0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як суд ділить майно подружжя

Содержание

Спільне майно подружжя. Як ділити неподільне?

Ганна Гаро сімейний адвокат, сімейний медіатор, к.ю.н., Голова Комітету з сімейного права НААУ, лектор Вищої школи адвокатури НААУ Анжеліка Архіпова юрист в Адвокатському бюро «Архіпова» Ох, нелегкая это работа – Из болота тащить бегемота! Корней Чуковский. Телефон Спільне майно подружжя. Як ділити неподільне? Хочу поділити двокімнатну квартиру, як суд буде це робити? одна кімната мені, […]

Ганна Гаро
сімейний адвокат, сімейний медіатор, к.ю.н.,
Голова Комітету з сімейного права НААУ,
лектор Вищої школи адвокатури НААУ

Анжеліка Архіпова
юрист в Адвокатському бюро «Архіпова»

Ох, нелегкая это работа – Из болота тащить бегемота!
Корней Чуковский. Телефон

Спільне майно подружжя. Як ділити неподільне?

Хочу поділити двокімнатну квартиру, як суд буде це робити? одна кімната мені, інша їй? Хочу замок поставити та буду здавати в оренду, нехай знає, як жити в комуналці. Ми побудували разом такий класний будинок, що ж тепер його навпіл рубати та огорожу ставити? А що буде з земельною ділянкою, чия вона буде? Яка така компенсація? немає в мене таких грошей, нехай та сторона в мене викупить!
Він не хоче продавати спільне майно, ідемо в суд та змусимо його! Такі зазвичай запити та слова наших клієнтів у спорах про поділ подружнього майна. Можна навіть написати другий сезон повісті «Кайдаше́ва сім’я».

Як допомогти у цій непростій категорії справ? Як поділити неділиме спільне сумісне майно?
Є два шляхи. Перший, традиційний судовий, другий – альтернативне вирішення спорів у вигляді проведення переговорів, медіації тощо. З якого ж почати? Як відомо, один юрист – три думки. Тож, хтось вислухає і скаже – звичайно суд, готуйтеся до бою! Разом ми доб’ємося вашої правди! Інші добре подумають чи братися за справу, від якої буде більше морального клопоту, ніж грошей, бо ділиться неділиме, а значить маловартісне майно. А треті, позитивно налаштовані на вирішення спору в позасудовому порядку, скажуть – а давайте МИРНО! Це як? – запитає клієнт. Зараз я вам розкажу…..

Три різні дороги, клієнт обрав судову стежку. Що варто знати?

За загальним правилом, у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини і чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. У такому випадку таке майно просто ділиться між колишнім подружжям порівну і ви стаєте одноособовим власником виділеного вам майна. Тобто, діє презумпція рівності часток подружжя, якщо вами не доведено обставин, передбачених Сімейним кодексом, які таку презумпцію спростовують. Така конструкція є дієвою та зрозумілою у випадку, коли майно, яке ви ділите, є подільним. Тобто, фізичний поділ якого лише зменшує вартість отриманих в результаті поділу частин. Наприклад, поділ земельної ділянки, предметів побуту, квартири або будинку, технічний поділ яких є можливим. Більш складною є ситуація при якій подружжя, у зв’язку з неможливістю спільного володіння і користування майном, намагається ділити річ, яку не можна поділити технічно без втратити її цільового призначення – наприклад: квартиру, будинок, транспортний засіб чи інше.

Це ті ситуації, в яких після прийняття подружжям рішення про розлучення, один із подружжя залишається жити у спільній квартирі при цьому здійснюючи перешкоди або обмежуючи іншого із подружжя у користуванні спільним майном, або один – користується спільним автомобілем, а інший із подружжя вважає, що має право на виплату йому матеріальної компенсації за користування зазначеним транспортним засобом або не вбачає за доцільне/не має можливості користуватися останнім, тому просить виплатити йому грошову компенсацію своєї частки у праві власності на автомобіль. За положеннями ст. 71 Сімейного кодексу України неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно допускається лише за його згодою та можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

У разі коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності. За таких обставин співвласник майна може (а) позбутися належної йому частки у спільному майні шляхом отримання від інших співвласників компенсації вартості своєї частки на підставі ст. 364 Цивільного кодексу України або (б) домогтися позбавлення інших співвласників власності на їх частку у майні на підставі ст. 365 Цивільного кодексу України.

Статья в тему:  Как затянуть развод в суде украина

Стаття 364 Цивільного кодексу України встановлює, що якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки, проте така компенсація може бути надана лише за його згодою.

При прийнятті рішень у такій категорії справ, суди, зазвичай, встановлюють:

(1) чи дійсно є неможливим виділ належної позивачу частки в натурі або чи не допускається такий виділ згідно із законом;
(2) чи користуються спільним майном інші співвласники – відповідачі у справі;
(3) чи сплачується іншими співвласниками, які володіють та користуються майном, матеріальна компенсація позивачу за таке володіння та користування відповідно до ч. 3 ст. 358 Цивільного кодексу України;
(4) чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ними права власності на спільне майно та чи не становитиме це для них надмірний тягар.

За такої конструкції спору, передбаченою ст. 364 Цивільного кодексу України – коли особа бажає позбутися своєї часки у праві спільної власності, важливо пам’ятати, що згода інших співвласників не є обов`язковою. Водночас, суди зазвичай встановлюють чи реалізація цього права не порушить прав інших осіб, які мають/не мають змоги сплатити співвласнику грошову компенсацію вартості його частки та чи не становитиме це для них надмірний тягар. Надання оцінки матеріальному стану сторони у спорі є досить неоднозначним і суб’єктивним. З аналізу судової практики вбачається, що суд може враховувати як підставу для наявності у відповідача фінансової можливості виплати іншій стороні грошової компенсації – нещодавній продаж іншого сумісного майна, стабільний дохід або наявність іншого майна у власності. В свою чергу, підставою для відмови у припиненні права власності із стягненням грошової компенсації з іншого співвласника можуть бути – пенсійний вік та невеликий дохід особи, вiдсутність іншого джерела доходу або майна.

Вимога одного з власників про стягнення з іншого співвласника грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно не породжує обов`язку такого відповідача попередньо вносити відповідну грошову суму на депозитний рахунок суду. Проте як вже було зазначено вище практика не є однозначною. Так, Верховний Суд у своїй постанові від 27.02.2019 у справі №464/7011/16-ц вказав на те, що примусове припинення права власності можливе лише на підставі ст. 365 Цивільного кодексу України, яка передбачає попереднє внесення позивачем вартості його частки на депозитний рахунок суду. Оскільки у справі, яка розглядалась, позивачкою такі кошти внесено не було – їй було відмовлено у позові. Втім, така позиція є досить незрозумілою, оскільки ст. 365 Цивільного кодексу України регулює випадки з іншою правовою природою – де саме співвласники є позивачами у справі, які бажають позбавити іншого зі співвласників його частки у праві власності.

Так, внесення позивачем на депозитний рахунок суду вартості частки відповідача – особи, яку бажають позбавити її власності, є виправданим. Такий підхід дозволяє створити ефективний механізм охорони прав особи, право на частку якої припиняється, щодо гарантованого отримання вартості частки в разі ухвалення судового рішення. В свою чергу, у наведеному випадку позивачка бажає позбутися свого права власності – відповідно, вона, навпаки, бере на себе ризики втрати свого права, не отримавши за нього ніякої компенсації. Випадки, коли позивач – співвласник майна, домагається позбавлення інших співвласників – відповідачів по справі, права власності на частку у майні, регулюються ст. 365 Цивільного кодексу України.

Статья в тему:  Какая справка о зарплате нужна в суд

Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду за наявності будь-якої із обставин, передбачених у згаданій статті:

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;
2) річ є неподільною;
3) спільне володіння і користування майном є неможливим;
4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.
Примусове припинення одного зі співвласників його частки у праві власності на підставі ст. 365 Цивільного кодексу України не передбачає отримання згоди останнього, проте можливе лише за умови попереднього внесення позивачем вартості частки іншого співвласника на депозитний рахунок суду.
Процедура внесення суми відшкодування вартості частини майна на депозит суду, з одного боку, є гарантією справедливої сатисфакції особі у зв’язку з припиненням її права на частку у спільному майні, а з іншого боку – є превентивним заходом щодо забезпечення виконання однією стороною у справі своїх зобов’язань перед іншою. Така процесуальна дія є релевантною, оскільки на підставі такого рішення один зі співвласників втрачає своє право власності, а інша особа – набуває право на цю частку.

Пройшло 5 років, пішло друге коло судових інстанцій, змінилося три адвокати. Коли ж я отримаю бажане, і навіщо я вплутався у все це? Ні спокійного життя, ні грошей, як чемодан без ручки! Що ж робити далі? Як вийти з цього спору? Піду почитаю, що люди пишуть! Ось воно – альтернативне вирішення спорів… магія чи що? А, це вирішення спору без суду? Що-Що? Стоп, мені ж самий перший адвокат казав щось про це, але я не слухав/ла, бо хотів/ла добитися свого будь-якою ціною та кинути в обличчя іншій стороні судове рішення.
Що я наробив/ла? Скільки часу, грошей, нервів? А ну подзвоню цьому адвокату, може ще не пізно все відкатити і швидко домовитися. Фух, який мудрий адвокат, і молодий, дивно, але ж як грамотно все мені розказав. БУДЕМО ДОМОВЛЯТИСЯ!

«Сказка – ложь, да в ней намёк». Обрання правильної стратегії захисту свого права, зокрема, у справах щодо поділу спільного майна подружжя є запорукою успішного вирішення спору. І врахування судової практики є важливим елементом такого захисту. Хоча суд і обмежений нормами закону у прийнятті своїх рішень, все ж таки, така категорія справ включає значний суб’єктивний елемент. Іншими словами, вирішення вашого питання буде залежати від поглядів, внутрішніх стандартів та переконань судді. Крім того, це є також однією із підстав неоднозначності, а іноді і протилежності, у підходах до вирішенні аналогічних справ судами, в тому числі, Верховним Судом.

Зважаючи на вказане, досягнення домовленостей щодо поділу майна має все ж таки відбуватися шляхом мирних переговорів між колишнім подружжям або, у разі необхідності, із залученням медіаторів.

Поділ майна подружжя при розлученні

Відповідно до статті 70 Сімейного кодексу України, поділ подружжям нажитого в шлюбі спільного майна здійснюється в рівних частинах (порівну), однак при наявності спору про розподіл суд може не визнати майно спільним і зменшити або збільшити частку чоловіка або дружини. Згідно ч. 2, 3 ст. 70 СК, при розлученні і розділі цінного майна подружжя враховується внесок кожного з них в матеріальне забезпечення сім’ї, роль дружини і чоловіка у вихованні спільної неповнолітньої дитини (за наявності дітей), сума аліментів і вартість 50% частки придбаної в шлюбі квартири, машини та інших видів майна, які підлягають розподілу.

Найчастіше при розірванні шлюбу подружжя ділить комерційну і житлову нерухомість, автомобілі, особисті заощадження чоловіка або дружини (депозити в банку і вклади на рахунках), а також бізнес і доходи від нього. Однак мало хто з подружжя знає, що крім грошей, цінних речей, рухомого і нерухомого майна, при розлученні порівну діляться всі борги і кредитні зобов’язання, які були взяті (оформлені) дружиною або чоловіком на потреби і в інтересах сім’ї.
Як ділиться майно, нажите в цивільному шлюбі? Чи має значення, на кого оформлена та на чиї гроші куплено квартиру? Як оцінити і поділити авто при розлученні (чи можна залишити його собі)? Чи враховують наявність неповнолітніх дітей, якщо дитина залишається з матір’ю? Як діляться інвестиції, гроші та кредити (в т.ч. споживчі) при розірванні шлюбу? Що робити, якщо чоловік або дружина не хоче ділити майно?
Сімейний адвокат «Юридичного порталу України» (LawPortal.com.ua) роз’яснив правові нюанси та розповів про хитрощі, які використовують подружжя, щоб залишити ні з чим дружину або чоловіка, приховати гроші та збільшити або зменшити аліменти після розлучення (в разі необхідності надається онлайн-консультація сімейного юриста).

Статья в тему:  Какого числа день работников суда в украине
Як ділиться майно при розлученні?

Згідно чинного законодавства України, процедура поділу майна можлива як при розлученні, так і в період шлюбу. При цьому слід розуміти, що не всяке майно подружжя може бути поділене. Так, виходячи з норм статті 69 Сімейного кодексу, розділу підлягає лише майно, яке належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності, тобто придбане в шлюбі, а не після його розірвання.

Відповідно до статті 61 СК, у спільній сумісній власності подружжя може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, а також грошові кошти, отримані під час перебування в шлюбі: дохід від підприємницької діяльності, заробітна плата, пенсія та інші заощадження. При укладанні фінансового договору в інтересах сім’ї, гроші та інше майно (кредит, гонорар, а у разі інвестування — квартира) теж є спільною сумісною власністю чоловіка і дружини.

У законодавстві не вказано конкретний перелік всіх матеріальних цінностей, які можуть належати подружжю на праві спільної сумісної власності, однак п. 23 постанови Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» містить перелік речей, які діляться при розлученні:

 • приватизована квартира
 • земельна ділянка та приватний будинок
 • транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли)
 • іпотечні квартири (куплені за інвестиційним договором, іпотекою)
 • грошові кошти, акції та інші цінні папери, депозитні вклади в банку
 • паєнакоплення в житлово-будівельному, дачно-будівельному, гаражному кооперативі
 • внески, сплачені дружиною або чоловіком при інвестуванні на етапі будівництва житла
 • грошові суми та майно, які належать одному з подружжя по зобов’язальним правовідносинам
 • страхова сума, страхове відшкодування, сплачені за рахунок спільних коштів чоловіка і дружини
 • страхові платежі, які були повернуті при достроковому розірванні договору страхування або які міг би одержати один із подружжя в разі дострокового розірвання такого договору на час фактичного припинення шлюбу

Відповідно до судової практики розгляду спорів про поділ майна, до спільної (сумісної) нажитої власності подружжя, що підлягає розподілу після розлучення, також відноситься: меблі та побутова техніка, придбана чоловіком або дружиною за час шлюбу (холодильник, телевізор, пральна і посудомийна машина, пилосос, СВЧ тощо); речі для професійних занять (комп’ютери, музичні інструменти, лікарське обладнання та інше); предмети духовного розвитку (книги, картини і т.п.); прикраси (золото, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння).
На відміну від транспорту і нерухомості, при розірванні шлюбу зазвичай не ділять предмети меблів, комп’ютерну та побутову техніку, однак висока залишкова вартість цих речей може вплинути на розподіл часток і «рівний» (за законом) розділ між дружиною і чоловіком грошей на рахунках, а також купленого під час шлюбу житла, авто, паркомісця чи інших дорогих об’єктів.

Яке майно не ділиться при розлученні?

Майно, що належить одному з подружжя на праві особистої приватної власності, поділу не підлягає. Відповідно до ст. 57 СКУ, приватною власністю дружини або чоловіка є:

 • майно, придбане до укладення шлюбу
 • майно, куплене за час шлюбу, але за особисті кошти
 • майно, отримане на підставі договору дарування або в порядку спадкування

Крім того, особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування (навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів); премії, нагороди за особисті заслуги; грошові кошти, отримані як відшкодування за втрату (пошкодження) особистих речей, а також компенсація моральної шкоди; страхові суми, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням (при використанні власних коштів).

Статья в тему:  Как доказать в суде что не пил за рулем

У зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте ними за час їхнього окремого проживання. Також, при придбанні подружжям майна не тільки за спільні, а й особисті кошти, частка в цьому майні, відповідно до розміру особистого внеску, є приватною власністю чоловіка, дружини.

Як поділити майно?

Існує два способи розподілу майна після розірвання шлюбу:

 • добровільний
 • примусовий

В добровільному порядку розділ спільного майна між подружжям здійснюється за домовленістю дружини і чоловіка, шляхом укладення договору про поділ майна або відповідно до пунктів шлюбного контракту, якщо таку угоду було підписано.

Примусовий порядок поділу спільного майна передбачає звернення до суду з позовною заявою про розподіл купленого у шлюбі майна. Тривалість розгляду справи зазвичай становить від одного до трьох років, оскільки рішення першої інстанції може бути оскаржено в апеляційному та касаційному порядку.

Через тривалість судового процесу при вирішенні майнових суперечок між колишнім подружжям може застосовуватися альтернативний метод врегулювання конфлікту — медіація (досудові переговори із залученням третьої особи). Однак, в разі небажання будь-якої сторони застосовувати процедуру медіації, або ж неефективності досудового порядку врегулювання спору, єдиним можливим способом справедливо поділити нажиті матеріальні цінності є подача позову до судових інстанцій.

Як оформити договір про розподіл майна?

Згідно сімейного законодавства і Цивільного кодекса України, чоловік і дружина мають право укладати між собою договір про розподіл житла та іншого нерухомого майна. Подібна угода дає подружжю можливість в позасудовому порядку вирішити спірні питання з будинком (квартирою), а також самостійно визначити частки в нерухомості.

Оформлення угоди про добровільний розподіл майна повинно здійснюватися з урахуванням законодавства, яке регулює порядок реєстрації нерухомості. Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній частковій власності, укладається в письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (ст. 367 ЦК).

Як визначається розмір частки чоловіка і дружини при розлученні?

При розділі спільно нажитого майна частки подружжя вважаються рівними, якщо інше не було визначено домовленістю між ними або шлюбним контрактом (ст. 70 СКУ). Тим не менше, принцип рівності часток чоловіка і дружини може бути переглянутий в судовому порядку, внаслідок чого вартість майна подружжя може бути зменшена або збільшена. Підставою для винесення судового рішення про зміну частки в майні є обставини, які мають істотне значення (наприклад, якщо один з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї або приховав, знищив чи пошкодив спільне майно).

Також частка майна дружини може бути більшою у випадках, коли після розірвання шлюбу неповнолітня дитина залишається проживати разом з матір’ю, якщо розмір аліментів, які виплачуються батьком на утримання дітей, є недостатнім. При цьому позбавити колишнього чоловіка частини належного йому майна можна тільки при наявності великої суми заборгованості зі сплати аліментів та за умови дотримання термінів давності звернення до суду.

Який термін позовної давності при розподілі майна?

Розділ майна між подружжям, які не розірвали шлюб, не обмежений термінами давності і може здійснюватися в будь-який час.

У разі подання до суду позову про поділ спільної сумісної власності після розлучення, застосовується позовна давність у три роки і цей строк обчислюється з дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

Трирічний період, встановлений українським законодавством в якості обмеження строку позовної давності, означає, що вже через 3 роки з моменту завершення шлюборозлучного процесу колишнє подружжя не зможе поділити куплене житло, землю, машину та інші цінні речі. Винятком є менше 5% випадків, коли дружина або чоловік не знали про дорогі покупки та не підозрювали про факт витрати коштів другим чоловіком.

Як при розлученні ділиться квартира (будинок)?

Процедура розділу спільної квартири і будинку досить клопітка та має безліч нюансів, які впливають на результат судового розгляду. При цьому слід пам’ятати, що неповнолітні діти не можуть претендувати на частку квартири при її розділі, якщо вона знаходиться у власності одного чи обох батьків. Це обумовлено статтею 173 Сімейного кодексу, згідно якої майно дітей і батьків є роздільним. Іншими словами, частка дитини в майні відсутня.

Поділ квартири або будинку, які придбано в кредит (іпотеку), здійснюється в рівних частинах між чоловіком і дружиною. Однак, слід пам’ятати, що кредитний договір, підписаний за згодою другого з подружжя, вважається укладеним в інтересах сім’ї і тягне за собою солідарну відповідальність дружини та чоловіка за його виконання, в тому числі, щодо повернення кредитних коштів.

Статья в тему:  Ленинский районный суд краснодар какой округ
Як розділити земельну ділянку при розлученні?

Поділ землі між колишнім подружжям багато в чому залежить від розміру ділянки, кількості власників і порядку оформлення прав власності на майно, а також техніко-юридичних умов. Якщо немає можливості поділити земельну ділянку в натурі (тобто шляхом виділення частки), чоловік і дружина можуть вирішити питання самостійно (укласти договір) або звернутися до суду. Також способом вирішення проблеми є продаж земельної ділянки з подальшим розділом отриманих грошей. Крім того, один з подружжя може відмовитися від своєї частки у праві спільної сумісної власності на землю і отримати грошову компенсацію.

Чи можна розділити автомобіль при розлученні?

Відповідно до ч. 2 ст. 71 СК України машина є неподільною річчю при розділі майна, тому після розлучення вона присуджується лише одному з подружжя (при цьому автомобіль оцінюється і дружині / чоловіку виплачується 50% компенсація вартості авто). Як правило суд приймає рішення на користь того з подружжя, на кого зареєстрований автомобіль, хто ним керує та здійснює технічне обслуговування.

Реєстрація машини на чоловіка або дружину не дає їм переважного права на авто, так як вони мають рівні права на володіння, користування і розпорядження спільним майном. У судовій практиці є випадки передачі автомобіля другому з подружжя, виходячи з його інтересів або при наявності дітей.

Якщо машина була куплена у шлюбі, але за документами оформлена на чоловіка, він може продати або переписати її перед розлученням, однак дружина має право на отримання часткового відшкодування вартості авто.

Чи діляться кредити і борги при розлученні?

Кредити є невід’ємною частиною сучасного життя і нерідко до моменту розірвання шлюбу подружжя обростає не лише спільним майном, але і боргами. Законодавство відносить боргові зобов’язання, взяті в період шлюбу, до загального майна подружжя і, як наслідок, їх розділ відбувається за тими ж правилами, що діють при розподілі решти майна.

Домовитися про поділ боргів — найпростіший і найдешевший спосіб. На жаль, він не завжди можливий і тоді виникає необхідність судового вирішення спору. При розгляді подібних справ, суд, в першу чергу, повинен встановити, на які цілі були витрачені кредитні кошти. Таким чином, чоловік, який не бажає самостійно виплачувати борг, взятий на сімейні потреби, повинен довести, що отримані в кредит гроші були витрачені не на особисті цілі.

Як розділити бізнес при розлученні?

Підприємство, засноване чоловіком або дружиною є окремим об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, в який входять всі види майна, включаючи внесок в статутний капітал і майно, виділене з їх спільної сумісної власності. Таким чином, статутний капітал і майно підприємства, які були сформовані за рахунок спільної власності подружжя, згідно Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2012 від 19.09.2012 року, є об’єктом їх спільної сумісної власності.

2 online консультации по “ Поділ майна подружжя при розлученні ”

Зараз планується розлучення та подальше розподілення нерухомого майна (гараж, житло в новобудові та паркомісце) між чоловіком і дружиною на підставі нотаріальної угоди. При цьому юристи кажуть, що питання того, кому залишається машина, придбана у шлюбі, після його розірвання — не можна прописати в договорі, автівка є неподільною і вона у будь-якому разі залишиться чоловіку.

Консультация юриста

Щоб не виникли проблеми при розподілі — оцініть майно і отримуєте половину його вартості (часткою в нерухомості або грошима).

Як ділиться майно при розлученні

Наш офіс працює без вихідних. Щоб почати розірвання шлюбу зв’яжіться з нашим сімейним адвокатом, телефонуйте за вказаними нижче телефонами.

Тел: 067 455-35-29
Тел: 050 904-51-03
Тел: 093 25-25-561
або напишіть нам, будемо раді відповісти: [email protected]

За роки спільного життя чоловік і дружина обзаводяться безліччю найрізноманітніших речей: квартирами і гаражами, автомобілями та велосипедами, комп’ютерами і телефонами, холодильниками і мікрохвильовками.

Крім предметів спільного користування, подружжя набувають і особисті речі, наприклад, чоловік купує собі дороге спортивне спорядження, а дружині дарує ювелірну прикрасу.

Подружжя вкладають власні кошти в спільну справу. Наприклад, дружина продає дісталася в спадок від батьків квартиру і віддає гроші чоловікові – на відкриття сімейного бізнесу.

Статья в тему:  Кто входил в состав земского суда

Як правило, жоден з них не замислюється про те, як буде ділитися все це майно, коли міцний шлюб дасть тріщину. Порівну?

Приватне або спільне?

Не всі майно, нажите в період шлюбу, підлягає розподілу між подружжям. Закон розрізняє поняття особистого і спільного майна.

 • приватне – не підлягає розділу і залишається у власності власника,
 • спільне – підлягає розподілу на законних або договірних підставах.

Щоб визначити, до якої категорії – приватне або спільне – належить той чи інший виду майна, читайте наші статті: Яке майно підлягає розподілу при розлученні? і Яке майно не ділиться при розлученні подружжя?

Що говорить закон про спільне майно подружжя

Сімейне законодавство передбачає два правових режиму майна подружжя:

 1. договірної;
 2. законний.

Договірний режим має на увазі наявність шлюбного договору, укладеного між подружжям: як до шлюбу (і який набрав чинності в момент реєстрації шлюбу), так і під час подружнього життя.

Наявність шлюбного договору істотного спрощує процес розлучення і процедуру розподілу майна. Суду не доведеться ділити майно подружжя, оскільки з усіх майнових питань між ними вже досягнуто згоди.

Шлюбний договір – це цивільно-правова угода, яка укладається за обопільною згодою подружжя і може бути оскаржений ними. У шлюбному договорі чоловік або дружина можуть передбачити будь-які положення майнового характеру, наприклад, визначити частки спільного майна, порядок користування житлом, зобов’язання матеріальне утримання і аліментів. Шлюбний договір вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення.

Законний режим означає, що спільне майно належить подружжю на рівних правах. Однак поділ майна подружжя може бути здійснено як у позасудовому, так і в судовому порядку.

Подружжя має право поділити своє спільне майно самостійно, шляхом укладення письмової угоди, не важливо – під час подружнього життя, в процесі розлучення або після розірвання шлюбу. А після укладення угоди – повинні дотримуватися його положення. В цьому випадку процедура поділу майна відбудеться безболісно і швидко.

Зверніть увагу! Іноді один з подружжя ініціює укладання угоди, маючи на меті ввести коштів другої половини в оману і здійснити незаконні оборудки із спільним майном. Щоб мінімізувати будь-які ризики, складати і підписувати угоду з чоловіком бажано за участю адвоката, що спеціалізується на розлученнях та розділах майна.

Поділ спільної подружньої власності через суд

Якщо ж у подружжя немає ні шлюбного договору, ні угоди про розподіл майна, вирішувати спірні питання між ними буде суд. При цьому встановлюються ідеальні (арифметичні) частки кожного з подружжя і визначається перелік конкретного майна, що підлягає передачі кожному з них.

Розділ спільного подружнього власності являє собою поетапну процедуру:

 • звернення до суду з позовною заявою і документами, що підтверджують право власності (особистої або спільної) на придбане під час шлюбу майно. Про те, як правильно скласти позов і зібрати документи, читайте в статті «Позовна заява на поділ майна при розлученні подружжя»;
 • встановлення судом права особистої та спільної власності кожного з подружжя;
 • визначення часткою в спільній власності;
 • поділ спільної власності пропорційно часткам;
 • визначення компенсації при нерівномірному розподілі майна.

Визначення часток подружжя у спільній власності

Згідно статті 70 Сімейного кодексу України, діє принцип рівності часток чоловіка і дружини в спільній власності. Тому в переважній більшості випадків суд ділить майно порівну.

Але із загального правила існують і винятки. Наприклад, при наявності поважних причин суд може збільшити або зменшити частку одного з подружжя.

Збільшення частки

Підставою для збільшення частки чоловіка або дружини може послужити:

 • Проживання разом з неповнолітніми дітьми;
 • Важке або хронічне захворювання, особливо, якщо хворобливий стан виникло в період сімейного життя і безпосередньо пов’язані з виконанням сімейних обов’язків. Наприклад, щоб заробити на власне житло або оплатити навчання дитини, чоловік працював на двох важких роботах, внаслідок чого придбав хронічне захворювання, що вимагає дорогого лікування;
 • Несення боргових зобов’язань тільки одним з подружжя.

Зменшення частки чоловіка

Причинами для зменшення частки чоловіка або дружини може стати:

 • Неотримання одним з подружжя ніяких доходів;
 • Ухилення від виконання роботи;
 • Недбале ставлення одного з подружжя до спільного майну, що призвело до його поломки, втрати, здешевленню;
 • Аморальну поведінку, алкогольна або наркотична залежність, наслідком яких стали сімейні борги.
Статья в тему:  Как работают суды при анкапе мем

Як діляться неподільні речі

Іноді в складі спільної власності є речі, які кожен з подружжя хотіли б мати в своєму розпорядженні. Якщо розділити їх неможливо, суд діє в такий спосіб:

 • Подружжя добровільно домовляються, кому з них дістанеться неподільна річ;
 • Якщо домовитися не виходить, майбутнього одноосібного володаря речі визначає суд. При цьому беруться до уваги такі фактори, як рід занять, місце роботи, потреба в речі, частота використання і так далі;
 • Проводиться оцінка неподільної речі;
 • Той з подружжя, хто став володарем речі, зобов’язаний виплатити другому чоловікові грошову компенсацію – половину вартості речі.

Крім того, суд може перевести річ зі спільної власності в часткову власність – визначити частку кожного з подружжя. І призначити порядок користування річчю обома подружжям.

Як оцінюється спільне майно при розлученні?

Оцінка майна подружжя може бути:

 • добровільної (для точного визначення вартості майна та справедливого розділу);
 • обов’язкової (для визначення ціни позову та розрахунку держмита, для визначення грошової компенсації, для погашення боргів або кредитів).

Подружжя можуть самі оцінити своє спільне майно, використовуючи договори купівлі-продажу, товарні чеки та квитанції про оплату. Якщо ж самостійна оцінка майна скрутна, доводиться звертатися до послуг експертної оцінки. Ініціювати експертну оцінку може і суд, якщо в ході судового розгляду виникла суперечка про вартість і розподілі спільного майна.

Проведення експертної оцінки може бути доручено судово-експертній установі або незалежного експерта-оцінювача.

Порядок розділу деяких видів майна між подружжям

Розділ житла (квартири, будинки, дачі)

Якщо квартира, будинок, дача є спільною власністю чоловіка і дружини, значить вона підлягає розподілу між ними. Існує декілька поширених способів поділити житло:

 • Продати житло і розділити виручену грошову суму навпіл;
 • Залишити житло у власності одного з подружжя, а іншому віддати все інше спільне майно;
 • Квартира, будинок, дача залишається у власності одного з подружжя, який зобов’язується виплатити другому чоловікові грошову компенсацію, рівну половині вартості житла.

В процесі розділу житла обов’язково враховуються інтереси неповнолітніх дітей.

Детальніше про розподіл житла читайте в наших статтях «Поділ нерухомості при розлученні подружжя» і «Поділ приватизованої квартири при розлученні».

Поділ землі

Якщо під час сімейного життя була придбана земельна ділянка, він теж підлягає розподілу. В даному випадку є певна перевага – ділянка може бути розділена навпіл в натурі. Крім того, є інші способи розподілу землі:

 • Перекласти ділянку зі спільної власності в часткову власність і визначити порядок користування спільною землею;
 • Передати земельну ділянку у власність одного з подружжя, зобов’язуючи його виплатити другому чоловікові грошову компенсацію або передати інше рівноцінне майно;
 • Продати землю і поділити виручену грошову суму.

Більше про розподіл землі ви знайдете в статті «Поділ земельної ділянки при розлученні подружжя».

Поділ іпотеки

Розділ квартири або іншого житла, придбаного в іпотечний кредит, є досить складним. Грають роль безліч чинників – коли була оформлена іпотека, як оформлений іпотечний договір, хто виплачував іпотечний кредит, інше.

У деяких випадках відбувається переоформлення іпотечного договору з банком – кредит переводиться з одного чоловіка на обох. Після цього кожен виплачує свою частину кредиту. Але оскільки банки йдуть на цей крок вкрай неохоче, розділ іпотечного житла відбувається інакше. Житло дістається одному чоловікові (як правило, тому, на кого оформлений іпотечний договір), він зобов’язується компенсувати другому з подружжя вчинені кредитні платежі.

Судовий процес розподілу іпотеки відбувається з обов’язковою участю банківської установи.

Детальніше про розподіл іпотеки читайте в статті «Як розділити квартиру в іпотеку при розлученні».

Поділ автомобіля

Поділить машину на частини неможливо, користуватися автомобілем спільно – вкрай важко і незручно, продавати і ділити гроші – не завжди резонно. Найчастіше подружжя або суд вдаються до наступного способу розділу – залишають автомобіль у власності чоловіка або дружини, зобов’язуючи при цьому виплатити другому чоловікові половину вартості транспортного засобу.

Детальніше читайте в статті «Як розділити автомобіль після розлучення».

Поділ кредитів

Якщо під час сімейного життя чоловіком і дружиною були оформлені кредити, в процесі поділу майна стане актуальним питання розділу не тільки придбаних в кредит речей, але і розділу невиконаних боргових зобов’язань.

За загальним правилом, спільні кредити чоловіка і дружини діляться між ними порівну. Але існує багато винятків із загального правила. Детальніше про це читайте в статті «Розділ боргів при розлученні подружжя».

Статья в тему:  Кем назначается на должность администратор районного суда

Адвокат з поділу майна в Києві

Зателефонуйте нам – ми з задоволенням відповімо на всі ваші запитання.
+38(067) 455-35-29; +38(050) 904-51-03; +38(093) 25-25-561; або напишіть нам, будемо раді відповісти: [email protected]

Як суд ділить майно подружжя

 • Головна
 • Про нас
  • ПРО АДВОКАТА
 • Юридичні послуги
  • Фізичним особам
  • Юридичним особам
 • СТАТТІ
  • Сімейні спори
  • Спадкові справи
  • Трудові правовідносини
  • Все про бізнес
  • Договори та інші правочини
  • Про реєстрацію підприємств
  • Інформація для іноземців в Україні
 • Наші офіси
  • Київ
  • Чернівці
  • Івано-Франківськ
  • Хмельницький
  • Вінниця
  • Львів
  • Одеса
 • ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ
 • Контакти

 • +380982115829
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • РЕЗУЛЬТАТИ СПРАВ
 • Контакти
 • Головна
 • Про нас
  • ПРО АДВОКАТА
 • Юридичні послуги
  • Фізичним особам
  • Юридичним особам
 • СТАТТІ
  • Сімейні спори
  • Спадкові справи
  • Трудові правовідносини
  • Все про бізнес
  • Договори та інші правочини
  • Про реєстрацію підприємств
  • Інформація для іноземців в Україні
 • Наші офіси
  • Київ
  • Чернівці
  • Івано-Франківськ
  • Хмельницький
  • Вінниця
  • Львів
  • Одеса
 • ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ
 • Контакти
  Ви тут:
 • Головна
 • СТАТТІ
 • Сімейні спори
 • Цивільний шлюб. Як ділиться та спадкується майно? Основні питання

Цивільний шлюб. Як ділиться та спадкується майно? Основні питання

Цивільний шлюб або шлюб без реєстрації.

Під час поділу майна в цивільному (громадянському) шлюбі суд керується положеннями Сімейного кодексу України (надалі — СК України) та, в окремих випадках, Цивільного та Земельного. Правовий статус відносин подружжя відповідно до Сімейного кодексу України прирівнюється до офіційно зареєстрованого, а майно визнається загальним (спільно набутим). Однак недосконалість правової бази в окремих питаннях призводить до складнощів в реальних життєвих ситуаціях.

Коли спільне проживання визнається цивільним шлюбом?

Пара вважається такою, що перебуває у цивільному шлюбі якщо вони одночасно:

1. спільно проживають,

2. пов`язані спільним побутом,

3. мають взаємні права та обов`язки.

Отже, головними ознаками є: ведення спільного господарства, наявність спільного бюджету та взаємні права і обов`язки.

До прикладу, не визнається цивільним шлюбом: спільний відпочинок на закордонних курортах, спільна участь на святах та вечірках, перерахування значних коштів на рахунок жінки (чоловіка), у разі якщо немає вказаних головних ознак цивільного шлюбу , а також усталених відносин, які притаманні подружжю.

Тільки показами свідків не може бути встановлений факт цивільного шлюбу, потрібно інші докази. Так само не може свідчити про перебування жінки та чоловіка у цивільному шлюбу лише у звязку із наявності у них спільної дитини. Для визнання факту цивільного шлюбу також потрібні інші докази саме щодо придбання спірного майна за спільні кошти або за рахунок спільної праці.

Можуть визнати перебування у цивільному шлюбі період тривалого проживання окремо у зв’язку з: відрядженнями чоловіка або жінки, або в під час проходження чоловіком військової служби.

Як довести фактичний шлюб? Доказами факту і часу початку громадянського шлюбу можуть бути:
— Свідоцтво про народження дітей, в якому батьками записані фактичне подружжя;
— Виписка з будинкової та погосподарської книг, паспорта, особового рахунку, в яких значаться прописаними цивільне подружжя;
— Різні документи, листування, з яких видно, що чоловік і жінка жили однією сім’єю і вважали себе подружжям;
— Анкети, інші документи, що оформляються під час вступу на роботу, виїзд за кордон, для пенсійного фонду, де фактичні подружжя іменували себе чоловік і дружина;
— Різного роду заяви в державні установи для отримання пільг, субсидій;
— Оформлення заповітів один на одного;
— Видача довіреностей на управління автомобілем, розпорядження деопзитами;
— Квитанції на ім’я одного і іншого про оплату комунальних послуг, інші витрати з утримання будинку, квартири;
— Придбання предметів домашнього вжитку, побутової техніки, що підтверджується чеками, квитанціями, кредитними договорами та ін., які оформлені на обох;
— Особисте листування, фотографії, що свідчать про те, що ці громадяни іменували себе подружжям, вітали з днем народження;

— Спільне придбання майна в інтересах сім’ї;

— Участь чоловіка та жінки у штучному заплідненні;

— Інші можливі докази.

Також спільним буде визнаватись майно, яке придбане внаслідок спільної праці цивільного подружжя. П ри цьому спільною працею — слід вважати спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок яких вони одержали спільні або особисті доходи, об`єднані в майбутньому для набуття спільного майна, ведення ними спільного господарства, побуту та бюджету.

Скільки років пара повина прожити, щоб шлюб було визнано цивільним?

Строк спільного проживання не має важливого значення. Пару можуть визнати цивільним подружжя, навіть якщо їхньому цивільному шлюбу немає року, а живуть разом лише декілька місяців. Основні критерії визнання цивільного шлюбу зазнаені вище.

Поділ майна без шлюбу. Як ділиться майно цивільного подружжя?

Чи вважається шлюб цивільним, якщо один з співмешканців / подружжя перебуває в офіційному шлюбі? В цьому випадку шлюб не визнається цивільним, тому позивач / відповідач не зможуть претендувати на розподіл спільно нажитого майна. Подати в суд позовну заяву про поділ такого майна, у разі, якщо згідно Цивільного кодексу таке майно можна визнати спільною сумісною або частковою власністю.
Якщо подружжя ділить майно, нажите в цивільному і зареєстрованому шлюбі?

У разі наявності у когось з пари офіційного шлюбу, це виключає визнання факту цивільного шлюбу.

Чи завжди майно між цивільним подружжям ділиться в рівних частинах? Ні, не завжди. Положення Сімейного кодексу України передбачають можливість збільшення майнової частки при розподілі, якщо один з подружжя зумів довести факт неплатоспроможності другого (або внесення ним меншої частини оплати) під час придбання майна, яке ділиться. Аргументами, в даному випадку, можуть слугувати офіційні документи про наявність чи відсутність заробітної плати на момент здійснення покупки, отримання кредиту з метою придбання рухомого / нерухомого майна або інші документи, що підтверджують витрати на об’єкт поділу тільки за рахунок коштів одного з подружжя.

Що робити, якщо співмешканець продав спільне нажите майно без Вашої згоди? Поділ майна подружжя, яке продане.

По-перше, можна оскаржити такий договір про продаж (дарування або іншу угоду). По-друге, ринкова вартість такого майна буде враховуватись при поділі майна в суді. Отже, інший співмешканець в такому разі має право вимагати сплати йому грошової компенсації або виділу відповідно більшої частки з іншого майна.

Цивільний шлюб і спадкування. Коли цивільне подружжя можуть успадковувати майно один одного?

Цивільне подружжя можуть виступати спадкоємцями один одного як спадкоємці четвертої черги спадкування. Таке спадкування виникає тільки при відсутності заповіту. Крім того, цивільний шлюб повинен тривати не менше п’яти років до дня смерті одного з подружжя.

При цьому наявність у цивільного чоловіка тільки документів, пов’язаних зі смертю і поховання спадкодавця, а не є доказом перебування з ним у фактичних шлюбних відносинах. Критерії та докази, за якими встановлюється факт наявності цивільного шлюбу, зазначені вище в цій статті.

Зміна черговості одержання права на спадкування та визнання права власності на майно в порядку спадкування за законом разом зі спадкоємцями першої черги за рішенням суду має місце за умови встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу і доведеності факту знаходження одного з фактичного подружжя в безпорадному стані. Коли інші спадкоємці реально захищаються в таких справах, то рідко вдається змінити чергу спадкування або усунути спадкоємців попередніх черг від спадщини. Але іноді зустрічаються успішні справи в цьому напрямку.

Зверніть увагу, наявність письмової угоди про розподіл майна між співмешканцями допоможе вирішити багато питань без суду. В даному випадку мова йде не про шлюбний контракт, а про інші угоди, за якими набувається відповідне майно.

Важливо: Визнання шлюбу цивільним можливе лише з 01 січня 2004 року. Встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу в період до 01 січня 2004 року законом не передбачено. Оданк, це не означає, що майно придбане до цієї дати не буде визнано спільним майном. До цієї дати діяло інше законодавство, яке дещо інакше регулює такі відносини, ніж це зазначено в нашій статті.

Потрібна детальна консультація щодо юридичних питань, які виникають у пари, яка живе у цивільному шлюбу? Звертайтесь до наших адвокатів та юристів:

Подружжя ділить майно… Юридична практика

Справи про поділ майна подружжя відносяться до категорії спорів, які виникають із сімейних правовідносин. Дані відносини регулюються главою 7-8 Сімейного Кодексу України (далі – СК України), Цивільним Кодексом України (далі – ЦК України), постановою Пленуму Верховного Суду України (далі – ВСУ) 21.12.2007 № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Законодавство України встановлює різний правовий режим майна подружжя, залежно від того, набуте воно ними до шлюбу чи після реєстрації шлюбу, чи існує між ними договірний режим майна, відповідно до підстав набуття майна – все це має значення при вирішенні поділу майна подружжя. Сімейне законодавство надає право подружжю на поділ належного йому майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності, як за взаємною згодою під час шлюбу, так і при розірванні шлюбу та після розірвання шлюбу.

Поділ майна може бути проведений в добровільному порядку, шляхом укладання нотаріально посвідченої угоди, а також примусово – шляхом звернення до суду з позовом.

Розглядаючи майновий спір, суд передусім визначає склад майна і підстави його набуття. Статтею 57 СК України визначено перелік майна, яке є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. До речей індивідуального користування відносяться, в тому числі і коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя, це якщо вони придбавались для конкретного з подружжя. А якщо вони придбавались, як засіб накоплення, то являються спільною сумісною власністю.

Поділ спільного майна подружжя здійснюється за правилами, встановленими статтями 69-72 СК України, ст. 372 ЦК України, поділ майна осіб, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, регулюється ст. 74 СК України.

У правових позиціях Верховного Суду України (далі – ВСУ) по справам № 6-2333цс15, № 6 – 612цс15, зазначено наступне, що норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими:

1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної власності;

2) майно, набуте кожним із подружжя до шлюбу, є особистою приватною власністю кожного з них.

З метою збереження балансу інтересів подружжя, дотримуючись принципів добросовісності, розумності і справедливості СК України містить винятки із загального правила.

Проте, на думку правників, Верховний Суд мимохідь майже «зламав» доктрину сімейного права щодо рівності часток спільного майна подружжя Постанова у справі № 711/5108/17 від 18.06.2018. Так, позивачка після розірвання шлюбу, через відсутність домовленості про поділ спільного майна подружжя, звернулася до суду за визнанням права власності на 1/2 частину квартири, придбану у шлюбі на ім’я чоловіка. Від шлюбу мають малолітню дитину. Чоловік заперечував тим, що квартира переважно придбана на його особисті кошти, у тому числі від продажу дошлюбного майна та на позичені гроші його батьків.

Перша інстанція: позов задовольнила. Друга інстанція рішення скасувала і прийняла нове, яким задовольнила позов частково: визнала право позивачки на 1/5 майна, її чоловіка – на 4/5. Касаційний цивільний суд залишив рішення апеляційного суду без змін.

Судові вердикти залишаються незрозумілими з питань вибору пріоритетів захисту прав та охоронюваних законом інтересів. Адже доктринальне протиріччя: згідно з ч. 1 ст. 70 СК у разі поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. За змістом ч. 2-3 ст. 70 СК, суд може відступити від засади рівності часток лише у випадках недобросовісної поведінки одного з подружжя (у сторону зменшення його частки) або у випадку, якщо з подружжям проживають діти при недостатності аліментів (у сторону збільшення частки). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу, п. 30 Постанови Пленуму Верховного Суду ві 21.12.2007 № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» істотними обставинами, що мають значення для справи при вирішення спорів про поділ майна, є випадки коли один із подружжя не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку чи доходу.

У той же час у цій справі вищі суди застосували іншу норму – ч. 3 ст. 57 СК, згідно з якою майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто, є особистою приватною власністю дружини (чоловіка).

Источники:

Спільне майно подружжя. Як ділити неподільне?

http://lawportal.com.ua/podil-majna-podruzhzhya-pislja-pri-rozluchenni.html

Як ділиться майно при розлученні

http://vreshetov.com/ua/stati/nedvizhymoe-imuschestvo/239-grazhdanskij-brak

Подружжя ділить майно… Юридична практика

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector