0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як ознайомитись з матеріалами справи в суді

ЯК ознайомитися з матеріалами вашої справи?

Право знайомитися з матеріалами справи мають особи, які беруть участь у справі. Щоб ознайомитися з матеріалами Вашої справи, потрібно звернутися до працівника апарату суду з відповідним проханням.

Якщо особа, не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та обов’язки, вона також має право знайомитися з матеріалами справи та судовим рішенням у ній. Право на доступ такої особи до справи реалізується за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень».

Ознайомлення з матеріалами справи може відбуватися лише у приміщенні суду та в присутності працівника апарату суду. При ознайомленні з матеріалами справи Ви можете робити з них витяги та знімати копії (на-

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до судових рішень

Стаття 9. Доступ до судових рішень заінтересованих осіб

Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:

надання можливості ознайомитися із судовим рішенням;

надання можливості виготовити в приміщенні суду копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;

виготовлення копії судового рішення апаратом суду.

У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків.

Статья в тему:  Що таке доступ до суду

Заява розглядається відповідальною службовою особою апарату суду невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення, — протягом трьох робочих днів.

Про результати розгляду заяви службова особа апарату суду вносить запис до відповідного журналу із зазначенням відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою.

Копія судового рішення, виготовлена апаратом суду, засвідчується відповідальною службовою особою апарату суду та печаткою суду із зазначенням дати.

Копія судового рішення видається за плату в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У наданні доступу до судового рішення належить відмовити, якщо:

до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень;

матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;

судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків цієї особи.

Забороняється відмовляти в доступі до відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.

Рішення про відмову у наданні доступу до судового рішення викладається служ-бовою особою апарату суду в письмовій формі із зазначенням порядку його оскарження. Воно повинно бути вмотивованим.

Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова в цьому можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.

За правилами цієї статті забезпечується також доступ осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до матеріалів справи, що необхідні для оскарження судового рішення.

приклад, за допомогою фотоапарата).

Якщо в суді надаються послуги ксерокопіювання, то зазвичай вони платні. Потрібно пам’ятати, що повторне надання копії судового рішення у справі оплачується сьогодні судовим збором (державним митом) у розмірі 51 коп. за кожний аркуш копії.

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ І. Загальні положення (ст.1-130)
 • Розділ II. Заради забезпечення кримінального провадження (ст.131-213)
 • Розділ III. Досудове розслідування (ст.214-313)
 • Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (ст.314-391)
  • Глава 27. Підготовче провадження (ст.314-317)
   • Стаття 314. Підготовче судове засідання
   • Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду
   • Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду
   • Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними
  • Глава 28. Судовий розгляд (ст.318-368)
  • Глава 29. Судові рішення (ст.369-380)
  • Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції (ст.381-391)
 • Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (ст.392-523)
 • Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.524-531)
 • РОЗДІЛ VIII. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.532-540)
 • Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (ст.541-614)
 • Розділ X Прикінцеві положення
 • Розділ XI Перехідні положення
Статья в тему:  Дослать документы в суд как оформить

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними

1. Документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

2. Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

3. Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються.

1. Стадія підготовчого судового провадження завершується ознайомленням учасників судового провадження з матеріалами кримінального провадження. В ч. 1 ст. 317 КПК визначається зміст поняття «матеріали кримінального провадження», які можуть також мати назву «кримінальна справа». Основним документом кримінальної справи є обвинувальний акт (клопотання про

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності), до якого долучаються: (а) згідно з ч. 4 ст. 291 КПК — реєстр матеріалів досудового розслідування (реєстр відповідно до ст. 109 КПК містить: номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення; реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування; вид заходу забезпечення кримінального провадження, дата і строк його застосування); цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування; розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного; (б) довідка прокурора про те, що сторони кримінального провадження письмово підтвердили протилежній стороні, а потерпілий — прокурору факт надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування із зазначенням найменування таких матеріалів згідно зі ст. 290 КПК. Слід мати на увазі, що якщо сторона кримінального провадження не здійснить передбаченого в цій статті відкриття матеріалів іншій стороні, то суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази; (в) всі ухвали, постановлені судом під час підготовчого провадження, клопотання учасників судового провадження та інші матеріали, що мають значення для даного кримінального провадження, надані ними суду.

Статья в тему:  Кто издавал законы и вершил суд

Важливо особливо підкреслити, що до обвинувального акта чи одного з означених клопотань обов’язково необхідно долучити складені під час проведення слідчої (розшукової) дії процесуальні документи, в яких містяться докази, що можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 20 КПК). Тут чітко виявляється дія загальновизнаного цивілізованого принципу кримінального судочинства favor defensionis.

2. Після призначення дати судового розгляду в учасників судового провадження є кілька днів (максимум — десять) до першого засідання суду, щоб ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, якщо всі вони або окремі з них заявлять про це клопотання. У такому разі головуючий зобов’язаний забезпечити можливість ознайомлення з названими матеріалами і не перешкоджати їм під час ознайомлення робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

Приписи цієї статті забезпечують інтереси учасників судового провадження і дозволяють їм пересвідчитись у повноті та об’єктивності досудового розслідування і підготовчого провадження. Під час підготовчого судового засідання учасники судового провадження повідомляються про їхнє право ознайомитись з кримінальною справою, про що робиться відповідний запис у журналі судового засідання.

Названі матеріали найбільш доцільно пред’являти обвинуваченому й захиснику одночасно, хоча за бажанням вони можуть знайомитись з криміналь-

ною справою і окремо один від одного. Якщо у кримінальному провадженні є кілька обвинувачених, кожному з них пред’являються всі матеріали кримінального провадження, а не лише в тій частині, яка стосується безпосередньо кожного з них.

Ознайомлення з кримінальною справою має відбуватися в окремій кімнаті приміщення суду в присутності уповноваженого працівника канцелярії суду. Очевидно, що факт ознайомлення конкретного учасника судового провадження з кримінальною справою повинен бути зафіксований працівником канцелярії в журналі реєстрації відвідувачів суду.

Статья в тему:  Как работают либертарианские суды

Якщо учасники судового провадження не скористалися правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, це не перешкоджає подальшому провадженню. Визначальним тут є положення, за яким клопотання про бажання ознайомитись з матеріалами кримінального провадження має бути задоволене обов’язково, а головуючий без зволікань і бюрократичних перешкод повинен забезпечити учасникам судового провадження, які заявили відповідне клопотання, можливість ознайомитись з цими матеріалами.

3. Учасникам судового провадження не надаються для ознайомлення матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Ці матеріали зберігаються окремо від кримінальної справи.

Як ознайомитися з матеріалами справи в суді

Як правило, ознайомлення з матеріалами необхідно для вироблення своєї позиції у справі, коли потрібно спростувати аргументи іншої сторони, переглянути письмові докази, на які вона посилається.

Інструкція

 1. Правом ознайомитися з матеріалами судової справи мають особи, що у цій справі: сторони спору (позивачі, відповідачі), треті особи, прокурор, заявники у справах окремого провадження та у справах, що виникають з публічних правовідносин і т.д. Реалізувати право на ознайомлення ви можете в будь момент до видалення суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі. Іноді судді спеціально оголошують перерву в судовому засіданні для того, щоб дати можливість ознайомитися зі справою.
 2. Щоб отримати цю можливість заявите однойменне клопотання. Чітких вимог щодо його форми та змісту немає, тому скласти його досить просто. У правому верхньому куті вкажіть найменування суду, ПІБ судді, номер справи, найменування сторін. Далі напишіть назву документа — «Клопотання про ознайомлення з матеріалу справи». Нижче, в тексті клопотання, вкажіть: «керуючись ст. 35 ЦПК РФ (або ст. 41 АПК РФ), прошу суд дозволити мені ознайомитися з матеріалами справи ». Ще нижче поставте підпис і дату.
 3. Клопотання здайте в канцелярію суду (копію з відміткою про прийняття залиште собі) або помічнику судді. Документ можна направити і поштою, але на це піде більше часу. Швидше за все, вам відразу підкажуть, коли можна буде підійти для ознайомлення, або попросять залишити телефон і зв’яжуться з вами. Як правило, з матеріалами судової справи знайомляться в перервах між засіданнями.
 4. Ознайомлення відбувається у присутності секретаря судового засідання або помічника судді. Ви можете робити виписки, знімати копії з будь-яких матеріалів у справі. При цьому скористатися доведеться технікою суду, винести матеріали за межі будівлі вам не дозволять.
 5. Час ознайомлення з матеріалами справи в суді чітко не обмежено, але його доведеться перервати, якщо, наприклад, закінчений робочий день судового органу. В деяких судах встановлені спеціальні дні тижня чи години протягом робочого часу, відведені на ознайомлення учасників процесу з матеріалами справи.
Статья в тему:  Как называется палуба парусных военных судов

Корисні поради

На ознайомлення не забудьте взяти з собою паспорт та довіреність, якщо дієте не від свого імені.

Як ознайомитись з матеріалами справи в суді

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2010 року за № 1318/18613, заяви про прийняття спадщини; заяви про відмову від спадщини; заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та укладання договору на управління спадщиною; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява відказоодержувача про відмову від заповідального відказування тощо реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ і формуються у спадкові справи.

Формування спадкової справи передбачає групування документів, на підставі яких було відкрито спадкову справу та видано свідоцтво про право на спадщину.

Формування спадкової справи здійснюється особисто державним чи приватним нотаріусом, у провадженні якого знаходиться справа.

У спадкову справу вміщуються тільки оригінали документів, а у випадках, передбачених законодавством, – копії з документів, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

Не допускається включення до спадкової справи документів, які не мають відношення до справи, документів, що підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих варіантів) документів.

Статья в тему:  Коли вступає в силу рішення господарського суду

Справа вважається закінченою за датою видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо на підставі поданих заяв про видачу свідоцтва про право на спадщину було видано відповідні свідоцтва всім спадкоємцям, які закликалися до спадкування, та на все майно, заявлене такими спадкоємцями. Усі інші заяви, що будуть подаватися після закінчення спадкової справи, вважаються такими, що подані додатково.

Оформлення спадкової справи покладається на державного чи приватного нотаріуса, у провадженні (на виконанні) якого знаходиться справа.

Відповідно до статті 32 Конституції України кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Статтею 8 ЗУ «Про нотаріат» встановлюється нотаріальна таємниця.

Нотаріальна таємниця – це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, у тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Як можна побачити, нотаріус зобов’язаний відповідно до ЗУ «Про нотаріат» надати необхідну інформацію фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Перш за все Вам потрібно звернутись до нотаріуса особисто, якщо Вам відмовляють в наданні інформації, Ви можете зажадати від нотаріуса письмової відмови.

У тому разі, якщо нотаріус відмовить надати письмовий відказ, Вам потрібно офіційно звернутись до нотаріуса з вимогою надати інформацію зі спадкової справи шляхом направлення офіційного листа з описом та повідомленням про вручення.

Статья в тему:  Как организована работа суда субъекта федерации

У разі офіційної відмови нотаріуса надати запитувану інформацію її можна буде оскаржити в судовому порядку шляхом подання позовної заяви в суд про зобов’язання нотаріуса надати інформацію зі спадкової справи.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Слід також зауважити, що в спадковій справі можуть знаходитись відомості інших осіб та відповідно надаватись для ознайомлення нотаріусом не можуть, оскільки особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації:

Порядок видачі справ та матеріалів для ознайомлення

Порядок видачі для ознайомлення судових справ і копій документів

23.1. Відповідно до вимог чинного законодавства особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення.

23.2. Справи для ознайомлення видаються апаратом суду:

прокуророві (після пред’явлення службового посвідчення);

адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення Свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю та ордера, виданого відповідним адвокатським об’єднанням, або угоди чи доручення юридичної особи, виданого адвокату, який не є членом адвокатського об’єднання);

іншим учасникам кримінального, адміністративного і цивільного процесу, а також особам, які брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та, в необхідних випадках, доручення представника).

Статья в тему:  Чем занимается областной суд

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, але не пов’язаним з розглядом справи, останні видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги, на якій накладається резолюція голови суду, після пред’явлення службового посвідчення.

Ознайомлення з матеріалами справи проводиться виключно в приміщенні суду та в присутності працівника апарату суду.

Факт ознайомлення зі справою фіксується працівником апарату суду вчиненням на третій сторінці обкладинки справи (у довідковому листі) запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою. Інші відомості зазначаються в журналі обліку видачі судових справ для ознайомлення.

Видача справ для проведення аналізів, узагальнень і з іншою метою, що не пов’язані з розглядом справ, також проводиться на письмовий запит відповідної установи за письмовим розпорядженням голови суду чи його заступника.

23.3. Особи, зазначені у пункті 23.2 Інструкції, мають право знайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення протягом усього робочого дня апарату суду.

23.4. Особа, яка одержує справу для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ для ознайомлення (додаток 56), де вказуються число, місяць, рік, година видачі. Ознайомлення з матеріалами справи та протоколом судового засідання проходить у встановленому відповідно до розпорядження голови суду місці.

Ознайомлення з матеріалами справи та протоколом судового засідання особи, яка знаходиться під вартою (підсудного або засудженого), відбувається лише в спеціально відведеному місці приміщення суду, визначеному головою суду.

При поверненні справи після ознайомлення керівник апарату суду чи працівник апарату суду повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі, зазначити в журналі видачі справ для ознайомлення час повернення справи та розписатися про її отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, другий долучається до справи.

Статья в тему:  Як відшкодувати судові витрати

23.5. Судові справи надсилаються поштою або розсильним (кур’єром) лише на письмову вимогу органів, яким законом надано право витребування справ і лише на підставі резолюції голови чи заступника голови суду.

Категорично забороняється надсилати іншим органам судові справи, провадження у яких не закінчено.

У разі надіслання справи за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи, та зберігається в суді.

23.6. Копії документів, долучених до справи, завірені гербовою печаткою суду копії судових рішень, що набрали законної сили, та письмові довідки у справах видаються працівниками апарату суду або архіваріусами за письмовою заявою відповідно до процесуального законодавства після реєстрації копій у журналі видачі копій судових документів (додаток 57) та, в разі потреби, після сплати судового збору.

23.7. Копії вироків, рішень, ухвал, постанов у справах повинні бути підписані та скріплені гербовою печаткою. У разі, якщо судове рішення не набрало законної сили, про це зазначається на копії, що видається.

На вимогу нотаріальних органів, Бюро технічної інвентаризації, Державної автомобільної інспекції МВС на копії рішення зазначається інформація про те, що оригінал судового рішення знаходиться в матеріалах судової справи.

Фотокопії з документів, на яких вже є підпис судді, підписуються працівником апарату суду, суддею та завіряються «мокрою» гербовою печаткою, якщо рішення суду набрало законної сили.

23.7.1. Копії судових рішень видаються особам, які відповідно до законодавства мають право на їх одержання. Якщо копія викладена на кількох аркушах, вони повинні бути прошнуровані і скріплені підписом працівника апарату суду та печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів.

23.7.2. Загальний та повний доступ до судових рішень визначається Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Статья в тему:  Кто ведет запись в суде

23.7.3. До копії судового рішення, у яке внесено зміни, обов’язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено.

23.7.4. Особа, яка одержала копію, повинна розписатись в її одержанні. У разі надіслання копії документа поштою про це зазначається в справі та у відповідному журналі.

23.7.5. Копія вироку вручається засудженому або виправданому після проголошення вироку в строки, визначені кримінально-процесуальним законодавством. Якщо вирок викладено мовою, якою не володіє засуджений чи виправданий, йому повинен бути вручений письмовий переклад вироку на його рідну мову або на мову, якою він володіє. Переклад робиться перекладачем і належить до судових витрат.

Источники:

http://zakon.today/iskovyie-zayavleniya_854/yak-oznayomitisya-materialami-vashoji-44649.html

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-317-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

http://yak-prosto.com/yak-oznayomitisya-z-materialami-spravi-v-sudi/

http://www.bitlex.ua/uk/blog/consultation/na_pidstavi_yakogo_zakonu_ya_mayu_pravo_oznayomytys_zi_svoyeyu_spadkovoyu_spravoyu__yak

http://zib.com.ua/ua/print/84156-poryadok_vidachi_sprav_ta_materialiv_dlya_oznayomlennya.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector