0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ухвали суду якими закінчено розгляд справи

Содержание

Перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами в цивільному процесі

Зміст

 • 1 Нормативна база
 • 2 Випадки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 • 3 Рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами
  • 3.1 Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (строки звернення)
  • 3.2 Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами (строки звернення)
  • 3.3 Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:
 • 4 Особи, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
 • 5 Суди, що здійснюють перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 • 6 Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами
 • 7 Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
 • 8 Форма та зміст судового рішення про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами

Нормативна база

Випадки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Перегляд рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними обставинами є особливим видом провадження в цивільному судочинстві. На відміну від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого перегляду є не недоліки розгляду справи судом (незаконність та (або) необґрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники розгляду справи не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду дані про неї, а також встановлення неконституційності нормативно-правового акту, встановлення порушення міжнародних зобов’язань. Тобто перегляд справи за нововиявленими або виключними обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.
Порядок перегляду рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними обставинами регламентується гл. 3 розд. V Цивільного-процесуального кодексу України.

Рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами

Згідно з ч. 1 ст. 423 ЦПК України за нововиявленими або виключними обставинами можуть бути переглянуті рішення, постанови або ухвали, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили.

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (строки звернення)

 • істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
Статья в тему:  В какой суд подают на развод

(строк звернення з заявою — протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення (але не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили))

 • встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі; br>

(строк звернення з заявою — протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав законної сили (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.

(строк звернення з заявою — протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду(але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили)).

Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами (строки звернення)

 • встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане;

(строк звернення з заявою — протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;

(строк звернення з заявою — не пізніше тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про набуття рішенням статусу остаточного(але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

(строк звернення з заявою — протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили)).

Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:

 1. переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
 2. докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.

Особи, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Право подавати заяву про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами мають сторони та інші особи, які беруть участь у справі.

Згідно з положеннями ст. 56 та ч. 4 ст. 57 ЦПК України право звертатися до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами має також прокурор, незалежно від того, чи брав участь у справі, якщо він діє в інтересах осіб, що брали участь у розгляді справи.

На звернення із заявою про перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами також має право правонаступник особи, що брала участь у справі, у разі якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво.

Суди, що здійснюють перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до вимог ст. 425 ЦПК України рішення, постанова або ухвала суду переглядаються за нововиявленими або виключними обставинами судом першої інстанції, який ухвалив рішення, постановив ухвалу, або судом апеляційної чи касаційної інстанції, який змінив або ухвалив нове судове рішення.
Перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.

Статья в тему:  Как найти дело в мировом суде

Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами

Згідно з вимогами ст. 426 ЦПК України заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ЦПК України щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.
У заяві зазначаються:

 • 1) найменування суду, якому адресується заява;
 • 2) ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
 • 3) інші учасники справи;
 • 4) дата ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву;
 • 5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
 • 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.

До заяви також додаються:

 • копії заяви відповідно до кількості учасників справи;
 • документ про сплату судового збору;
 • докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;
 • документ, що підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, — якщо заява підписана таким представником;
 • клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи;
 • клопотання про його поновлення.

За подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами судовий збір не сплачується. (абз. 8 ч. 3 статті 426 ЦПК України)

Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до ч. 1 ст. 429 ЦПК України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами розглядається у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.
У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.
За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може (ч. 3 ст. 429 ЦПК України):

 • відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;
 • задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;
 • скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення а нововиявленими або виключними обставинами проводиться в одному провадженні зі справою, в якій ухвалене зазначене судове рішення. При цьому слід керуватися тим, що при перегляді справи а нововиявленими або виключними нововиявленими обставинами суд розглядає не нову справу з нових правовідносин, а переглядає вже сформовану справу з урахуванням вже встановлених судом обставин.

Форма та зміст судового рішення про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до ч. 4 ст. 429 ЦПК України у разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу.

У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення та скасування судового рішення суд:

 • ухвалює рішення — якщо переглядалося рішення суду;
 • постановляє ухвалу — якщо переглядалася ухвала суду;
 • приймає постанову — якщо переглядалася постанова.

Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 423 ЦПК України, приймає постанову. Відповідно до ст. 429 ЦПК України судове рішення, прийняте за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, видається або надсилається учасникам справи у порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.
Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах.

Статья в тему:  Николай ефименко когда суд йошкар-ола официальный сайт

Ухвали суду якими закінчено розгляд справи

Глава 3. Перегляд судових рішень за ново виявленими або виключними обставинами

Стаття 423. Підстави перегляду

Рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі;

скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.

Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є:

встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане;

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;

встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:

переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;

докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.

Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:

з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 423 цього Кодексу,  учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;

з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 423 цього Кодексу,  учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав законної сили;

з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 423 цього Кодексу,  учасниками справи протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 423 цього Кодексу,  учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;

з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу,  особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного;

Статья в тему:  Когда суд выносит определение а когда решение

з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 423 цього Кодексу,  учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили.

З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:

з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 423 цього Кодексу,  не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;

з підстав, визначених пунктами 23 частини другої та частиною третьою статті 423 цього Кодексу,  не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Строки, визначені в частині другій цієї статті, не можуть бути поновлені.

Стаття 425. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 423 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення.

Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення.

Заява про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.

Стаття 426. Форма і зміст заяви

Заяви про перегляд судових рішень суду за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.

У заяві зазначаються:

найменування суду, якому адресується заява;

ім’я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;

інші учасники справи;

дата ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву;

нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;

посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.

До заяви додаються:

копії заяви відповідно до кількості учасників справи;

документ про сплату судового збору;

докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;

документ, що підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву,  якщо заява підписана таким представником;

клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, 

разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу;

у разі пропуску строку на подання заяви  клопотання про його поновлення.

За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

Стаття 427. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається судді або колегії суддів, які визначаються у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.

Протягом п’яти днів після надходження заяви до суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її відповідність вимогам статті 426 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 426 цього Кодексу, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу.

Відкривши провадження за нововиявленими або виключними обставинами, суддя (суддя-доповідач) надсилає учасникам справи копії заяви про перегляд і призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє учасників справи.

Якщо в заяві міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя (суддя-доповідач) невідкладно після відкриття провадження у справі постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Статья в тему:  К какому суду относится адрес тюмень

Стаття 428. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може відмовитися від такої заяви до початку розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про що постановляє ухвалу.

У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами інші учасники справи можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, не може повторно звертатися до суду із такою самою заявою на тих самих підставах.

Стаття 429. Розгляд заяви

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

Справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження, у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може:

відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;

задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;

скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.

У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 423 цього Кодексу, та скасування судового рішення, що переглядається, суд:

ухвалює рішення  якщо переглядалося рішення суду;

постановляє ухвалу  якщо переглядалася ухвала суду;

приймає постанову  якщо переглядалася постанова.

Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 423 цього Кодексу, приймає постанову.

Судове рішення, прийняте за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, видається або надсилається учасникам справи у порядку, передбаченому статтею 272 цього Кодексу.

З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.

Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах.

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма — Стаття 209 Цивільно-процесуального кодексу

1. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.

2. Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду — суддями, які розглядали справу.

3. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Проголошені вступна і резолютивна частини рішення мають бути підписані всім складом суду і приєднані до справи.

Статья в тему:  Какие дела подсудны областному суду

4. Ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

5. Ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання.

6. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

7. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, а також порядок їх оголошення чітко врегульовані цивільним процесуальним законодавством, яке встановлює комплекс процесуальних дій, направлених на досягнення даної мети, і послідовність їх здійснення.

Рішення суду ухвалюється іменем України, завдяки чому воно сприймається як воля держави.

Відповідно до ч. 1 даної статті суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду. Тому відразу після судових дебатів, як вказано в ст. 195 ЦПК, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Рішення суду може бути ухвалене тільки суддею або суддями, які входили до складу суду у даній справі, при суворому дотриманні таємниці нарадчої кімнати, на чому був зроблений акцент в п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 29.12.1976 р. «Про судове рішення» зі змінами і доповнення-ми, внесеними постановами Пленуму Верховного Суду України № 4 від 24.04.1981 р., № 13 від 25.12.1992 р., та № 15 від 25.05.1998 р.

Правила ч. З цієї статті повинні застосовуватися тільки у виняткових випадках, коли у зв’язку зі складністю справи складання мотивованого рішення вимагає багато часу. У такому разі, складання повного рішення може бути відкладене на термін не більше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи. За відсутності вищезгаданих обставин суд повинен ухвалити мотивоване рішення і проголосити його в тому самому засіданні, в якому закінчений розгляд справи.

Якщо складання мотивованого рішення відкладається, його вступну і ре-золютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Проголошені вступна і резолютивна частини рішення підписуються суддею, а при колегіальному розгляді справи — всім складом суду і залучаються до справи.

Ухвали суду залежно від порядку їх постановлення поділяються на два види. Перший вид — це ухвали, які оформляються у вигляді окремого процесуального документа, зміст якого визначений ч. 1 ст. 210 ЦПК. Такі ухвали вирішуються судом в нарадчій кімнаті і підписуються суддею (суддями) і

долучаються до справи. Такими є більшість ухвал суду. Другий вид ухвал — це так звані журнальні ухвали, які постановляються судом щодо деяких не-складних питань не виходячи до нарадчої кімнати і заносяться в журнал су-дового засідання. Шляхом постановлення таких ухвал судом вирішуються, наприклад, питання, що стосуються долучення до справи письмових і речових доказів, виклику свідків, визначення порядку з’ясування обставин справи і дослідження доказів тощо.

Всі ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді. При цьому слід мати на увазі, що виправлення в тексті судових рішень можливі тільки до їх проголошення. Після цього вносити виправлення в текст судових рішень можна тільки в порядку, встановленому ст. 219 ЦПК України.

Стаття 361. Підстави перегляду

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

Статья в тему:  Чем отличается суд мед эксперт от криминалиста

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали, що підлягають перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України неконститу ційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

1. Ця стаття встановлює можливість перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду в цивільних справах, що набрали законної сили, а також судового наказу.

2. Сутність даного виду перегляду зводиться до таких основних особливостей.

Перегляд у зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами — це один з інститутів цивільного процесуального права. Норми права, об’єднані у главу 4 розділу V ЦПК, регулюють суспільні відносини між судом і учасниками справи при перегляді судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами — це особливий, винятковий вид перегляду, який має низку подібних ознак і відмінностей порівняно з попередніми переглядами. У цьому виді перегляду своєрідно вирішуються питання про підстави перегляду, органи перегляду, порядок і наслідки перегляду тощо (див.

3. Дана стаття передбачає чотири підстави перегляду рішень, ухвал і судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставина ми:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику. Слід враховувати, що це мають бути:

а) обставини, факти, а не докази (в останньому випадку необ хідний перегляд у касаційному порядку);

б) істотні обставини, тобто такі, що якби вони були відомі при розгляді справи, то суд ухвалив би принципово інше рішення;

в) нововиявлені, а не нові обставини (в останньому випадку можна подати новий позов);

г) нововиявлені, а не такі, що змінилися, обставини (також но вий позов).

Ці ознаки характерні не тільки для першої підстави, а й для інших трьох, тобто вони є загальними для всіх підстав ознаками;

2) завідомо неправдиві показання свідків, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення. Поряд із загальними ознаками для даної підстави характерним є те, що ці обставини мають бути підтверджені вироком суду, який набрав законної сили, по кримінальній справі про засудження свідка, експерта, перекладача та ін. Новий ЦПК відрізняється від ЦПК 1963 року тим, що стаття, яка коментується, не містить такої підстави, як злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи, встановлені вироком суду, що набрав законної сили. Але стверджувати, що тепер такі підстави взагалі не можуть бути мотивом перегляду у цьому порядку рішень, ухвал та судових наказів, як уявляється, не можна, оскільки злочинні дії, як правило, тягнуть за собою фальшивість документів або речових доказів;

3) скасування рішення, ухвали, постанови суду, що послужили підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали. Спеціальною ознакою для даної підстави є наявність відповідного акта, який скасовує преюдиційний документ;

4) визнання неконституційним закону, який був застосований судом при вирішенні справи. Так, наприклад, рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2001 від 23 травня 2001 р. визнані неконституційними ряд абзаців ст. 2483 ЦПК (1963 p.). Отже, об’єктом перегляду в зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути рішення, ухвали судів, постановлені раніше по цій категорії цивільних справ. Додаткова умова перегляду судового рішення з цієї підстави зводиться до того, що вона діє тоді, коли рішення суду ще не виконане.

Статья в тему:  Как затянуть суд по лишению прав украина

Стаття 361. Підстави перегляду

1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами.

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

1. Перегляд рішення за нововиявленими обставинами – це факультативна стадія цивільного процесу під час якої суд, який ухвалив судове рішення, після набрання ним законної сили, переглядає його з ініціативи осіб, які брали участь у справі у зв‘язку із виявленням істотних обставин, що існували але не були їм відомі на час вирішення справи.

2. Під нововиявленою обставиною мається на увазі фактична обставина, яка має істотне значення і яка об’єктивно існувала на час розгляду справи, але не була і не могла бути відома усім особам, які брали участь у справі та суду.

Прикладом такої обставини може бути виявлення заповіту після судового поділу майна в порядку спадкування за законом, виявлення факту, що одна з сторін була недієздатною на час розгляду справи, встановлення факту недійсності угоди чи актового запису, недійсність розірваного судом шлюбу.

Нова обставина, що з’явилася або змінилася після розгляду справи не є підставою для перегляду справи в порядку встановленому ст.361-366 ЦПК. Наприклад погіршення майнового стану відповідача після винесення рішення про стягнення з нього аліментів у твердій грошовій сумі є підставою для пред’явлення позову про зниження розміру платежів, а не для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами.

Нововиявлені обставини – це факти від, яких залежить виникнення, зміна чи припинення прав і обов’язків осіб, що беруть участь у справі.

Не вважаються нововиявленими обставинами нові докази, які виявлені після постанвлення рішення суду. Так, 30 жовтня 1997 р. Сумським обласним судом у справі за позовом Л. Ж. і Л. А. до Полтавського обласного управління юстиції, управління капітального будівництва Полтавського міського виконавчого комітету, Х., С. і Н. про оскарження дій судового виконавця, витребування майна та відшкодування шкоди було постановлено рішення, що набрало законної сили.

У грудні 1998 р. Л. Ж. і Л. А. звернулись до суду із заявою про перегляд зазначеного рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Заявники посилались на те, що в жовтні 1998 р. при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи їм стало відомо про існування переліку майна їх сім’ї, яке станом на 19 липня 1997 р. зберігалось у квартирі в м. Полтаві. Оскільки згаданий перелік судом при вирішенні спору не досліджувався, заявники вважали цю обставину підставою для перегляду рішення суду згідно з п. 1 ч. 2 ст. 343 ЦПК

Ухвалою Сумського обласного суду від 31 грудня 1998 р. заяву Л. Ж. та Л. А. відхилено у зв’язку з її необгрунтованістю.

У скарзі, поданій у касаційному порядку, Л. Ж. і Л. А. просили зазначену ухвалу скасувати як незаконну та необгрунтовану, а їх заяву направити в суд для розгляду по суті. Судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України залишила скаргу без задоволення з таких підстав.

Статья в тему:  Как в средние века назывался специальный церковный суд

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 343 ЦПК підставою для перегляду рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові.

Відмовляючи в задоволенні заяви, суд правильно виходив із того, що поданий заявниками документ за своєю правовою природою може бути доказом у справі, а не фактом, що може бути визнаний істотною обставиною, яка дає підстави для перегляду судового рішення. Крім того, про існування згаданого переліку майна було відомо при розгляді справи по суті, що підтверджується змістом наявної в її матеріалах заяви зазначеного управління міського виконавчого комітету від 31 липня 1997 р. № 12-62/697. Саме в цій заяві наведено перелік майна, яке не перелічено в акті опису від 10 листопада 1994 р., однак включено до переліку від 19 липня 1997 р.

За таких обставин обласний суд обгрунтовано відхилив відповідно до вимог гл. 43 ЦПК заяву Л. Ж. та Л. А. про перегляд рішення цього ж суду від 30 жовтня 1997 р.

У касаційній скарзі наведено доводи, що грунтуються на неправильному розумінні нововиявлених обставин, у зв’язку з чим судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України визнала їх безпідставними. Керуючись статтями 326, 310, 311 ЦПК, вона залишила скаргу без задоволення, а ухвалу Сумського обласного суду — без зміни.[112]

3. Предметом перегляду справи за нововиявленими обставинами, як правило, є рішення суду першої інстанції. Може бути також переглянуто ухвалу суду про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Всі решта ухвали суду першої інстанції не є предметом перегляду справи за нововиявленими обставинами, оскільки закріплені у них висновки суду не носять незворотнього характеру і суд вправі сам коректувати їх у процесі розгляду справи без попереднього скасування ухвали.

Предметом перегляду справи за нововиявленими обставинами також є рішення або ухвали суду вищої інстанції. Тут також маються на увазі лише такі акти, якими завершується провадження у справі тобто рішення суду у справі, ухвали про залишення заяви без розгляду, про припинення провадження у справі, нові рішення вищестоящих судів, які виносяться по суті справи, без передачі справи на новий розгляд. Переглядати ухвалу про передачу справи на повторний розгляд не має смислу, оскільки воно не перешкоджає можливості розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Переглянути за нововиявленими обставинами можна також судовий наказ.

4. Закон вимагає, щоб судочинство здійснювалося у чіткій відповідності до норм процесуального права. Будь яке суттєве відступлення від цих норм призводить до необгрунтованості рішення. Особливо велику шкоду правосуддю наносять злочинні дії осіб, що беруть участь у справі. У таких випадках рішення суду повністю дискредитується як акт правосуддя. Його необхідно анулювати, а справу розглянути знову.

Слід зазначити, що підстави перелічені у п.2, ч.2 даної статті (завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, завідомо неправильний висновок експерта) можуть стати підставами для перегляду справи за нововиявленими обставинами лише, якщо такі неправомірні дії учасників судового процесу встановлені вироком суду, що набрав законної сили. Тобто неправомірність їхніх дій, при розгляді справи щодо якої подано заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, повинна бути предметом самостійного розгляду у кримінальному судочинстві і злочинність їхніх дій повинна бути доведена у судовому засіданні і підтверджена вироком суду.

До винесення остаточного вироку по справі щодо винних дій вищезазначених осіб і набрання ним законної сили, ніхто не в праві звертатись з заявою про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами по даній підставі.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.1981 р. “Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили” у випадках, коли відносно особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння провадження, у кримінальній справі в силу закону не може бути закінчене постановленням вироку (за спливом строків давності, внаслідок акта амністії, помилування, недосягнення віку кримінальної відповідальності, у зв’язку із смертю), на підтвердження наявності вказаних обставин суд може врахувати постанову слідчих органів по результатам розслідування проведеного в порядку кримінального судочинства, якщо вона винесена у суворій відповідності з законом.

Статья в тему:  Стих суд божий не такой как человечий

Будь які інші акти, наприклад постанови пркурора, слідчого, органу дізнання не створюють підстав для перегляду цивільної справи.

5. У п.2. ч.2 статті 361 ЦПК також передбачено таку підставу для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами як фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення. Така фальшивість документів або речових доказів також повинна бути встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Фальшивість даних документів або речових доказів може бути підставою для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами лише у тому випадку, якщо ці докази і документи були прийняті судом до уваги і стали основою для прийняття ним певного рішення. Тобто якщо сфальсифікованим було визнано документ або доказ, який хоч і подавався до суду у справі, але він безпосередньо не потягнув за собою ухвалення судом певного рішення або наприклад був визнаний судом неналежним чи недопустимим, то у випадку визнання його сфальсифікованим немає підстав для перегляду рішення.

6. Деколи у зв’язку з обов’язковістю актів правосуддя вирішення спору грунтується на рішенні, ухвалі чи постанові суду, винесеними в іншій справі. Так, наприклад при розгляді регресного позову власника джерела підвищеної небезпеки до водія автомобіля про компенсацію шкоди, нанесеної транспортною аварією, суд не встановлює знову обставини нещасного випадку, а виходить з рішення, що було винесено при розгляді справи за позовом потерпілого до власника джерела підвищеної небезпеки, у якій водій брав участь як третя особа на стороні відповідача. У даному і подібних випадках скасування першого рішення буде позбавляти наступне рішення його основи і обумовить необхідність перегляду справи по регресному позову за нововиявленими обставинами.

Слід мати на увазі, що скасування такого акта (рішення, ухвали суду) може бути визнано нововиявленою обставиною лише у тому випадку, коли суд обгрунтовував дане судове рішення цим актом чи виходив з вказаного акта, не посилаючись прямо на нього і якщо вже прийнято новий акт, за змістом протилежний скасованому або коли саме скасування акта означає протилежне вирішення питання.

7. У пункті четвертому частини другої коментованої статті вказана така підстава для перегляду справи як встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону чи іншого правового акту, іх частини, який був застосований судом при вирішенні справи. Якщо сам закон, на підставі якого була вирішена справа по суті є неконституційним, то і рішення суду не відповідає вимогам законності, а тому не може виконуватися і повинно бути переглянуте. Дана обставина є підставою для перегляду справи, якщо оспорюване рішення ще не виконане.

8. Заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення або ухвали суду, що набрали законної сили, реєструється в обліково-статистичній картці на заяву про перегляд рішення (ухвали) за нововиявленими обставинами (додаток 13) та в алфавітному покажчику цивільних справ. Про надходження такої заяви робиться відмітка у відповідній обліково-статистичній картці на справу, судове рішення в якій переглядається. Матеріали щодо розгляду таких заяв підшиваються до відповідної цивільної справи і зберігаються в ній.

Источники:

http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96

http://www.sites.google.com/site/odessit2010/uridiceskaa-pomos/obrazcy-processualnyh-dokumentov/glava-3-pereglad-sudovih-risen-za-novo-viavlenimi-abo-viklucnimi-obstavinami-cpk

http://juristoff.com/resyrsi/kz/tsivilno-protsesualnij-kodeks/12218-poryadok-uxvalennya-rishen-ta-postanovlennya-uxval-jix-forma-stattya-209-civilno-procesualnogo-kodeksu

http://jurisprudence.club/ugolovno-protsessualnoe-uchebnik/stattya-361-pidstavi.html

http://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/stattya-361-pidstavi-57169.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector