестоячих судів, узагальнення судової практики, даних судової статистики і інакші складають зміст судового управління, а не правосуддя.

  Таким чином, суд в особливому порядку здійснює правоохоронну функцію держави з метою відновлення порушень законності, охорони прав і інтересів держави, організацій і громадян.

  Карні справи в зв’язку з довершеним злочином збуджуються органами попереднього розслідування і після проведення оперативно-розшукових і слідчих заходів передаються в суд для розгляду їх по суті. Суд у вироку засуджує або виправдовує осіб, притягнутих до карної відповідальності.

  Статья в тему:  Химкинский суд как добраться

  Цивільні справи збуджуються, як правило, зацікавленою особою — позивачем, який пред’являє в суд позов до відповідача, що порушив права і інтереси позивача. Суд задовольняє позов або відмовляє в ньому повністю або частково.

  3. Правосуддя здійснюється на основі закону і відповідно точному до нього.

  Подзаконность судової діяльності складає відмінну рису правосуддя і разом з тим принцип організації і діяльність суду.

  Подзаконность судової діяльності складається не тільки в тому, що судовий розгляд цивільних і карних справ здійснюється відповідно до законодавства, але і передусім в застосуванні до конкретних фактичних обставин, до дій людей, норм карного, цивільного і інших галузей матеріального і процесуального права. При цьому нормами цивільного права визначається характер правовідносин сторін, що позиваються в цивільній справі (цивільна справа може бути вирішена судом і на основі норм сімейного, трудового, колгоспного права), а нормами карного права визначається злочинний характер діяння в карній справі.

  Таким чином, суд своїми актами (рішенням, вироком, визначенням, постановою) не створює ні норм права, ні суб’єктивних прав і обов’язків конкретних осіб. При здійсненні правосуддя він застосовує закон до конкретних обставин і робить висновок в цивільній справі про наявність або відсутність суб’єктивних прав і обов’язків, у зацікавлених осіб, а в карній справі — про злочинний характер діянь правопорушника і про відповідальність за них.

  Рішення або вирок будуть незаконними і належними скасуванню, якщо суд застосував неналежний закон або невірно витлумачив закон при його застосуванні, в зв’язку з чим виведення суперечить точному значенню закону.

  Діяльність інших органів держави, організацій і посадових осіб також підлегла закону, однак всебічна подзаконность судової діяльності, що не допускає якого-небудь суддівського розсуду або рішення справи по міркуваннях доцільності, складає відмітну ознаку правосуддя.

  4. Правосуддя здійснюється в особливому, передбаченому законом процесуальному порядку.

  Процесуальний закон самим докладним образом регламентує форми відправлення правосуддя. Потрібно помітити, що жодна галузь суспільного життя, жодна галузь державного управління не регламентується так детально законом, як відправлення правосуддя. І це цілком природне, бо правосуддя є найбільш гострою дільницею життя суспільства в тому значенні, що в процесі його відправлення вирішуються такі важливі питання, як захист від всякого посягання і державного суспільного устрій, з одного боку, і захист свободи, честі і достоїнства громадян — з іншою.

  Судова діяльність пов’язана з дослідженням фактичних даних, матеріалів, доказів, з допитом значного числа осіб, з необхідністю забезпечити їх права за участю в справі. Всі ці дії суду проводяться для того, щоб забезпечити винесення законного і обгрунтованого рішення. Тому вся діяльність суду по розгляду справ (цивільних і карних) суворо регламентована процесуальним законодавством. Таким чином, правосуддя здійснюється в певній законом формі — формі судового процесу. При розгляді карних справ суд керується кримінально-процесуальним законодавством, а розгляд і рішення цивільних справ — регулюється цивільно-процесуальним законодавством.

  У процесуальному законодавстві передбачені всі дії суду і інших учасників процесу. Суд зобов’язаний не тільки сам дотримувати розпорядження процесуального закону, але і забезпечити його дотримання підсудним і державним обвинувачем, оборонцем, позивачем, відповідачем і їх представниками, свідками, експертами, перекладачами і іншими особами, що бере участь в справі. Порушення процесуальних законів можуть привести до винесення неправосудного рішення, а отже, і до скасування його вищестоящим судом.

  Діяльність суду і всіх учасників судочинства ретельно і всебічно врегульована. Вона протікає в суворо певній послідовності і формі. Процесуальне законодавство дозволяє зацікавленим особам брати участь в судовому розгляді справи і наділяє їх процесуальними правами, використовуючи які, вони активно захищають свої права і законні інтереси.

  Статья в тему:  Брентон таррант суд сколько лет

  Процесуальна форма правосуддя знаходить своє вираження і в тому, що процесуальне законодавство детально регламентує ту частину судового розгляду справи, яка пов’язана з аналізом матеріалів і доказів. Процесуальний закон, зокрема, передбачає джерела і кошти судового доведення, види доказів, порядок вивчення, аналізу і оцінки їх на внутрішнє переконання суддів, засноване на всебічному, повному і об’єктивному розгляді судом всіх обставин справи в їх сукупності і згідно із законом. Це забезпечує таку процедуру судового дослідження матеріалів справи, яка дає можливість суду розібратися в злочині або цивільно-правовому, спорі і встановити об’єктивну істину у справі.

  5. Найважливіша ознака правосуддя складається в тому, що внаслідок здійснення правосуддя по конкретній справі суд застосовує державне примушення. Згідно із законом тільки суду надане право застосовувати державне примушення за довершений злочин.

  Засуджуючи підсудного по карній справі, суд тим самим застосовує до нього певну міру державного примушення в межах санкції карного закону. Примусовий характер судової діяльності виявляється і в цивільному судочинстві. Задовольняючи позов або відмовляючи в ньому, суд примушує відповідно відповідача або позивача до належної поведінки в межах цивільного правовідношення, до добросовісного виконання своїх обов’язків.

  З викладеного не можна робити висновок про те, що застосування примушення складає кінцеву і основну мету судової діяльності. Вживане судом примушення це не самоціль. Його призначення — надати максимальний виховальний вплив як на облич, що здійснили правопорушення і що попали в сферу судової діяльності, так і на всіх громадян.

  Підсумовуючи основні ознаки правосуддя і враховуючи задачі суду в суспільстві, можна визначити правосуддя як правове поняття таким чином: правосуддя це діяльність суду по розгляду і дозволу цивільних і карних справ в межах процесуальних норм, встановлених законом, застосуванню до правопорушників заходів державного примушення з метою захисту прав і інтересів і державного суспільного устрій, всіх форм власності, особистості і прав громадян.

  Цілі правосуддя і задачі суду сформульовані в законі України «Про судоустрій України». У ст. 3 Закону вказується, що діяльність суду при здійсненні правосуддя направлена на всіляке зміцнення законності і правопорядку, попередження злочинів і інакших правопорушень і має задачею охорону від всякого посягання:

  а) закріплених в Конституції України суспільного устрій, його політичної і економічної систем;

  б) соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод громадян, проголошених і що гарантуються Конституцією України і законами України;

  в) прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інакших кооперативних організацій їх об’єднань, інших громадських організацій.

  Всією своєю діяльністю суд виховує громадян в дусі точного і неухильного виконання Конституції України і законів, дотримання дисципліни труда, чесного відношення до державного і суспільного боргу, поваги до прав, честі і достоїнства громадян.

  Суд як орган правосуддя. Повноваження суду. Склад суду за діючим законодавством

  Відповідно до п. 1 ст. 32 КПК України, «суд» — Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний, Ки­ївський і Севастопольський міські, міжобласний, районний (місь­кий), міжрайонний (окружний) суди, військовий суд, суддя, який од­ноособово розглядає справу. На даний час міжобласних та міжрайон­них судів не існує.

  До функцій суду у кримінальному процесі належать: правосуддя; перевірка законності та обґрунтованості судових рішень; судовий контроль; вирішення питань виконання вироку. Головний напрям ді­яльності суду як суб’єкта кримінального процесу — це здійснення правосуддя, тобто розгляд і вирішення по суті кримінальних справ.

  Повноваження суду відрізняються залежно від стадії криміналь­ного процесу.

  Статья в тему:  Как правильно составить речь для суда

  У стадії порушення кримінальної справи суддя розглядає та вирі­шує скарги на постанови про порушення кримінальної справи та про відмову в порушенні кримінальної справи (ст.ст. 236-1, 236-2, 236-7, 236-8 КПК).

  У стадії досудового розслідування у судовому порядку здійснюєть­ся розгляд та вирішення: подань про огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 190 КПК); обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 177 КПК); примусову виїмку з житла чи іншого володіння особи (ст. 178 КПК); виїмку матеріальних носіїв секретної інформації та/або доку­ментів, що містять банківську таємницю; виїмку документа виконав­чого провадження (ст. 178 КПК); накладення арешту на вклади обви­нуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріаль­ну відповідальність за його дії (ст. 126 КПК); накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з каналів зв’язку (ст. 187 КПК); направлення обвинуваченого на стаціонарну судово-медичну або судово-психіатричну експертизу (ст. 205 КПК); про обрання запобіж­ного заходу у вигляді взяття під варту (ст. 165-2 КПК), а також про продовження строку тримання під вартою (ст. 165-3 КПК); про усу­нення захисника від участі у справі; постанови про направлення спра­ви до суду для вирішення питання про поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник (ст. 7-3 КПК); скарг на постанову про за­криття кримінальної справи (ст. 236-6 КПК); на постанову про відмо­ву в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування (ст. 52-5 КПК); скарги на затримання підозрюваного (ч.ч. 7-9 ст. 106 КПК).

  У стадії попереднього розгляду справи суддею здійснюється судо­вий контроль за законністю досудового провадження та підготовка справи до судового розгляду. У цій стадії суддя своєю постановою приймає одне з таких рішень: 1) про призначення справи до судового розгляду; 2) про зупинення провадження в справі; 3) про повернення справи прокуророві; 4) про направлення справи за підсудністю; 5) про закриття справи; 6) про повернення справи на додаткове розслідуван­ня (ст. 244 КПК).

  У стадії судового розгляду суд розглядає та вирішує справу по суті, тобто виносить вирок, постанову про закриття справи, постанову про застосування примусових заходів медичного характеру, про застосу­вання примусових заходів виховного характеру. Крім того, у цій ста­дії справу може бути направлено на додаткове розслідування.

  У стадії перегляду судових рішень, які не набрали законної сили, суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість су­дових рішень суду першої інстанції. Суд касаційної інстанції переві­ряє: вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; вироки і постанови апеляційного суду, по­становлені ним в апеляційному порядку

  У стадії перегляду судових рішень, які набрали законної сили, суд касаційної інстанції перевіряє: вироки місцевих судів, постанови (ух­вали) цих судів у справах про застосування примусових заходів вихов­ного або медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешко­джають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені за цими вироками, постановами (ухвалами), крім випадків, коли апеляційною інстанцією вказані рішення скасовані, а справу направлено на нове розслідування або новий судовий розгляд. У порядку виключного провадження суд переглядає судові рішення за нововиявленими обставинами; у зв’язку з неправильним застосуван­ням кримінального закону й істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення; у зв’язку зі встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

  У стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду судом (суд­дею) вирішуються такі питання: звільнення від покарання і пом’якшення покарання у разі наявності зворотної сили криміналь­ного закону; зарахування в строк покарання часу перебування засу­дженого в лікувальній установі; застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини по­карання більш м’яким; звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; звільнення від покарання за хворобою; звільнення від покарання а випробуван­ням після закінчення іспитового строку; скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням; скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; заміни штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службо­вим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні; тимчасового залишення засудженого в слідчому ізоляторі на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України і переведення з установи виконання покарань в слідчий ізо­лятор на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Си­лах України; застосування судом примусового лікування до засудже­них, які є алкоголіками чи наркоманами, і його припинення; визна­чення порядку застосування покарання при наявності кількох виро­ків; розгляд клопотання про зняття судимості; питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

  Статья в тему:  Когда суд у платошкина

  Правосуддя у кримінальних справах може здійснюватися одноосо­бово та колегіально.

  У стадії попереднього розгляду справи справа, що поступила від прокурора з обвинувальним висновком, розглядається суддею місце­вого або апеляційного суду одноособово (ч. 1 ст. 240 КПК).

  У стадії судового розгляду кримінальні справи можуть розглядати­ся в таких складах: а) судом у складі трьох суддів — кримінальні спра­ви про злочини, за які законом передбачене покарання у вигляді по­збавлення волі на строк більше десяти років, за наявності клопотання підсудного про колегіальний розгляд справи; б) судом у складі двох суддів та трьох народних засідателів — кримінальні справи про зло­чини, за які законом передбачене покарання у вигляді довічного по­збавлення волі; в) суддею одноособово — всі інші кримінальні справи.

  В апеляційному і касаційному провадженнях кримінальні справи розглядаються судовою колегією у складі трьох суддів з числа судців судової палати у кримінальних справах відповідно апеляційних за­гальних судів і Верховного Суду України (у Верховному Суді і Вій­ськовій судовій колегії).

  У порядку виключного провадження кримінальні справи розгля­даються на спільному засіданні Судової палати у кримінальних спра­вах і Військовій судовій колегії Верховного Суду України, уповнова­жених законом на розгляд таких справ, за наявності не менше двох третин складу кожної з них (ч. 3 ст. 400-10 КПК).

  Питання, віднесені до стадії виконання вироку, вирішуються: а) су­дом, що постановив вирок, у повному складі (ч. 1 ст. 409 КПК); і б) одно­особово суддею місцевого суду за місцем виконання вироку (ч. 2 ст. 409 КПК), за місцем відбування покарання (ч.ч. 3 і 4 ст. 409 КПК), за міс­цем знаходження засудженого (ч. 5 ст. 409 КПК).

  31. Прокурор як суб’єкт кримінального процесу, його повноваження у досудових та судових стадіях кримінального процесу.

  Відповідно до п. 6 ст. 32 КПК України прокурором у кримінально­му процесі є Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міста Києва, районний.міський прокурор, військовий прокурор, транспортний прокурор та інші прокурори, прирівняні до прокурорів областей, районних або міських прокурорів, їх заступники і помічники, прокурори управлінь і відділів прокуратур, які діють у межах своєї компетенції.Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства, прокурор у межах своєї компетенції: вимагає від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинила злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини; скасовує незаконні і не­обгрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання; дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини; доручає ор­ганам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили зло­чини, виконання інших слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, у справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури; бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі у будь-якій справі; санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених КПК.

  Статья в тему:  Когда явка потерпевшего признана судом обязательной

  Прокурор продовжує строки розслідування у випадках і порядку, встановлених ст. 120 КПК; повертає кримінальні справи органам до­судового слідства зі своїми вказівками щодо провадження додатково­го розслідування; вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення найбільш повного і об’єктивного розслідування; усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від дальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при роз­слідуванні справи; порушує кримінальні справи або відмовляє в їх по­рушенні; закриває або зупиняє провадження в кримінальних спра­вах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим у тих випад­ках, коли це передбачено КПК; затверджує обвинувальні висновки (постанови); направляє кримінальні справи до суду. Прокурор, відпо­відно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», вправі порушува­ти кримінальні справи за будь-якими статтями КПК з урахуванням обмежень, установлених ст. 27 КПК. Прокурор вирішує питання про допущення захисника до участі в справі.

  Перевіривши справу з обвинувальним висновком, прокурор або його заступник приймає одне з таких рішень: 1) затверджує обвину­вальний висновок або складає новий обвинувальний висновок; 2) по­вертає справу органові дізнання або слідчому із своїми письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування; 3) закриває справу, склавши про це постанову.

  Прокурор розглядає та вирішує скарги на дії, бездіяльність та по­станови органів дізнання та слідчих (загальний строк — 3 дні).

  Прокурор розглядає заяви про відвід особи, яка провадить дізнання, та слідчого (ст. 60 КПК). Прокурор у межах своєї компетенції вирішує спори про підслідність (ст. 117 КПК).

  Участь прокурора в судовому засіданні є обов’язковою, крім випад­ків: 1) коли розглядаються справи про злочини, передбачені ч. 1 ст. 27 КПК; 2) коли він відмовився від підтримання державного обвинува­чення.

  Прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстан­ції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, — у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції — є суб’єктом подання апеля­ції. До початку розгляду справи в апеляційному суді прокурор має право доповнити, змінити або відкликати її, а також подати свої за­перечення на апеляцію іншого учасника судового розгляду. Поперед­ній розгляд справи здійснюється в судовому засіданні суддею одноосо­бово з обов’язковою участю прокурора. Прокурор бере участь у засі­данні суду апеляційної інстанції.

  Прокурор має повноваження на внесення касаційного подання. Прокурор бере участь у розгляді справи у порядку касаційного прова­дження.

  Подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обста­винами мають право приносити Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, прокурор міст Києва чи Севастополя, військовий прокурор (на правах прокурора області). Клопотання про перегляд судового рішення з під­стави неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення вправі подавати засудже­ний, його захисник чи законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касаційної ін­станції, Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севасто­поля, прирівнені до них прокурори та їх заступники в межах їхніх пов­новажень — незалежно від їхньої участі в розгляді справи судом.

  Статья в тему:  На ветеринара который отказывается усыплять животных подали в суд

  Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

  Суд і правосуддя, як спосіб реалізації судової влади

  Судова влада – це діяльність всіх створених у державі судів, яка реалізується з допомогою притаманних їм і законодавчо засобів з метою впливу на поведінку суб’єктів права та суспільні відносини за участю цих суб’єктів

  Для виконання покладеної на неї функції судова влада наділена владними повноваженнями і засобами примусу до виконання прийнятих нею рішень. Зокрема, конституційною засадою судочинства є обов’язковість виконання рішення суду, що вимагає від державних органів, посадових осіб, усіх громадян неухильного підкорення велінню судової влади.

  Судова влада займає особливе місце в системі державної влади. Взаємодія судової влади з іншими гілками влади в Україні здійснюється на основі «механізму стримувань і противаг», який полягає у тому, що органи законодавчої влади впливають на суди, створюючи для них законодавчу базу діяльності. Крім того ВРУ разом із Президентом України беруть участь у формуванні судової системи – призначені суддів. Але суди їм не підлеглі і зазначені органи не вправі контролювати законність вироків та інших судових рішень.

  У свою чергу Конституційний Суд України наглядає за конституційністю законів, прийнятих ВРУ, що має наслідком втрату ними чинності з моменту прийняття.

  Взаємовплив вплив судової влади та органів виконавчої влади проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти органів державного управління; розглядати скарги громадян на незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів управління. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про судоустрій», в Україні створюються адміністративні суди, що розглядатимуть адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами в сфері державного управління ( справи адміністративної юрисдикції).

  Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України, що узгоджується з Головою Верховного Суду України чи головою вищого спеціалізованого суду.

  Власне, головне призначення судової влади – вирішення віднесених законодавством до її компетенції правових конфліктів, які виникли у суспільстві. Тому судова влада в системі державної влади є рівнозначною, рівноправною, паритетною.

  Судова влада функціонує на засадах:

  • Незалежності;
  • Самостійності;
  • Відокремленості;
  • Виключності;
  • Підзаконності.

  Судова влада є незалежною, втручання будь-яких державних органів, посадових осіб в її діяльність є неприпустимим. При вирішенні справ судді керуються внутрішнім переконанням, обґрунтовуючи відповідне рішення доказами поданими сторонами у справі.

  Самостійність судової влади означає:

  • суди нікому не підзвітні і мають для здійснення судових функцій усі необхідні повноваження, якими наділені законом;
  • судові рішення не потребують попередньої згоди чи затвердження будь-якої посадової особи чи державного органу;
  • вирок, рішення, постанова чи ухвала суду, які набрали законної сили є обов’язковими для адресатів, мають для них силу закону і є обов’язкові для виконання на території України;
  • діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури не підміняє діяльність суду, а лише сприяє їй.
  Статья в тему:  Как правильно платить алименты без суда

  Відокремленість судової влади означає те, що суди не входять до будь-якої іншої системи державних органів, займають особливе місце в державному механізмі.

  Виключність судової влади полягає у неможливості делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами.

  Підзаконність судової влади означає те, що у своїй діяльності судді керуються виключно Конституцією та законами України. Підкорення суддів лише законові відбувається на підставі точного виконання ними матеріального і процесуального законодавства. Законами врегульовані компетенція, порядок утворення, структура, функції судів, питання їх кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

  Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникли у державі. Якщо в разі спору з правовідносин має право звернутися до суду, компетенцією якого є розв’язання такого спору і суд не вправі відмовити в розгляді і вирішенні такого спору на підставі лише того, що її вимоги можуть бути розглянуті іншим органом у досудовому порядку.

  Характерною особливістю судової влади є суворо регламентований законом процес, порядок її здійснення.

  Отже, судова влада:

  • здійснює особливий вид державної діяльності (здійснення правосуддя);
  • є незалежною, самостійною, виключною, відокремленою, підзаконною гілкою влади.
  • реалізується за визначеною законом процедурою.

  Суд як орган судової влади, судова система України

  Суд – це конкретний державний орган, юрисдикція якого поширюється на визначене адміністративно-територіальне утворення; структурне утворення Збройних Сил України ( гарнізон, регіон, вид ЗСУ ); спори і справи, що підлягають розгляду судом відповідно до його спеціалізації (система спеціалізованих судів ).

  Судова система побудована за принципом територіальності – вона пристосована до адміністративно – територіального устрою.

  Суди загальної юрисдикції створюються Президентом України за поданням Міністра юстиції України, що узгоджується з Головою Верховного Суду України чи головою вищого спеціалізованого суду. Місцезнаходження і статус суду визначається з урахуванням принципів територіальності і спеціалізації. Кількість суддів у судах визначається Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погоджена з Головою Верховного Суду чи головою вищого спеціалізованого суд, з урахуванням обсягу роботи суду, і в межах витрат, затверджених у Державному бюджеті на утримання судів.

  Будь-який окремо взятий суд є структурною частиною судової системи України.

  Судова система – це сукупність всіх судів, яка об’єднаних у відповідності з їх компетенцією, завданнями і цілями організації та функціонування, побудована на принципі територіальності та спеціалізації та ґрунтується на конституційних засадах правосуддя.

  В Україні діє два види судів – Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, при цьому суди загальної юрисдикції утворюють систему судів, а Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

  Будь –які інші державні і недержавні утворення, в тому числі у назві яких звучить слово “ суд “ ( третейські суди, Міжнародний комерційний арбітраж), не належать до судової системи і органів судової влади.

  Система судів загальної юрисдикції складається з загальних і спеціалізованих судів окремих юрисдикцій.

  Загальні суди – це місцеві суди ( району, району у місті, міські та міськрайонні суди, військові суди гарнізонів ), апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд АРК, військові суди регіонів, апеляційний суд ВМС України, Апеляційний суд України.

  Спеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди. Ці суди окремо становлять підсистему, що входить до системи судів загальної юрисдикції.

  Господарські суди України складаються з місцевих господарських судів (суди АРК, областей, міст Києва та Севастополя), апеляційних господарських судів у відповідних округах ( Указом Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» створено 7 апеляційних господарських судів, серед яких і Львівський апеляційний суд, який поширює свої повноваження на територію Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської. Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей ), Вищого господарського суду.

  Статья в тему:  Как изменился андрей дубровский после суда

  Адміністративні суди складаються з місцевих адміністративних судів у округах, апеляційних адміністративних судів у округах, Вищого адміністративного суду.

  Найвищим судовим органом судів загальної юрисдикції згідно ст. 125 Конституції України є Верховний Суд України.

  Правосуддя як спосіб реалізації судової лади. правосуддя і судочинство

  Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Правосуддя становить основний зміст судової влади і полягає у розгляді судами в судових засіданнях цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, а також справ конституційної юрисдикції і законному, обґрунтованому, справедливому їх вирішенні.

  Правосуддя має місце тоді коли суд повно з’ясував усі істотні обставини справи, правильно застосував закон і постановив законне, обґрунтоване і справедливе судове рішення у справі.

  Правосуддя – це особливий вид державної діяльності , що здійснюється судом на підставі закону, зміст якої становить розгляд і вирішення судових справ з метою забезпечення гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави, а результатом якого є постановлення правосудного судового рішення, яке має загальнообов’язковий характер.

  З точки зору теорії права здійснення правосуддя є правозастосовчою діяльністю, що ґрунтується на суворому дотримані закону, тому вирішення відповідного спору з порушенням закону чи постановлення неправосудного рішення не можна назвати правосуддям. Тому дуже важливим є те щоб суд здійснював правосуддя на засадах верховенства права, забезпечувався захист прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.

  Перелічені завдання суду конкретизовані у відповідному процесуальному законодавстві.

  Наприклад здійснення судом правосуддя у кримінальних справах спрямоване на: викриття осіб, винних у вчиненні злочинів, притягнення до відповідальності та їх справедливе покарання; захист осіб від безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності і засудження невинуватих; охорону прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави, яким злочином заподіяно шкоду.

  Завданням здійснення правосуддя у цивільних і господарських справах є охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб – учасників цивільних і господарських правовідносин.

  Поняття судової влади значно ширше поняття правосуддя, тому що судова влада проявляється в багатьох інших діях суду. Так, — наприклад усі суди і судові структури зобов’язані узагальнювати судову практику й аналізувати судову статистику. На основі таких узагальнень Пленум Верховного Суду України приймає керівні роз’яснення з питань застосування законодавства обов’язкові для виконання усіма судами загальної юрисдикції. Надалі Пленум контролює виконання судами цих постанов. (згадати про окремі ухвали суду).

  Усі зазначені вище і багато інших повноважень суду є проявом судової влади, але виходить за рамки правосуддя.

  Судочинство – це діяльність судів щодо розгляду і вирішення справ, віднесених до їхньої компетенції, а також дії інших суб’єктів, які реалізують свої права та обов’язки, вступаючи у процесуальні відносини із судом. Залежно від характеру матеріальних правовідносин з приводу яких виник спір судочинство є: конституційне, цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне.

  Отже, правосуддя здійснюється:

  • суб’єктом його здійснення є лише суд;
  • правосуддя здійснюється іменем держави;
  • його сутність полягає у розгляді і вирішенні цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ у формі судових засідань за участю сторін та інших учасників процесу, який проводиться на засадах змагальності.
  • правосуддя здійснюється в чіткій процесуальній формі;
  • правосуддя здійснюється з пріоритетом судової підвідомчості (роз’яснити).

  Источники:

  http://um.co.ua/8/8-2/8-236853.html

  http://pravolib.pp.ua/sud-kak-organ-23387.html

  http://ibl.pp.ua/4/037030.html

  http://studopedia.su/16_4054_sud-yak-organ-pravosuddya-povnovazhennya-sudu-sklad-sudu-za-diyuchim-zakonodavstvom.html

  http://osvita.ua/vnz/reports/law/9622/

 • Ссылка на основную публикацию
  Статьи c упоминанием слов:
  Adblock
  detector