1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В яких випадках опіка встановлюється судом

Органи опіки та піклування Гатненської сільської ради

Опіка та піклування над дітьми в Україні — влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного кодексу України).

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини, яка знаходяться під їх опікою, піклуванням.

Опікуни, піклувальники зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти, двічі на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічного.

Оформлення над дитиною опіки та піклування, права та обов’язки опікунів, піклувальників регулюються Сімейним і Цивільним кодексами України. Сімейний кодекс містить положення щодо оформлення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, Цивільний кодекс визначає ці питання більш широко, враховуючи потребу захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних громадян.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування — над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування встановлюється органами опіки та піклування або судом.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 13 січня 2005 року № 2342-IV) органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на служби у справах дітей.

Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна, піклувальника враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини (Сімейний кодекс, стаття 244). Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном, піклувальником.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається: •її родичам незалежно від місця їх проживання; •особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування. Не може бути опікуном, піклувальником особа, яка зловживає алкоголем, наркотичними засобами, позбавлена батьківських прав, а також інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Якщо дитина постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, то відповідно до статті 245 Сімейного кодексу України функції опікуна та піклувальника щодо неї здійснюються адміністрацією закладу.

Статья в тему:  Как проверить оплату госпошлины в суд

Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. За такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника. Дитина, яка виховується в сім’ї, має право на захист від зловживань з боку опікуна, піклувальника.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (з 01.01.2009 року).

До прав опікунів, піклувальників віднесено самостійне визначення методів виховання дитини, причому це право обмежене — відповідно до статті 249 Сімейного кодексу України має також враховуватися думка дитини й рекомендації органу опіки та піклування.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою оформлено опіку, піклування, покладається на органи опіки та піклування.

Звільнення опікуна або піклувальника здійснюється рішенням органу опіки та піклування за його бажанням або в разі невиконання ним своїх обов’язків, при влаштуванні вихованця до державного закладу або коли стосунки між вихователем та вихованцем не дозволяють здійснювати піклування.

У випадку невиконання опікунами, піклувальниками обов’язків і за умови настання тяжких наслідків винні особи несуть кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 250 Сімейного кодексу України опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України (статті 76, 77).

Опіка припиняється у разі:

  • передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);
  • досягнення підопічним 14 років У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.
  • смерті опікуна або підопічного.

Піклування припиняється у разі:

  • досягнення фізичною особою повноліття;
  • реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
  • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
  • смерті піклувальника або підопічного.

ЗАКОНОДАВСТВО, що регулює питання опіки та піклування — Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV. В новій редакція від 28.02.2019.

витяг)) Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

Стаття 55. Завдання опіки та піклування

1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Стаття 56. Орган опіки та піклування

Стаття 57. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування

1. Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування.

Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка

Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування

Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування

Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування

1. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника

2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

3. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою.

Статья в тему:  Как вернуть судебный сбор по решению суда

4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.

5. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.

Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.

Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника

1. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування.

Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі

1. Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.

Стаття 67. Права та обов’язки опікуна

1. Опікун зобов’язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.

Опікун малолітньої особи зобов’язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.

2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

3. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

4. Опікун зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун

1. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички.

2. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов’язуватися від його імені порукою.

Стаття 69. Права та обов’язки піклувальника

1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов’язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.

Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов’язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.

2. Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до статей 32 та 37 цього Кодексу.

3. Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

1. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички.

Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів, передбачених частиною першою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Статья в тему:  Срок за который суд вправе взыскать алименты за прошедший период за

Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку

1. Опікун зобов’язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.

2. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.

4. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі.

Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов’язків

1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 74. Опіка над майном

1. Якщо у особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є майно, що знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється органом опіки та піклування за місцезнаходженням майна.

Опіка над майном встановлюється також в інших випадках, встановлених законом.

Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника

3. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов’язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту.

Стаття 76. Припинення опіки

1. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам).

2. Опіка припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років. У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

3. Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Встановлення та припинення опіки (піклування)

Опіка та піклування — це система заходів, спрямованих на забезпечення особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

У яких випадках встановлюється опіка (піклування) ?

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Опіці підлягає дитина, яка не досягла 14 років, а піклуванню – від 14 до 18 років.

Опіка (піклування) над неповнолітніми (малолітніми) дітьми, встановлюється, якщо батьки: померли, невідомо їх місцезнаходження, визнані в судовому порядку безвісно відсутніми або померлими.

Опіка також встановлюється над повнолітньою особою, яка визнана у судовому порядку недієздатною через нездатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними внаслідок хронічного стійкого психічного розладу.

Чи можливе встановлення опіки (піклування) за життя батьків неповнолітніх ?

Опіку (піклування) може бути встановлено і за життя батьків неповнолітніх (малолітніх) дітей у випадках, коли батьки:

— судом позбавлені и батьківських прав або прийнято рішення про відібрання дитини і передачу її під опіку, незалежно від того, позбавлені вони батьківських прав чи ні, оскільки перебування з ними небезпечне для життя дитини;

— визнані в судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними (психічно хворі, розумово відсталі або перебувають у приватному стаціонарному лікуванні в лікувально-профілактичному закладі чи на державному утриманні і будинках-інтернатах);

Статья в тему:  Как полиция и суды в россии в опасные банды превратились

— понад 6 місяців не можуть займатися вихованням своїх дітей (засуджені до позбавлення волі на тривалий час, за станом здоров’я і інваліди І-ІІ груп;

— понад 6 місяців не проживають разом з дитиною та без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги та турботи або підкинули (залишили) дитину і це підтверджено відповідними актами, складеними органами внутрішніх справ;

— відмовились від дітей у встановленому законом порядку;

— виїхали на постійне місце проживання або постійне місце роботи за кордон чи перебувають у довготривалому відрядженні;

— перебувають під слідством.

Хто відповідальний за здійснення опіки та піклування ?

Згідно зі ст. 56 Цивільного кодексу України органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки щодо забезпечення прав та ін­тересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, вста­новлюються законом.

Безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування покладається у межах їх компетенції на відповідні відділи і управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад. У селищах і селах справами опіки і піклування безпосередньо відають виконавчі комітети сільських і селищних рад.

Ведення справ з опіки і піклування щодо неповнолітніх здійснюється органами в справах сім’ї та молоді та службою в справах неповнолітніх. Органи освіти здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та передачі дітей — сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних профілів, на усиновлення, під опіку (піклування). Щодо осіб, визнаних судом недієздатними чи обмежено дієздатними ведення справ покладено на відділи охорони здоров’я. Щодо дорослих дієздатних осіб, що потребують піклування за станом здоров’я — на органи соціального захисту населення. Ці відділи виконують усю підготовчу роботу, пов’язану з призначенням опіки (піклування), здійснюють організаційні і контрольні функції.

Процедура встановлення та припинення опіки та піклування над повнолітньою особою

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, яка страждає на психічний розлад, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, може бути подана членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом. Аналогічно заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім’ї, близькими родичами незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.

Рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання її недієздатною після набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування. Таке рішення є підставою для призначення фізичної особи, яка обмежена у цивільній дієздатності, піклувальника, а недієздатній фізичній особі — опікуна.

Рішення про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи відбувається за заявою самої фізичної особи її піклувальника, членів сім’ї або органу опіки та піклування. Якщо фізична особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною, видужала, або ж її психічний стан значно поліпшився, то за заявою її опікуна, органу опіки та піклування та на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи суд своїм рішенням скасовує рішення про визнання фізичної особи недієздатною та поновлює її цивільну дієздатність.

Процедура встановлення та припинення опіки та піклування над неповнолітньою особою

Щодо встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над неповнолітньою дитиною, судова процедура встановлення опіки чи піклування можлива лише у випадку, якщо підставою для встановлення опіки та піклування є справа у провадженні суду, в процесі розгляду якої стало відомо про наявність дитини, яка залишилась без батьківського піклування. У таких випадках встановлення опіки чи піклування здійснюється у тому ж провадженні . У всіх інших випадках опіка та піклування встановлюються органами опіки та піклування.

Статья в тему:  Как рассчитать госпошлину в суд при разделе имущества

Підставою для припинення опіки є передача малолітньої дитини до компетенції органу, а саме органу опіки та піклування . який приймає відповідне рішення про припинення опіки, або суду.

Важливо знати

Підставою для припинення опіки є досягнення дитиною 15 років. У цьому випадку опіка автоматично перетворюється на піклування, і опікун без додаткового рішення стає піклувальником з відповідними правами та обов’язками.

Піклування припиняється відповідно до підстав, визначених у ст. 77 Цивільного кодексу України. Зокрема такими підставами є :

досягнення фізичною особою повноліття;

реєстрація шлюбу неповнолітньої особи;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

— поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Додатковими підставами для припинення опіки є смерть опікуна або підопічного.

Опіка і піклування над дітьми

Опіка і піклування — форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх ут­римання, виховання і навчання, а також для захисту їх прав та інтересів. Таким чином, опіка, піклування встанов­люється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Опіка встановлюється над дити­ною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування — над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Норми, які регулюють правовідносини в зазначеній сфері, закріплені в чинному законодавстві України, а саме: у главі 19 «Опіка та піклування над дітьми» Сімейного ко­дексу України, у главі 6 «Опіка та піклування» Цивільного кодексу України, у Законі України «Про охорону дитин­ства», Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, поз­бавлених батьківської опіки».

До того ж, з метою виконання заходів щодо поліпшен­ня становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки, спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці й соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88 були затверджені Правила опіки й піклування.

Опіка (піклування) над дітьми встановлюється, якщо батьки: померли, невідомі, визнані в судовому порядку безвісно відсутніми або померлими. Опіка (піклування) може бути встановлена й за життя батьків дітей у випад­ках, коли батьки:

— судом позбавлені батьківських прав або ухвалено рішення про відібрання дитини й передачу її під опіку не­залежно від того, позбавлені вони батьківських чи прав ні, оскільки перебування з ними небезпечне для життя дити­ни;

— визнані у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними (психічно хворими, розумово відсталими або перебувають на тривалому стаціонарно­му лікуванні в лікувально-профілактичній установі або на державному втримуванні в будинках-інтернатах);

— понад шість місяців не можуть займатися вихован­ням своїх дітей (засуджені до позбавлення волі на трива­лий час за здійснення злочину, за станом здоров’я (інваліди І — II групи) і т.п.);

Статья в тему:  Выездной суд как по-английски

— понад шість місяців не проживають разом з дити­ною й без поважних причин не беруть участі в її вихо­ванні й утриманні, не проявляють до дитини батьків­ської уваги й турботи або підкинули (залишили) дитину, і це підтверджено відповідними актами, складе­ними органами внутрішніх справ;

— відмовилися від дітей у встановленому законом по­рядку;

— виїхали на постійне місце проживання або на постійне місце роботи за кордон або перебувають у три­валому відрядженні;

— перебувають під слідством.

Опіка (піклування) установлюється за місцем прожи­вання особи, що підлягає опіці (піклуванню), або за місцем проживання опікуна (піклувальника).

Рішення про встановлення опіки (піклування) повинне бути прийняте не пізніше місячного строку з моменту, ко­ли відповідному органу опіки й піклування стало відомо про необхідність установлення опіки або піклування.

Для безпосереднього здійснення опіки й піклування органами опіки й піклування призначається опікун або піклувальник. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа. При призна­ченні опікуна (піклувальника) беруться до уваги мож­ливість виконувати опікунські обов’язки, відносини між опікуном (піклувальником) і підопічним. Опікун або піклувальник призначається лише з їхньої згоди й, як правило, із числа родичів або близьких підопічному осіб.

Переважне право серед кількох людей, які бажають ста­ти опікунами або піклувальниками над дитиною, надаєть­ся; родичам дитини незалежно від місця їхнього прожи­вання, особам, у сім’ї яких проживає дитина під час виник­нення підстав щодо встановлення опіки або піклування. При досягненні дитиною десятилітнього віку враховуються її побажання.

Опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які: не досягли 18 років, визнані у встановленому поряд­ку недієздатними або обмежено дієздатними, перебува­ють на обліку або лікуються в психоневрологічних і нар­кологічних установах, раніше були опікунами або піклувальниками й з їхньої вини опіка (піклування) бу­ли припинені, позбавлені батьківських прав, інтереси яких суперечать інтересам осіб, які підлягають опіці або піклуванню, засуджені за здійснення тяжкого злочину.

Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладають­ся на адміністрацію цих закладів.

Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право:

— на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

— на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;

— на збереження права користування житлом, у яко­му вона проживала до встановлення опіки або піклуван­ня. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання відповідно до закону;

— на захист від зловживань з боку опікуна або піклу­вальника.

Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціаль­них виплат, призначених дитині відповідно до законів Ук­раїни, а також права власності дитини на ці виплати.

Опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дити­ну, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, ду­ховний розвиток, забезпечити одержання дитиною пов­ної загальної середньої освіти. Ці особи мають право самостійно визначати способи виховання дитини з ура­хуванням її думки і рекомендацій органу опіки та піклу­вання. Вони також вправі вимагати повернення дитини від будь — якої особи, яка тримає її у себе не на підставі за­кону або рішення суду.

Статья в тему:  Сколько времени суд рассматривает ходатайство

Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника визначені у Цивільному кодексі України, зокрема в ст. 67 та 69.

Права та обов’язки опікуна:

Опікун зобов’язаний дбати про підопічного, про ство­рення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням. Опікун малолітньої особи зобов’язаний дбати про її виховання, навчання та розви­ток.

Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

Опікун зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Права та обов’язки піклувальника:

Піклувальник над неповнолітньою особою зобов’яза­ний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.

Піклувальник дає згоду па вчинення підопічним пев­них п равочинів.

Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо за­хисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Опіка припиняється у разі:

— передачі малолітньої особи батькам (усиповлювачам);

— досягнення підопічним чотирнадцяти років. У цьо­му разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

Піклування припиняється у разі:

1) досягнення фізичною особою повноліття;

2) реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;

3) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Особа може бути звільнена від обов’язків опікуна або піклувальника дитини.

Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розгля­дається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця. Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановле­но піклування.

За заявою органу опіки та піклування суд може звіль­нити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов’язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту.

Крім того, звільнення від обов’язків опікуна та піклу­вальника дитини може бути тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які пе­решкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у межах їх компетенції на відповідні відділи й управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад.

У селищах і селах справами опіки і піклування безпо­середньо відають виконавчі комітети сільських і селищ­них рад.

Органи освіти здійснюють діяльність з питань вияв­лення, обліку та передачі дітей-сиріт та дітей, позбавле­них батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних профілів, на усиновлення, під опіку (піклування) та з інших питань, що належать до їх компетенції.

Органи в справах сім’ї та молоді, служби в справах не­повнолітніх здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування, що утримуються в державних дитячих закладах, на виховання в сім’ї (прийомні сім’ї, дитячі бу­динки сімейного типу) та з інших питань, що належать до їх компетенції.

Статья в тему:  Можно ли использовать видеозапись в суде

Органи соціального захисту населення здійснюють діяльність щодо забезпечення догляду, надання соціаль­но-побутового та медичного обслуговування громадя­нам похилого віку, інвалідам і дітям з вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують.

Органи охорони здоров’я здійснюють діяльність (діаг­ностичну, лікувальну, експертну) щодо осіб, визнаних су­дом недієздатними внаслідок психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловжи­вання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а також щодо утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до трьох років у будинках дитини.

Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюються опікунські ради, що мають дорадчі функції і до складу яких входять депутати, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання і громадськості. Обов’язки секретаря опікунської ра­ди виконує штатний інспектор опікунської ради.

Органи опіки і піклування

Органи опіки та піклування відповідно до покладе­них на них завдань та розподілу повноважень між струк­турними підрозділами відповідних управлінь і відділів місцевої державної адміністрації:

— вирішують питання про встановлення і припинен­ня опіки та піклування;

— ведуть облік щодо осіб, які потребують опіки (піклування);

— здійснюють нагляд за діяльністю опікунів і піклу­вальників;

— забезпечують тимчасове влаштування непов­нолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки (піклування);

— розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з вихован­ня або щодо зловживання батьків своїми правами;

— вирішують згідно з чинним законодавством питан­ня щодо грошових виплат дітям, які перебувають під опікою (піклуванням);

— розглядають спори, пов’язані з вихованням непов­нолітніх дітей;

— розглядають скарги на дії опікунів (піклуваль­ників);

— вирішують питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, які закінчили навчально-виховні заклади і не ма­ють житла;

— вживають заходів щодо захисту особистих та май­нових прав неповнолітніх дітей і осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

— беруть участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебу­вають під опікою (піклуванням);

— установлюють опіку над майном у передбачених законом випадках;

— оформлюють належні документи щодо особи підопічного та щодо майна, над яким установлюється опіка;

— охороняють та зберігають житло і майно підопічних і визнаних безвісно відсутніми;

— провадять іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування.

Опіка та піклування. Поняття, порядок встановлення, права і обов’язки опікунів і піклувальників, підстави звільнення та відсторонення опікунів і піклувальників

16 Листопад 2010 Цивільне право

Опіка і піклування встановлюються для захисту прав та інтересів недієздатних або не повністю дієздатних громадян. Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються також з метою їх виховання. Відповідні цього права і обов’язки опікунів і піклувальників визначаються законодавством про шлюб та сім’ю.

Опікуни та піклувальники виступають на захист прав та інтересів своїх підопічних у відносинах з будь-якими особами, в тому числі в судах, без спеціального повноваження.

Статья в тему:  Когда явка потерпевшего признана судом обязательной

Опіка та піклування над неповнолітніми встановлюються за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення судом батьків батьківських прав, а також у випадках, коли такі громадяни з інших причин залишилися без батьківського піклування, зокрема коли батьки ухиляються від їх виховання або захисту їх прав та інтересів .

Опіка встановлюється над малолітніми, а також над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок психічного розладу.

Опікуни є представниками підопічних в силу закону і здійснюють від їх імені та в їх інтересах всі необхідні угоди.

Піклування встановлюється над неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також над громадянами, обмеженими судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами.

Опікуни дають згоду на здійснення тих угод, які громадяни, які перебувають під піклуванням, не вправі здійснювати самостійно.

Опікуни надають підопічним сприяння у здійсненні ними своїх прав і виконанні обов’язків, а також охороняють їх від зловживань з боку третіх осіб. Суд зобов’язаний протягом трьох днів з часу набрання законної сили рішенням про визнання громадянина недієздатною або про обмеження його дієздатності повідомити про це орган опіки та піклування за місцем проживання такого громадянина для встановлення над ним опіки чи піклування. Орган опіки та піклування за місцем проживання підопічних здійснює нагляд за діяльністю їх опікунів і піклувальників. Опікун або піклувальник призначається органом опіки та піклування за місцем проживання особи, яка потребує опіки або піклування, протягом місяця з моменту, коли зазначеним органам стало відомо про необхідність встановлення опіки або піклування над громадянином. При наявності заслуговують уваги обставин опікун або піклувальник може бути призначений органом опіки та піклування за місцем проживання опікуна (піклувальника). Якщо особі, яка потребує опіки або піклування, протягом місяця не призначено опікуна чи піклувальника, виконання обов’язків опікуна чи піклувальника тимчасово покладається на орган опіки та піклування.

Призначення опікуна або піклувальника може бути оскаржене в суді зацікавленими особами. Опікунами та піклувальниками можуть призначатися тільки повнолітні дієздатні громадяни. Не можуть бути призначені опікунами та піклувальниками громадяни, позбавлені батьківських прав. Опікун або піклувальник може бути призначений тільки за його згодою. При цьому повинні враховуватися його моральні й інші особисті якості, здатність до виконання обов’язків опікуна чи піклувальника, відносини, що існують між ним і особою, яка потребує опіки або піклування, а якщо це можливо — і бажання підопічного.

Опікунами та піклувальниками громадян, які потребують опіки або піклування і знаходяться або поміщених у відповідні виховні, лікувальні установи, установи соціального захисту населення або інші аналогічні заклади, є ці установи.

Обов’язки з опіки та піклування виконуються безоплатно, крім випадків, передбачених законом. Опікуни та піклувальники неповнолітніх громадян зобов’язані проживати спільно зі своїми підопічними. Роздільне проживання піклувальника з підопічним, які досягли шістнадцяти років, допускається з дозволу органу опіки та піклування за умови, що це не відіб’ється несприятливо на вихованні та захисту прав і інтересів підопічного. Опікуни та піклувальники зобов’язані сповіщати органи опіки та піклування про зміну місця проживання. Опікуни та піклувальники зобов’язані піклуватися про зміст своїх підопічних, про забезпечення їх доглядом і лікуванням, захищати їхні права та інтереси.

Статья в тему:  Как отменить решение мирового суда о разводе

Опікуни та піклувальники неповнолітніх повинні дбати про їх навчання і виховання. Якщо підстави, в силу яких громадянин був визнаний недієздатним або обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, відпали, опікун або піклувальник зобов’язаний клопотати перед судом про визнання підопічного дієздатним і про зняття з нього опіки чи піклування.

Доходи підопічного громадянина, в тому числі доходи, належні підопічному від управління його майном, за винятком доходів, якими підопічний має право розпоряджатися самостійно, витрачаються опікуном чи піклувальником виключно в інтересах підопічного і з попереднього дозволу органу опіки та піклування.

Без попереднього дозволу органу опіки та піклування опікун або піклувальник має право проводити необхідні для утримання підопічного витрати за рахунок сум, належних підопічному у якості його доходу. Опікун не має права без попереднього дозволу органу опіки та піклування вчиняти, а піклувальник — давати згоду на вчинення правочинів щодо відчуження, в тому числі обміну або дарування майна підопічного, здачі його в оренду (в оренду), у безоплатне користування або в заставу, угод, що тягнуть за собою відмова від належних підопічному прав, розділ його майна або виділ з нього часткою, а також будь-яких інших угод, що тягнуть за собою зменшення майна підопічного. Порядок управління майном підопічного визначається законом. Опікун, піклувальник, їх подружжя та близькі родичі не мають права здійснювати операції з підопічним, за винятком передачі майна підопічному як дарунок або у безоплатне користування, а також представляти підопічного при укладенні угод або веденні судових справ між підопічним і чоловіком опікуна чи піклувальника та їх близькими родичами.

Орган опіки та піклування звільняє опікуна чи піклувальника від виконання ним своїх обов’язків у випадках повернення неповнолітнього його батькам або її всиновлення. При приміщенні підопічного у відповідне виховне, лікувальний заклад, установа соціального захисту населення або інше аналогічне установа орган опіки та піклування звільняє раніше призначеного опікуна або піклувальника від виконання ним своїх обов’язків, якщо це не суперечить інтересам підопічного. При наявності поважних причин (хвороба, зміна майнового стану, відсутність взаєморозуміння з підопічним і т.п.) опікун або піклувальник може бути звільнений від виконання ним своїх обов’язків на його прохання.

У випадках неналежного виконання опікуном чи піклувальником лежачих на ньому обов’язків, в тому числі при використанні ним опіки чи піклування з корисливою метою або при залишенні підопічного без нагляду та необхідної допомоги, орган опіки та піклування може відсторонити опікуна чи піклувальника від виконання цих обов’язків і вжити необхідних заходи для притягнення винної громадянина до встановленої законом відповідальності.

Опіка та піклування над повнолітніми громадянами припиняються у випадках винесення судом рішення про визнання підопічного дієздатним або скасування обмежень його дієздатності за заявою опікуна, піклувальника або органу опіки та піклування.

Після досягнення малолітнім підопічним чотирнадцяти років опіка над ним припиняється, а громадянин, який здійснював обов’язки опікуна, стає піклувальником неповнолітнього без додаткового рішення про це.

Піклування над неповнолітнім припиняється без особливого рішення по досягненні неповнолітнім підопічним вісімнадцяти років, а також при вступі його в шлюб і в інших випадках придбання ним повної дієздатності до досягнення повноліття.

Источники:

http://gatne-rada.gov.ua/opika-ta-pikluvannya-nad-ditmi-v-ukraini-13-51-13-10-06-2019/

Встановлення та припинення опіки (піклування)

http://studies.in.ua/ru/yuridicheskaya-enciklopediya-semya/3401-opka-pkluvannya-nad-dtmi.html

http://um.co.ua/8/8-6/8-65831.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector