0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як суд может установить земельну межу від сусіда

Як із сусідом мирно землю поділити

Розподіл меж земельної ділянки з сусідом – найбільш поширена тема з категорії земельних спорів, які виникають у мешканців сільської місцевості. Типові питання роз’яснює Наталія Коваленко – юристка Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги – філіалу Херсонського офісу Мережі правового розвитку, що діє на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України.

Питання розмежування земельної ділянки між сусідами визначається Земельним кодексом України, відповідно до якого власники та користувачі сусідніх земельних ділянок (сусіди) повинні обирати такі способи використання землі, що відповідають цільовому призначенню земельних ділянок, та за яких власникам і землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдаватиметься найменше клопотів. Зазвичай межі суміжних земельних ділянок сусідів встановлюються при проведенні землевпорядних робіт.

Проте досі межі визначалися суто в технічній документації – в натурі межі земельної ділянки не позначалися. Інколи один сусід міг встигнути отримати Державний акт про право приватної власності на земельну ділянку, а інші сусіди ще не оформили належним чином документацію. Часто це призводило до конфліктів. Під час господарського використання землі одна зі сторін могла заволодіти частиною городу сусіда.

На сьогодні діє інструкція Держземагенції, в якій визначено види межових знаків. Тепер кожна земельна ділянка повинна бути визначена межовим знаком встановленого зразка. У Земельному кодексі України інституту добросусідства присвячено окрему главу. Положення глави 17 Земельного кодексу висвітлюють порядок захисту інтересів власників володінь, що межують між собою, врегулювання протиріч, які виникають при здійсненні прав на своє майно.

Зміст відносин добросусідства та особливості їх правового регулювання

Законодавство, що регулює земельні відносини добросусідства, є нормативно встановленими обмеженнями щодо здійснення прав на землю (включаючи право власності), які мають на меті забезпечити захист інтересів власників (землекористувачів) сусідніх володінь від можливих порушень при використанні земельних ділянок. Основна мета цих правил полягає у сприянні і забезпеченні такому використанню земельних ділянок, при якому власникам сусідніх земельних ділянок і землекористувачам заподіюється менша кількість незручностей. У п. 1 ст. 103 Земельного кодексу поняття незручностей конкретизується в такий спосіб – це затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення, перелік таких незручностей є невичерпним.

Суб’єктами відносин добросусідства є як власники земельних ділянок, так і землекористувачі (п. 1 ст. 91, п. 1 ст. 96 ЗК України). У зв’язку з цим правила про добросусідство виступають як обмеження щодо здійснення не лише права власності на земельну ділянку, а й інших прав на землю, зокрема права постійного користування земельною ділянкою, оренди, емфітевзису, суперфіцію тощо.

Статья в тему:  Сколько свидетелей на суде

Щодо власників ситуація така: законодавством (ст. 152 – 155 ЗК України) передбачається державний захист та гарантії їх прав; будь-яке втручання у їхню діяльність, пов’язану з використанням землі, з боку державних, господарських та інших органів і організацій забороняється, за винятком випадків порушення власниками землі земельного законодавства; припинення або обмеження прав власників земельних ділянок може мати місце тільки у випадках, передбачених Земельним кодексом України (стаття 140 ЗК України).

Якщо ж говорити про землекористувачів, то це поняття пов’язано із правом земельного сервітуту. Право земельного сервітуту – право не лише власника, а й землекористувача на платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

Отже зміст добросусідства полягає в сукупності прав та обов’язків суб’єктів таких відносин. При цьому комплекс цих прав та обов’язків, по суті, є однаковим для кожного власника чи землекористувача. У найбільш загальному вигляді зміст відносин добросусідства можна визначити як право кожного власника чи землекористувача вільно використовувати свою земельну ділянку за цільовим призначенням у межах і способами, що не справляють неправомірного впливу на сусідні володіння (земельні ділянки), а також вимагати від інших власників (землекористувачів) такого ж використання сусідніх земельних ділянок і водночас — обов’язок кожного власника (землекористувача) не допускати при цьому заподіяння неправомірного впливу на сусідні земельні ділянки.

Перелік статей застосування добросусідства

Якщо наводити приклади, то у статті 104 йдеться про необхідність уникнення шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку. Про те, що саме вважати цим шкідливим впливом на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки тощо. Стаття 105 Земельного кодексу, де закріплено право власника або землекористувача відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Відповідно до статей 106, 107 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації.

У разі неможливості виявлення дійсних меж, їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.

Статтею 108 Земельного кодексу України закріплено порядок спільного використання межових споруд. У її першому пункті зазначено, що у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.

Статья в тему:  По каким причинам можно перенести заседание суда

Стаття 109 Земельного кодексу України про використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок, містить 4 пункти, суть яких полягає у наступному:

 1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах.
 2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах.
 3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.
 4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Якщо виходити з положень цієї глави ЗК України, у сфері відносин добросусідства можна, на нашу думку, виділити 2 основні напрями правового регулювання:

 • відносини щодо розмежування суміжних володінь і запобігання безпосередньому порушенню меж земельних ділянок. Врегулюванню даних відносин у чинному Земельного кодексу України присвячені статті 105-109;
  • відносини щодо здійснення опосередкованих впливів на сусідні земельні ділянки, які не пов’язані з безпосереднім порушенням їх меж. Ці відносини регулюються статтями 103, 104 ЗК України.

Органи, на яких покладено завдання вирішення земельних спорів та додержання громадянами правил добросусідства, що цікавить нас безпосередньо, є органи місцевого самоврядування (ст. 158 Земельного кодексу України).

Спеціалізована землеупорядна організація, користуючись технічною документацією, розробленою землевпорядною організацією, забезпечує встановлення межових знаків. Самовільне встановлення меж є незаконним і карається штрафом. Відповідно до р. 17 ЗК України «Про добросусідство», власники земельних ділянок зобов’язані встановлювати межі між земельними ділянками з відома іншої сторони і з письмового дозволу місцевих органів самоврядування.
Закріплення меж ділянки межовими знаками мусить відбуватися у присутності власників (користувачів) цієї та суміжних ділянок або уповноважених ними осіб. Повідомити про такі роботи власників суміжних ділянок фахівці-землевпорядники мають щонайменше за 5 робочих днів до початку робіт. Межові знаки повинні бути тільки ті, що визначені до користування Держземагенцією.

Встановлення знаків оплачують власники земельних ділянок. Причому сусіди сплачують порівну за знаки на спільній межі, якщо інше не встановлено угодою між ними. Для того, щоб не виникало суперечок щодо цього в майбутньому, домовленість про розподіл оплати сусідам варто зафіксувати або в нотаріуса, або в раді. В кошторисі проведення землевпорядних робіт для отримання державного акта на земельну ділянку та кадастрового номера на неї передбачено оплату за виготовлення та встановлення межових знаків. Тож більшість власників земельних ділянок за ці знаки вже сплатила. Але вони досі не встановлювалися. Тепер важливо, щоб землевпорядна організація, якій ви замовляли роботи, сумлінно поставилася до виконання своїх договірних зобов’язань.

Значна частина суперечок також пов’язана з порушенням однією стороною будівельних норм. Щоб не доводити до конфліктів та суперечок, варто при будівництві й облаштуванні своєї ділянки чітко дотримуватися будівельних, землевпорядних і санітарних норм.

Статья в тему:  Хто може звернутися до європейського суду

Якщо конфлікт таки виник

Перша інстанція для розв’язання суперечки – відповідна рада. Голова виносить питання на засідання сесії, котра й приймає рішення. Та якщо вирішити проблему на місцевому рівні не вдається, зарадити зможе лише суд. Одначе й судові рішення неефективні, якщо сусіди налаштовані на конфлікт. Судові рішення або роками оскаржують, або відмовляються виконувати. Тому в першу чергу треба порозумітися між собою і вже потім зафіксувати рішення у встановленому порядку. Коли ж суперечка виникає за земельну ділянку поза межами населеного пункту, розв’язувати її мусить місцеве управління Держземагенції, а потім – суд.

Щодо поширених суперечок про дерева варто знати: відповідно до ст. 109 ЗК України кожен із сусідів вправі вимагати спиляти дерева, які стоять на спільній межі. Рішення щодо цього повинна приймати рада. Вона ж вирішує, за чий кошт дерева будуть спиляні: чи того, хто ініціював їх знищення, чи місцевого бюджету.

Згідно зі ст. 79 та 90 ЗК України, багаторічні насадження, що знаходяться на земельній ділянці, належать власнику цієї ділянки. Та за ст. 105 ЗК України, якщо гілля або коріння сусідського дерева проникає на вашу ділянку та заважає використовувати її за цільовим призначенням (наприклад, створює тінь, і через це ви не можете там нічого вирощувати), ви маєте право їх обрізати. Але лише ті частини сусідських дерев і кущів, які фактично знаходяться на вашій території – і в жодному разі не на сусідській.

Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного фонду «Відродження”.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Как разрешить спор с соседями о границах земельного участка?

24 февраля, 2019

Спор с соседями о границах земельного участка — как разрешить?

Земельные споры являются одной из наиболее сложных для простого гражданина категорией дел, при этом являясь одной из самых злободневных. Соседские конфликты из-за земли иногда длятся годами, выливаясь в несколько судов, колоссальные затраты и массу испорченных нервов, особенно если обе стороны пренебрегают юридической помощью.

Что же делать, если мирно сосуществовать с соседями не получается, а спор по земельным вопросам превращается в серьезный конфликт? Статья 64 Земельного кодекса прямо устанавливает, что все земельные споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. Закон, впрочем, не мешает соседям договориться миром, но подобный исход дела возможен лишь при участии с обеих сторон опытных адвокатов, умеющих донести до спорящих сторон всю разрушительность и обременительность судебного конфликта.

Если же одна из сторон категорически не идет на уступки, единственным выходом будет судебное разбирательство.

С чего начинается земельный спор?

Соседский земельный спор это не всегда претензии из-за посаженного на меже куста помидоров. Условно можно выделить следующие разновидности земельных конфликтов, которые могут возникнуть у проживающих рядом лиц:

Статья в тему:  Какой суд рассматривает родство

• Захват земли соседа. Умышленно или же из-за ошибки в документах, но один из соседей «присваивает» себе часть земельного участка, принадлежащего смежному землевладельцу. Каждая сторона считает себя единственно правой, а искать истину придется лишь в суде, особенно если на захваченном участке уже что-либо построено;

• Конфликт при согласовании границ. Статья 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (N 221 от 24 июля 2007 года) устанавливает, что местоположение границ земельных участков должно быть согласовано с заинтересованными лицами. Это необходимо в тех случаях, когда в результате кадастровых работ уточняется местоположение границ земельного участка или, уточняются границы смежных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. Бывает и так, что соседи годами живут без проблем, но они возникают при попытке узаконить владение землей одним из собственников. По документам вполне может оказаться, что кто-то пользуется не своей землей.

• Нарушение требований санитарного и противопожарного контроля. Для любой постройки, будь то сарай или уличный туалет (для него – в особенности) есть достаточно жесткие требования, прописанные в СНиП’ах. Если один из соседей нарушил их, разместив строение слишком близко к границе другого землепользователя, то разрешать проблему придется только в суде.

Когда межевание – причина конфликта

Чаще всего конфликты возникают при межевании, заказанном одним из соседей или же совместно (например, при владении жилым домом и участком в общей долевой собственности).

Именно в ходе межевания выявляются следующие проблемы, которые неминуемо могут привести к конфликту:

1. Ошибки в кадастровой документации, включая стоимость. Если в кадастровой документацией содержатся неточности, то это может привести как к изменению границ, так и увеличению земельного налога у одного или обоих собственников. Еще одна особенность: при кадастровом оформлении позицию соседей никто не выясняет, что часто ведет к ошибочному внесению данных.

2. Противоречие фактических обстоятельств данным в документации. Неверные границы, ошибочное расположение строений, не введенные в эксплуатацию объекты или же возведённые самовольно – все это выявляется в ходе межевания и становится предметом конфликта соседей.

3. Противодействие соседа замерам или самовольный захват части территории с созданием препятствий кадастровым инженерам при проведении межевания.
Здесь, как и в перечисленных выше случаях, при не достижении договоренности сторонам придется обращаться в суд.

Как решить земельный спор между соседями: пошаговая инструкция

Прежде чем конфликт дойдет до суда, стороны (или хотя бы одна из них) пытаются всеми силами решить его самостоятельно. Иногда это не имеет никакого смысла и лучше сразу начать подготовку иска, но в ряде случаев можно добиться защиты своих прав и без суда.

1. Определение своей позиции и причин конфликта

Поймите, в чем заключается ваша или соседская претензия и с чем она связана.
Если с ошибкой в документации – запросите верный документ, если это возможно. Кадастровую ошибку, например, по простому запросу не исправить – обращаться в суд все же придется.

Статья в тему:  Кто является работодателем для судьи районного суда

В тех же случаях, когда причиной конфликта является личный интерес или же «работа на принцип» — поинтересуйтесь правовой информацией и предварительно проконсультируйтесь у юриста. В идеале – письменное заключение адвоката.
Если предметом спора являются лишь границы участка – проведите совместное межевание, которое поможет их установить или восстановить.

2. Сядьте за стол переговоров

Любой конфликт лучше начинать решать с переговоров. Абстрагируйтесь от эмоций и попробуйте спокойно, без ругани, пообщаться о причинах проблемы и вариантах ее решения.
Объясните соседу, что обострение конфликта и доведение его до суда чревато не только значительными расходами времени и средств, но и не всегда предсказуемым результатом. В обоснование приведите доводы юриста.

3. Привлеките муниципалитет к разрешению спора

При каждом муниципалитете существует целый ряд различных отделов и комиссий, которые могут помочь в разрешении спора.

Например, административная комиссия следит за исполнением региональных законов, правил благоустройства и иных норм, а потому может привлечь соседа к ответственности за какие-либо нарушения – например, складирование строительных материалов на меже участка перед домом соседа.

Земельный отдел городской управы (сам отдел и должности его сотрудников могут называться по-разному), ответственный за рассмотрение жалоб от граждан по вопросам землеустройства, может дать письменное заключение на ваше обращение по конфликту.

Практически всегда специалисты выедут на место, осмотрят проблемные участки и дадут свои рекомендации по решению спора.

Увы, в отличие от судебного решения даже основанное на законе заключение муниципальных органов не является безусловно обязательным к исполнению конфликтующим соседом. Если ничего не вышло — готовьтесь к суду!

Судебная защита прав по земельным спорам

Земельные споры подсудны исключительно районным (городским) судам.
По правовой классификации, отраженной в Гражданском кодексе, иски по земельным спорам чаще всего будут негаторными – то есть, содержащими требования собственника по устранению препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом.

Это могут быть требования:
• Об определении границ или их изменении;
• Об устранении препятствий в пользовании участком;
• Об устранении кадастровой ошибки;
• О сносе самовольной постройки и т.д.

Не стоит искать в Интернете образец искового заявления по земельным спорам между соседями – вы едва ли найдете иск, отражающий аналогичный вашему, спор.

Земельное право столь объемно, а природа земельных споров настолько широка, что лишь опытный адвокат сможет справиться с грамотной подготовкой искового заявления.

Подготовьте документы по спору и обращайтесь за юридической помощью к грамотным юристам – только с их участием у вас есть шансы на подходящий для вас результат.

В ходе судебного заседания может потребоваться назначение землеустроительной и (или) строительно-технической экспертизы, если по документам установить важные для дела обстоятельства не удастся.

Статья в тему:  Как ведут себя чиновники приехавшие объявить крестьянам о решении суда как они разговаривают

Расходы на оплату экспертизы стороны могут понести как совместно, так и единолично. В дальнейшем все расходы будут отнесены на проигравшую спор сторону.

Адвокат Коченков В.В. оказывает полный спектр юридических услуг по земельным спорам – от первичной консультации до комплексного сопровождения дела «под ключ».

Share the post «Как разрешить спор с соседями о границах земельного участка?»

Порушення сусідом меж земельної ділянки (страница 1)

Я отримав в 1988 році зем. ділянку в садовому товаристві. В ті роки, разом с сусідами були встановлені огорожі, які є і зараз. Наше сад. товариство поділено на ділянки по 400 м2(огорожі ідуть спільними лініями) Нещодавно нові сусіди самостійно (без мого відома і згоди) прибрали огородження і почали встановлювати нову огорожу (вже встановили бетонні стовпи), які змінили межу між нашими ділянками (знаходяться на моїй території, на відстані 0.5 метра від старої межі). Також новий сусід сказав, що йому належить ще 0.5 метра в глиб моеї ділянки. Моя ділянка не приватизована(на руках є тільки книжка члена сад. товариства), ділянка сусіда декілька років тому була приватизована. Я написав заяву з проханням розібратися з порушенням меж голові сад. товариства. Куди мені звертатится, де і які потрібно отримати документи? Чи можуть бути проблеми в вирішенні цього питання із-зі того, що моя ділянка не приватизована?

 1. ← следующая
 2. страница 1
 3. предыдущая →
 1. 2
 2. 1

Они не имеют права этого делать при любых раскладах.

Стаття 158 (Земельного кодексу). Органи, що вирішують земельні спори

Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом.

думаю даний спір буде вирішуватись в судовому порядку для чого вам потрібно буде подавати позов про усунення перешкод у користуванні.

Вчора голова сад. товриства заміряв ділянки. Згідно з документом приватизації і вимірами, сусід законно мая право залізти на мою ділянку. Виходить, що 15 років тому старі сусіди приватизували і частину моєї ділянки за парканом, а моя мати підписала згоду на приватизацію (не перевіряла, а на віру). Голова запропонував таке рішення, що «спірний шмат землі» на моїй ділянці розділяеться між нами. У сусіда є акт приватизації 1993р., з розмірами і т.і., з яким моя матір(властниця ділянки) погодилась підписом; у мене — лише членська книжка. Чи є сенс звертатися до суду? Чи погодитись з пропозицією голови?

Статья в тему:  В какой суд подавать на развод украина

П.С.: Вибачте, за не юридичні терміни.Дякую за допомогу

Для цього вам необхідно звернутись в землевпорядну організацію, розробити технічну документацію та проект землевідведення у власність земельної ділянки, після цього звертаєтесь в державний земельний кадастр, для реєстрації земельної ділянки (з присвоєнням кадастрового номеру), де вам дадуть відмову у звязку з тим, що межі вашої ділянки накладаються на ділянку сусіда. А потім з цією відмовою ідете до суду і виграєте 100% . Державний акт у Вас же є на земел. ділянку. І будуть відновленні межі. А голова села сказав вам нісенітницю. Так як не має такого поняття законно заліз на територію, А якась там пісулька з підписом Вашої матері не є правовстановлюючим документов на підставі, якого він мав законні права збільшити свою площу земел. ділянки за рахунок Вашої.

добрий день, сусід зніс мій забор та використовує мою зем.ділянки як проїзд. що робити?

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации

 1. Обзоры материалов СМИ

ВС объяснил, когда можно пользоваться участком соседа

Верховный суд РФ сделал важное разъяснение для соседей по земельным участкам, которые расположили постройки так, что доступ к ним затруднён, но они не могут договориться об их использовании или перепланировке территории: сервитут должен являться исключительной мерой и быть наименее обременительным для владельца недвижимости. При рассмотрении подобных споров суд обязан исходить из разумного баланса интересов сторон с тем, чтобы владелец, чьи права будут ограничены, не испытывал из-за этого существенных неудобств, отмечает высшая инстанция.

Доступ к гаражу и туалету

Высшая инстанция разбирала спор жителей Ставропольского края. Истец требовал установить бессрочный сервитут на территории участка соседки и обязать ее демонтировать часть забора. Свои претензии заявитель обосновал тем, что не может пользоваться своим гаражом и туалетом, так как при существующем расположении построек технически невозможен доступ автомобиля к гаражу и проезд ассенизаторской машины к выгребной яме.

Ответчица заявила встречный иск о демонтаже системы водоотведения и канализации, которую заявитель провёл по ее земельному участку. Она указала, что когда-то добровольно отступила 4 метра от своего участка, чтобы дать возможность проезжать соседу, но тот соорудил на этой территории навес и устроил под ним место хранения автомобилей и запчастей. Позднее он построил на границе участков гараж, хотя заранее было ясно, что он не сможет пользоваться этим строением по назначению даже при наличии сервитута.

Статья в тему:  Как разделить наследство в суде

Кроме того, сосед без согласия ответчицы и соблюдения проекта проложил по участку канализационные трубы, повредив бетонное покрытие двора. Так как трубы проложены на небольшом углублении, то владелица участка не может использовать эту часть земли для огорода, а в случае прорыва все фекальные стоки окажутся у нее во дворе, а потому она протестовала против дальнейшего сохранения канализации в таком виде.

Минераловодский городской суд Ставропольского края в 2017 году отказал в удовлетворении обоих исков. Он посчитал, что у заявителя есть техническая возможность обустройства проезда к гаражу без ограничения прав ответчицы.

Но Ставропольский краевой суд в прошлом году частично отменил решение и поддержал позицию истца. Суд апелляционной инстанции сослался на выводы экспертизы и постановил установить бессрочный сервитут на часть земельного участка ответчицы для обеспечения проезда к гаражу и выгребной канализационной яме. Он обязал соседку заявителя разобрать часть забора, ограждения клумб и отмостку летней кухни.

Женщина не согласилась с таким раскладом и дошла с жалобой до Верховного суда РФ, который сделал важные разъяснения о правилах установления сервитута.

Разумный баланс

Право требовать от собственника соседнего земельного участка ограниченно пользоваться его территорией закреплено в пункте 1 статьи 274 Гражданского кодекса РФ, напоминает ВС.

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута, указывает он.

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество (пункт 3 статьи 274 ГК РФ). Если же стороны не могут достигнуть соглашения, то спор решает суд.

ВС обращает внимание, что при рассмотрении таких дел следует определять, имеется ли у истца возможность доступа к своему имуществу без установления сервитута. При этом он признает, что проезд и проход к недвижимому имуществу прямо отнесены к потребностям, при наличии которых возможно предоставление ограниченного вещного права.

Тем не менее сервитут должен устанавливаться в исключительных случаях и быть наименее обременительным для ответчика, указывает ВС.

«Сервитут может быть установлен судом в исключительных случаях, когда предоставление этого права является единственным способом обеспечения основных потребностей истца как собственника недвижимости.

Сервитут должен быть наименее обременительным для ответчика, поэтому при определении содержания этого права и условий его осуществления суд обязан исходить из разумного баланса интересов сторон спора с тем, чтобы это ограниченное вещное право, обеспечивая только необходимые нужды истца, не создавало существенных неудобств для собственника обслуживающего земельного участка», — подчеркивает высшая инстанция.

Однако в рассматриваемом споре апелляционная инстанция не указала, является ли предоставление истцу права ограничить соседку в использовании ее участка единственным способом обеспечения его основных потребностей как собственника недвижимости.

Статья в тему:  Где сейчас находится сергей помазун после суда

ВС считает, что краевому суду следовало определить, имеется ли у заявителя возможность доступа к своему имуществу без установления сервитута, однако этого не было сделано.

Ограничившись формальным указанием на то, что проезд к гаражу и выгребной яме возможен только через участок соседки, вторая инстанция в нарушение положений статьи 67 Гражданского процессуального кодекса РФ не оценила заключение экспертов, согласно которому возможны и другие варианты обустройства проезда к постройкам истца, установила высшая инстанция.

Кроме того, предоставляя истцу в порядке сервитута право пользоваться земельным участком соседки, суд апелляционной инстанции возложил на нее обязанность за свой счет демонтировать возведённые ею же забор, клумбы и другие строения, удивился ВС.

Однако по смыслу пункта 5 статьи 274 Гражданского кодекса РФ расходы, связанные с установлением сервитута, возлагаются на лицо, в пользу которого сервитут установлен, напоминает высшая инстанция.

ВС посчитал допущенные апелляционной инстанцией нарушения норм права существенными, в связи с чем отменил ее определение и направил дело на новое рассмотрение в краевой суд.

Чужая крыша на даче

Если посмотреть на судебную статистику последних лет, то можно увидеть, что подобные споры между соседями встречаются очень часто. Поэтому разъяснение действующих в таких «соседских» конфликтах норм права может оказаться важным.

Наша история началась с иска гражданина. Истец потребовал обязать соседей добровольно снести то, что они построили на своем участке. Судя по иску, семья соседей истца возвела забор между участками на расстоянии в 25 сантиметров от его дома, построили сарай и хозяйственный блок «в непосредственной близости» от его дома.

Такое расположение построек, заявил в суде истец, нарушает его права. Зимой снег, который скапливается на кровле сарая и хозблока, сползает в сторону его дома и участка, что создает «угрозу жизни и здоровью людей, причиняя ущерб имуществу, а также создает угрозу пожарной безопасности». Даже забор раздражает соседа. Забор, судя по иску, «приводит к скапливанию снега между забором и стеной жилого дома».

Решением Уфимского районного суда в иске недовольному соседу было отказано. Более того, по решению райсуда с истца суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу фирмы, которая проводила экспертизу. Тот попытался оспорить отказное решение в Верховном суде Республики Башкортостан. И опять неудачно. Апелляция не только оставила в силе решение суда первой инстанции, но и взыскала с истца уже 25 тысяч рублей — столько стоила экспертиза в кадастровом центре.

После проигрышей гражданин дошел до Верховного суда РФ и попросил отменить все отказные решения.

Высокая инстанция проверила материалы дела. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, при рассмотрении этого спора были допущены нарушения.

Судя по материалам дела, два соседских участка, о которых идет речь в этом деле, практически одинаковы. На участке ответчика возведен забор из профилированного листа, деревянный сарай и металлический хозяйственный блок.

Статья в тему:  Как исполнить заведомо неисполнимое решение суда

Местные суды, когда рассматривали это дело, использовали Гражданский кодекс (статьи 209, 263) и Земельный кодекс (статья 40). Оба суда, отказывая истцу в его требованиях, исходили из того, что спорные строения были возведены на участке соседей «с соблюдением требований о целевом назначении земельного участка». По мнению башкирских судей, когда истец требовал сноса построенных объектов, то он «не обосновал необходимость и соразмерность защиты своего права исключительно путем сноса возведенных ответчиками строений».

А еще местные суды сослались на заключение строительно-технической экспертизы и заявили, что «имеются варианты технического решения устранения выявленных нарушений, не связанные со сносом хозяйственного блока». По мнению экспертов, можно было сделать противопожарную стену между домом истца и хозяйственным блоком, можно переделать конструкцию крыши хозблока с двухскатной на односкатную, чтобы снег падал, а дождь лился на сторону ответчиков.

Но перечислив все это, удивился Верховный суд РФ, местные суды все же сделали вывод о том, что эксплуатация хозяйственного блока «несет угрозу жизни и здоровью граждан», так как крыша у хозяйственного блока двухскатная и в сезон обильных осадков с крыши может лить вода и падать снег. Осадки могут подмочить стену жилого дома истца. Ну а уж это может «повлечь за собой» нарушение конструкций. И наконец, в случае возникновения пожара огонь может легко перекинуться на соседние постройки.

Верховный суд РФ заявил, что с постановлением апелляции он не может согласиться, и объяснил, по каким основаниям.

Суд начал с 304 статьи Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что собственник может требовать устранения всяких нарушений своих прав, «хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».

Установив при рассмотрении дела, какие права истца ответчиками возведенных сарая, забора и хозблока были нарушены, местный суд спор соседей по существу не разрешил. Башкирский суд, с одной стороны, отказал гражданину в сносе спорных строений, но вот с другой стороны — не принял решения о том, какие же действия обязаны совершить ответчики, чтобы восстановить нарушенные права истца.

Подобное решение местных судов оставило немало вопросов. Суд, изучив все материалы, выслушав стороны и назначив экспертизы, не разрешил конфликтную ситуацию между соседями. Получилась странная штука — разрушать сарай, забор и хозблок соседей, о чем просил истец, суд запретил, но признал, что эти здания «угрожают здоровью и безопасности» истца. Как должны понимать, а главное — исполнять это решение ответчики, осталось загадкой. Поэтому Верховный суд РФ отменил решение апелляции и отправил дело на новое рассмотрение. Но если местные суды согласятся с иском, то ответчики потеряют немалые деньги, потраченные на возведение построек на своем участке.

Источники:

Як із сусідом мирно землю поділити

Как разрешить спор с соседями о границах земельного участка?

http://42yurista.com/qa/40832/?page=1

http://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/27679/

http://rg.ru/2019/05/06/verhovnyj-sud-razobral-spor-o-postrojkah-na-uchastke.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector