0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як оскаржити постанову касаційного суду

Як оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях

Відповідно до частини п’ятої статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто судовою інстанцією вищого рівня згідно з законом. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень суду Конституція України проголосила однією із основних засад судочинства (пункт 8 частини п’ятої статті 129). Про те, як оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях розповідає фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Морозенко.

Хто має право на апеляцію

Предметом апеляційного оскарження можуть бути ухвалені судами першої інстанції вироки, які не набрали законної сили.

Апеляційна скарга може бути подана на обвинувальні і виправдувальні вироки, ухвалені судом першої інстанції.

Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) передбачає порядок подачі апеляційної скарги через суд, який ухвалив рішення (тобто через суд першої інстанції).

Відповідно до статті 393 КПК право на апеляційне оскарження мають:

1) обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник − в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;

2) обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник − в частині мотивів і підстав виправдання;

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, − в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

5) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

7) потерпілий або його законний представник чи представник − у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

8) цивільний позивач, його представник або законний представник − у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

9) цивільний відповідач або його представник − у частині, що стосується вирішення цивільного позову;

9 1 ) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, − у частині, що стосується інтересів юридичної особи;

9 2 ) фізична або юридична особа − у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду; третя особа − у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію;

9 3 ) викривач − у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу та інші особи.

На вирок можуть одночасно подати апеляцію прокурор і обвинувачений, або будь-хто з перелічених вище осіб. Вирок може бути оскаржений повністю або частково (щодо окремих осіб, додаткової міри покарання, цивільного позову тощо).

Особливості апеляційного оскарження

Слід звернути увагу на те, що законодавець, надаючи право на апеляційне оскарження, разом з цим встановив також і межі оскарження.

Статья в тему:  Место где стоят суда

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень передбачені статтею 394 КПК. Так, наприклад, вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 КПК, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК.

Хто може подати апеляцію на вирок суду першої інстанції на підставі угод

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п’ятою – сьомою статті 474 КПК, в тому числі не роз’яснення йому наслідків укладення угоди;

2) потерпілим, його представником, законним представником, виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; не роз’яснення йому наслідків укладення угоди; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК;

3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК угода не може бути укладена.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК, в тому числі не роз’яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК угода не може бути укладена.

Строк апеляційного оскарження

Апеляційна скарга на вирок, якщо інше не передбачено КПК, може бути подана протягом 30-ти днів з дня її проголошення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, у спрощеному провадженні щодо кримінального проступку, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вимоги щодо апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається в письмовій формі, в якій зазначаються:

1) найменування суду апеляційної інстанції;

2) прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;

4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів;

Статья в тему:  Когда суд над цапком

6) перелік матеріалів, які додаються;

7) документ, що підтверджує повноваження захисника, представника потерпілого (якщо апеляційна скарга подається такою особою);

8) копії апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга (цей обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою).

Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в апеляційній скарзі.

Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання, крім випадків, встановлених КПК.

Оскарження в касаційному порядку

При здійсненні правосуддя важливого значення набуває забезпечення права на оскарження рішення суду першої інстанції після його перегляду в апеляційному порядку, а також судового рішення суду апеляційної інстанції, постановленого щодо відповідного рішення суду першої інстанції, в касаційному порядку.

Так, на відміну від кримінального провадження у суді першої та апеляційної інстанцій, суд касаційної інстанції при дослідженні питання щодо правильності застосування судами норм матеріального чи процесуального права та наданої ними правової оцінки обмежений у встановленні фактичних обставин справи, оскільки не наділений правом досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були досліджені, встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Хто має право на касацію

Відповідно до статті 425 КПК право на касаційне оскарження (право подати касаційну скаргу) мають: засуджений, його законний представник чи захисник − у частині, що стосується інтересів засудженого; виправданий, його законний представник чи захисник −у частині мотивів і підстав виправдання, а також інші особи, які мали право на оскарження вироку в апеляційній інстанції (крім фізичних та юридичних осіб щодо їх інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду, та викривачів).

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана безпосередньо до суду касаційної інстанції (Верховного Суду) протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, – в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення (стаття426 КПК).

Що має бути зазначено в касаційній скарзі

В касаційній скарзі зазначаються:

1) найменування суду касаційної інстанції;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) судове рішення, що оскаржується;

4) обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

5) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, до суду касаційної інстанції;

6) перелік матеріалів, які додаються;

7) документ, що підтверджує повноваження захисника, представника потерпілого (якщо апеляційна скарга подається такою особою);

8) копії судових рішень, які оскаржуються, з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження, однак ця вимога не поширюється на засудженого, який тримається під вартою.

Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.

Засуджений підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в касаційному розгляді, якщо суд визнає обов’язковою його участь, а засуджений, що тримається під вартою, − також у випадках, якщо про це надійшло його клопотання (частина четверта статті 430 КПК).

Статья в тему:  Какие суды есть в рк

Самооборона та її межі: як захистити своє життя і не потрапити за грати

Особливості договору дарування та заповіту – консультують юристи Львівщини

Боргова розписка: як себе убезпечити?

 • Клієнтам
  • Про безоплатну правову допомогу (БПД)
  • Як отримати безоплатну правову допомогу
  • Безоплатна первинна правова допомога
  • Чи маю я право на безоплатну вторинну правову допомогу
  • Мені до 18 років
  • Доступ до публічної інформації
 • Адвокатам
  • Реєстр адвокатів
  • Конкурс адвокатів
  • Калькулятор, акт та розрахунки розміру винагороди адвоката за надання БВПД
  • Оперативна інформація щодо видання доручень адвокатам
  • Стандарти якості надання правової допомоги
 • Про систему БПД
  • Координаційний центр
  • Всі Центри
 • Новини
  • Анонси
  • Мультимедіа
  • Новини

Пошук найближчого центру
та дистанційних пунктів

Веб-сайт розроблено в межах проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що фінансується Урядом Данії

© 2012-2021 Координаційний центр з надання правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов’язкове

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ І. Загальні положення (ст.1-130)
 • Розділ II. Заради забезпечення кримінального провадження (ст.131-213)
 • Розділ III. Досудове розслідування (ст.214-313)
 • Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (ст.314-391)
 • Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (ст.392-523)
  • Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції (ст.392-423)
  • Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції (ст.424-443)
   • Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку
   • Стаття 425. Право на касаційне оскарження 1. Касаційну скаргу мають право подати:
   • Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження
   • Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги
   • Стаття 428. Відкриття касаційного провадження
   • Стаття 429. Залишення касаційної скарги беї руху або її повернення
   • Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду
   • Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу
   • Стаття 432. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження
   • Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції
   • Стаття 434. Касаційний розгляд
   • Стаття 435. Письмове касаційне провадження
   • Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги
   • Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого
   • Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції
   • Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції
   • Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції
   • Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції
   • Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
   • Стаття 443. Повернення матеріалів кримінального провадження
  • Глава 33. Провадження у Верховному Суді України (ст.444-458)
  • Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами (ст.459-476)
  • Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст.477-479)
  • Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (ст.480-483)
  • Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ст.484-502)
  • Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст.503-516)
  • Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (ст.517-518)
  • Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває іа межами України під прапором або і розпізнавальним знаком України (ст.519-523)
 • Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.524-531)
 • РОЗДІЛ VIII. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.532-540)
 • Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (ст.541-614)
 • Розділ X Прикінцеві положення
 • Розділ XI Перехідні положення
Статья в тему:  Як виписати людину з квартири через суд

Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

1. У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.

2. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

3. Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;

2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;

3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

4. Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

1. Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. З КПК судом касаційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Таким

чином, наведені в цій статті рішення судів першої та апеляційної інстанцій переглядаються в касаційному порядку вказаним судом.

2. Провадження в суді касаційної інстанції є стадією кримінального процесу, в якій перевіряється правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права і правова оцінка обставин справи (див. коментар до ст. 433 КПК).

3. Законодавець розрізняє наступні види судових рішень (див. коментар до ст. 369 КПК), що можуть бути оскаржені в касаційному порядку, а) вироки суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку; б) ухвали суду першої інстанції про застосування або відмову в застосуванні примусових заходів медичного характеру після їх перегляду в апеляційному порядку; в) ухвали суду першої інстанції про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру після їх перегляду в апеляційному порядку; г) рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених рішень суду першої інстанції; г) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, ухвали суду апеляційної інстанції, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених КПК; д) вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок.

Статья в тему:  Сколько сезонов небесный суд

Таким чином, у касаційному порядку підлягають перегляду лише ті рішення суду першої інстанції, які були переглянуті в апеляційному порядку.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 424 КПК касаційна скарга може включати в себе обгрунтування незаконності чи необґрунтованості як рішення першої, так і рішення апеляційної інстанції та, відповідно, вимоги особи до суду касаційної інстанції щодо рішення як першої, так і апеляційної інстанції в межах, передбачених ст. 436 КПК.

5. Щодо вироків судів першої інстанції після перегляду їх в апеляційному порядку в касаційному порядку можуть бути оскаржені: а) вирок суду першої інстанції та/або ухвала суду апеляційної інстанції про залишення вироку без змін (див. коментар до ст.ст. 407, 418 КПК); б) вирок суду першої інстанції та/або ухвала суду апеляційної інстанції про зміну вироку (див. коментар до ст.ст. 407, 418 КПК); в) вирок суду першої інстанції та/або ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку і призначення нового розгляду в суді першої інстанції; г) вирок суду першої інстанції та/або вирок суду апеляційної інстанції (див. коментар до ч. 1 ст. 418 КПК), яким повністю чи частково скасовано вирок суду першої інстанції; г) вирок суду першої інстанції та/або ухвала суду апеляційної інстанції про скасування вироку та закриття провадження у справі з підстав, передбачених ст. 284 КПК.

6. У випадку постановления вироку за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні (див. коментар до ст.ст. 381, 382 КПК) такий вирок може бути оскаржений у касаційному порядку після його перегляду в апеляційному порядку з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України (див. коментар до ст. 394 КПК).

7. Щодо ухвал суду першої інстанції про застосування або відмову в застосуванні примусових заходів медичного характеру після їх перегляду в апеляційному порядку (див. коментар до ст.ст. 503, 512, 513, 514 КПК) у касаційному порядку можуть бути оскаржені: а) ухвала суду першої інстанції про застосування примусових заходів медичного характеру та/або ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена щодо такої ухвали суду першої інстанції (див. коментар до ст. 408, ч. 2. ст. 513 КПК); б) ухвала суду першої інстанції про відмову в застосуванні примусових заходів та/або ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена щодо такої ухвали суду першої інстанції (див. коментар до ст. 408, ч. 3. ст. 513 КПК); в) ухвала суду першої інстанції про продовження, зміну, припинення примусових заходів медичного характеру або відмову у цьому та/або ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена щодо такої ухвали суду першої інстанції (див. коментар до ст.ст. 408, 514 КПК).

8. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 516 КПК України на ухвалу суду про закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру можуть бути внесені заперечення, які викладаються в апеляційній скарзі, що подається за наслідками судового розгляду в загальному порядку, передбаченому КПК (див. коментар до ст. 516 КПК). При касаційному оскарженні рішення суду першої інстанції, постановленого за наслідками судового розгляду в загальному порядку, та рішення суду апеляційної інстанції щодо такого рішення суду першої інстанції, в касаційну скаргу можуть бути внесені заперечення на ухвалу суду першої інстанції про закриття кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Статья в тему:  Сколько стоит развод через суд в эстонии

9. Щодо рішень ухвал суду першої інстанції про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру після їх перегляду в апеляційному порядку (див. коментар до ст.ст. 498, 499, 500, 501 КПК) у касаційному порядку можуть бути оскаржені: а) ухвала суду першої інстанції про застосування примусових заходів виховного характеру та/або ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена за результатами перегляду такої ухвали суду першої інстанції; б) ухвала суду першої інстанції про відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру та/або ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена за результатами перегляду такої ухвали суду першої інстанції.

10. Законодавець встановив можливість постановления судом першої інстанції ухвали про дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру (ст. 502 КПК), але не передбачив апеляційного та касаційного оскарження такої ухвали, бо в ч. 1 ст. 424 та ч. 4 ст. 501 КПК мова йде про оскарження ухвал лише про застосування примусових заходів виховного характеру чи відмову в їх застосуванні.

11. У КПК передбачена можливість касаційного оскарження ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному

провадженню, крім випадків, передбачених КПК, проте не наводиться визначення або вичерпний перелік ухвал суду першої інстанції та/або ухвал суду апеляційної інстанції, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню. Прикладами ухвал суду, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню і можуть бути оскаржені в касаційному порядку, можна вважати: ухвалу суду першої інстанції про зупинення судового провадження (див. ст. 335 КПК) та ухвалу суду апеляційної інстанції про залишення цієї ухвали суду першої інстанції без змін; ухвалу суду апеляційної інстанції про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті провадження (див. коментар до ч. 6 ст. 399 КПК).

12. Законодавець передбачив можливість постановления вироку судом на підставі наступних видів угод: угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості (див. коментар до ст. 468 КПК). Особливість оскарження вироку на підставі угоди полягає в обмеженні права оскарження вироку згідно з положеннями ч. З ст. 424 КПК України. Підстави оскарження та коло осіб, які мають право оскаржити вирок на підставі угоди, є виключними та поширювальному тлумаченню не підлягають.

13. Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Стаття 389. Право касаційного оскарження

1. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті;

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 3, 6, 7, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 32 частини першої статті 353 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку;

Статья в тему:  Что сказал стич на суде

3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.

2. Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках:

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

3. Не підлягають касаційному оскарженню:

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;

2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

4. Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою, крім випадку, коли судове рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки такої особи було ухвалено безпосередньо судом апеляційної інстанції. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи.

КОМЕНТАР від ресурсу «ПРОТОКОЛ»:

Процесуальна ухвала Верховного Суду про відмову у відкритті касаційного провадження, яка ілюструє реалізацію дуже суперечливої новели у цивільному судочинстві про малозначні справи запровадженої у ст. 19 ЦПК України. Тепер, згідно ст. 389 ЦПК України оскаржити у касаційному порядку постанову суду апеляційної інстанції, яку ухвалено у спорі із сумою ціни позову нижче ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи неможливо.

Статья в тему:  Как по народному суду

ВС також підкреслив, що в цій справі постанова суду апеляційної інстанції була ухвалена та касаційна скарга була подана вже після внесення змін до ЦПК України законом від 3 жовтня 2017р. № 2147-VII, тобто касатор знав нову редакцію ст. 19, 389, 394 процесуального закону.

Отже, для відкриття касаційного провадження касатору серед іншого треба завжди вираховувати чи більша сума ціни позову ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи на момент подання касаційної скарги. Стаття 389 ЦК України містить з цього правила винятки, але поки що вони не знайшли своє відображення у судовій практиці.

Нагадуємо, що прожитковий мінімум на одну працездатну особу постійно змінюється і у 2018 році складає: з 1-го січня –1762,00 грн., з 1-го липня – 1841,00 грн, з 1-го грудня – 1921,00 грн.

Як оскаржити постанову касаційного суду

1. Що таке касаційна скарга?

Касаційна скарга – це процесуальна форма звернення громадян до суду касаційної інстанції (Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ) з питань оскарження незаконних і необґрунтованих вироків та рішень суду першої, апеляційної інстанції, що набрали законної сили.

Схема написання касаційної скарги .

Касаційна скарга подається в письмовій формі. Вимоги до неї майже аналогічні з вимогами до апеляційної скарги (див. «Що таке апеляційна скарга?»). Відмінності полягають у назві адресата (найменування суду касаційної інстанції), у тому, що, крім судового рішення, що оскаржується, треба вказати назву суду, який його ухвалив, а також у тому, що клопотання про дослідження доказів у касаційній скарзі не подається.

Якщо особа – скаржник не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.

Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог КПК.

До касаційної скарги мають бути додані копії судових рішень, які оскаржуються.

До касаційної скарги додаються її копії з додатками в кількості, необхідній для надіслання сторонам кримінального провадження і учасникам судового провадження. Ця вимога не стосується засудженого, якого тримають під вартою (ст. 427 КПК).

2. Які судові рішення можуть, а які не можуть бути оскаржені в касаційному порядку?

У касаційному порядку можуть бути оскарженні:

• вироки суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

• ухвали про застосування або відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

• судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених вище судових рішень суду першої інстанції;

• ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та ухвали суду апеляційної інстанції, – якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню (крім випадків, передбачених КПК).

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Статья в тему:  Как попасть в суд без паспорта

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди і судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені частково – виключно з певних підстав, які зазначені у ч. 3 ст. 424 КПК.

3. Хто має право подати касаційну скаргу і заперечення на неї?

Перелік осіб, які мають право подати касаційну скаргу, встановлений ст. 425 КПК. До них, зокрема, належать:

• засуджений, його законний представник чи захисник – у частині, що стосується інтересів засудженого;

• виправданий, його законний представник чи захисник – у частині мотивів і підстав виправдання;

• підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

• потерпілий або його законний представник чи представник – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 431 КПК ці ж особи мають право подати до суду заперечення на касаційну скаргу.

4. Які строки касаційного оскарження?

Відповідно до ч. 2 ст. 426 КПК касаційна скарга може бути подана протягом 3 місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Для засудженого, якого тримають під вартою, строк для подання касаційної скарги обраховується з дня вручення йому копії судового рішення.

5. Коли касаційна скарга може бути залишена без руху чи повернута?

Суд касаційної інстанції, встановивши, що касаційну скаргу подано без додержання вимог, передбачених ст. 427 КПК (див. питання «Що таке касаційна скарга?»), постановляє ухвалу про залишення касаційної скарги без руху, в якій зазначає недоліки касаційної скарги і встановлює строк, необхідний для їх усунення. Цей строк не може перевищувати 15 днів з дня отримання ухвали особою, яка подала касаційну скаргу.

Копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу.

Підставами для повернення касаційної скарги визнаються:

• не усунення в установлений строк недоліків касаційної скарги, яку залишено без руху;

• подання її особою, яка не має такого права;

• подання касаційної скарги після закінчення строку касаційного оскарження, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення.

Копія ухвали про повернення касаційної скарги невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, разом з касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Проте, відповідно до ч. 4 ст. 429 КПК залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє особу права повторно звернутися до суду касаційної інстанції у межах строку на касаційне оскарження.

6. Якими є межі перегляду судових рішень судом касаційної інстанції?

Суд касаційної інстанції здійснює перевірку правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правову оцінку обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

За загальним правилом суд касаційної інстанції переглядає оскаржувані судові рішення у межах касаційної скарги.

Відповідно до ч. 2 ст. 433 КПК суд касаційної інстанції має право вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції зобов’язаний прийняти таке рішення.

Статья в тему:  Акты конституционного суда как источник избирательного права

7. Яке рішення може бути прийняте судом касаційної інстанції за наслідками касаційного розгляду?

За наслідками розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції має право:

• залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу – без задоволення;

• скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

• скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

• змінити судове рішення (ст. 436 КПК).

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 328. Право на касаційне оскарження

1. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

2. У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, ухвали, зазначені в пунктах 3, 4, 5, 12, 13, 17, 20 частини першої статті 294 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку.

3. У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову та заміни заходу забезпечення позову, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.

4. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

5. Не підлягають касаційному оскарженню:

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;

2) судові рішення у справах незначної складності, крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

6. Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою. У разі відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи.

Источники:

http://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/yak-oskarzhyty-vyrok-v-apelyatsijnij-ta-kasatsijnij-instantsiyah/

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-424-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83

http://protocol.ua/ua/tsivilniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_389/

http://www.grebenka.com/publ/bezkoshtovna_pravova_dopomoga/poradnik_quot_policija_pid_kontrolem_quot/jakshho_vi_stali_uchasnikom_kriminalnogo_procesu_ja_khochu_oskarzhiti_sudove_rishennja_kasacijne_rishennja/59-1-0-2509

http://kodeksy.com.ua/kas/328.htm

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector